Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Over Altrecht

Altrecht staat voor een samenleving waarin iedereen op zijn eigen unieke manier meedoet en meetelt. Wij zijn er voor mensen met een ernstige, complexe psychiatrische aandoening. Jong en oud, in alle fasen van het leven. Want iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. 

De vraag van de cliënt staat centraal bij Altrecht. We willen weten wat zijn of haar wensen zijn en waar de beste mogelijkheden liggen voor een herstelgerichte behandeling. Net als elk eerste contact begint met een vraag, begint onze missie ook met een vraag: ‘Hoe neem jij meer regie over je leven?’

Specialist in mentale gezondheidszorg
Iedereen kan te maken krijgen met psychische klachten. Als die klachten niet overgaan en de hulp van de huisarts of de basis ggz niet voldoende is, kunnen mensen met ernstige of complexe psychiatrische problemen via een verwijzer bij Altrecht terecht. We bieden (hoog)specialistische behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de cliënt, familie en naasten, onze (ervaringskundige) professionals én onze netwerkpartners zoals het wijkteam en de huisarts, zoeken we waar de beste mogelijkheden liggen voor de juiste herstelondersteunende, transdiagnostische en integrale behandeling. Zonder schotten tussen afdelingen en tussen organisaties. Beslissingen nemen we altijd samen. We kijken samen wat werkt en wat iemand nodig heeft. Als het kan behandelen we thuis of dichtbij huis, of op een van onze locaties als dat nodig is. Afhankelijk wat iemand op dat moment nodig heeft, zien we elkaar soms een (paar)uur per week, soms is opname nodig. Alles op maat voor die unieke cliënt.

Organisatie

Raad van bestuur

drs. A.C. (Lex) de Grunt, CMA, RI, lid raad van bestuur

drs. M.W.H. (Mariëlle) Ploumen, psychiater, lid raad van bestuur

Raad van toezicht

 • de heer mr. G.J. A.M. (Gert-Jan) van der Vossen – (voorzitter), partner bij Holland Consulting Group
 • mevrouw S.D.T. (Ditri) Zandstra , MBA, COO bij Cofra Holding
 • de heer ir. H.J.B.M. (Hein) Abeln, bestuursadviseur
 • de heer B.S. (Bram) Berkvens, directeur bedrijfsvoering GGz Breburg
 • de heer drs. M.J.M. (Marc) van den Berg 
 • de heer T. (Tabo) Goudswaard, social designer

Directies
Altrecht is een netwerkorganisatie, onze behandelteams werken vanuit vier regio’s. Elke regio heeft een duaal directieteam dat bestaat uit een inhoudelijke en een bedrijfsvoerende directeur. Onze duale directieteams zijn:

 • Utrecht West: Nicole Blom, klinisch psycholoog en Sonja Kusters
 • Lekstroom: Mary den Oudsten, psychiater en Marleen Sluis
 • Stad Utrecht: Leonieke Beverloo, psychiater en Eta Mulder
 • Utrecht Zuidoost: Helga Aalders, klinisch psycholoog en Hans van Klaveren
 • Acute psychiatrie: Judith Vuyk, psychiater en Harry Kwast

Geneesheer-directeur

 • Pieter Prins
 • Anouck Visscher
 • Steven Kuijl
 • Emiel van Lith

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg moet goed zijn. Hieronder lees je hoe wij hiervoor zorgen.

ISO 9001

Altrecht heeft het ISO 9001-kwaliteitscertificaat. Jaarlijks toetst een onafhankelijke externe auditorganisatie of we voldoen aan de kwaliteitseisen en of het kwaliteitssysteem goed wordt onderhouden en continue wordt verbeterd. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de HKZ-norm voor de Geestelijke Gezondheidszorg waaraan de ISO 9001:2015 norm onderliggend is.

TOPGGz

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de ggz is een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problematiek zeer complex, ernstig of zeldzaam is. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Altrecht heeft voor vier behandelafdelingen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Altrecht Bipolair en het Altrecht Academisch Angstcentrum. Dit keurmerk geeft aan dat patiënten kunnen rekenen op topklinische behandeling op het gebied van eetstoornissen, psychosomatische klachten, angstklachten en de bipolaire stoornis. Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Deze afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut van Altrecht lees je hoe wij de behandeling voor de patiënt hebben georganiseerd. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken behandelaren en de regiebehandelaar zijn daarin vastgelegd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe de behandeling binnen Altrecht verloopt, hoe we de kwaliteit van de behandeling borgen, hoe we de patiënt en naasten betrekken in de besluitvorming over het individuele behandelproces en hoe we met elkaar samenwerken. Bekijk hier het kwaliteitsstatuut.

Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek

Altrecht meet de ervaringen van cliënten en de effecten van de behandelingen. Dit doen we onder andere door het afnemen van vragenlijsten van de Consumer Quality Index (CQ-i) voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg (VZ). Deze gevalideerde vragenlijsten zijn ontwikkeld door AKWA GGZ en worden landelijk door alle ggz-instellingen ingezet ter verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Altrecht vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites, apps, e-healthmodules.

Niet tevreden? Wij luisteren en helpen je!

Altrecht streeft ernaar jou of je naaste zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Of dat je het ergens niet mee eens bent. We willen dat graag weten. Jouw wens, mening of klacht nemen we zeer serieus. Het helpt ons om ons werk te verbeteren.

Cliëntenraad

We hebben een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van cliënten van Altrecht behartigt. De leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt bij Altrecht.

Familieraad

De familieraad is een medezeggenschapsraad die bestaat uit familieleden, vrienden en naast betrokkenen van cliënten van Altrecht. De raad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van alle naasten. En als je als naaste informatie zoekt, behoefte hebt aan steun of vragen hebt over Altrecht, kun je bij de familieraad terecht.

Algemene informatie

Bedrijfsgegevens Stichting Altrecht

RSIN/ANBI-nummer: 8085.26.595

KvK-nummer: 30161681

BTW-nummer: NL808526595B01

AGB-code: 06290618

Factuuradres

Altrecht
Postbus 21
3720 AA Bilthoven
(o.v.v. afdeling en contactpersoon)

Inkoop- en leveringsvoorwaarden

Altrecht werkt volgens de algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017. Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Altrecht ook voldoen aan leveringsvoorwaarden. Lees de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017.