Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Alles voor:

Verwijzers

Alles voor:

Verwijzers

Cliënten aanmelden

Je bent een professional en wilt iemand doorverwijzen naar Altrecht. Hier vind je alle relevante informatie.

Een crisis- of spoedvraag?

Ben je verwijzer en heeft je patiënt dringend hulp nodig, dan kun je deze persoon rechtstreeks telefonisch aanmelden bij onze crisisdienst/acute psychiatrie.

Ben je verwijzer en heeft jouw patiënt binnen 24 uur acute psychiatrische zorg nodig, bel dan naar  030 230 8850. Dit centrale nummer van de crisisdienst van Altrecht is 24 per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer is bedoeld voor huisartsen, politie, meldkamer ambulance, medisch specialisten en cliënten bij ons in zorg.

Buiten kantoortijd is de crisisdienst op dit nummer bereikbaar voor verwijzers en patiënten en hun familieleden of naasten waarmee afspraken zijn gemaakt over het contact opnemen met de crisisdienst. Kom je hier niet voor in aanmerking, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Wie mag verwijzen?

Huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen of regiebehandelaren uit de basis-ggz kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij Altrecht. Daarnaast kunnen professionals van wijkteams, jeugdartsen en gedragswetenschappers van Gecertificeerde Instellingen patiënten aanmelden die onder de Jeugdwet vallen.

Wanneer naar Altrecht verwijzen?

Altrecht is er voor patiënten die (hoog)specialistische behandeling nodig hebben, van alle leeftijden en in alle fasen van hun leven. Dit zijn patiënten met ernstige of complexe psychiatrische problemen, die de huisarts of de basisggz onvoldoende kan helpen. 

Twijfel je of een specialistische behandeling passend is voor je patiënt, bekijk dan eerst deze beslisboom.

Een patiënt aanmelden

Je kunt een patiënt aanmelden via:

Wil je iemand aanmelden voor specialistische jeugdhulp tot 18 jaar uit gemeente Utrecht? 

  • Voor aanmelding van kinderen en jongeren uit het westelijk deel van Utrecht, neem contact op met KOOS Utrecht;
  • Voor aanmelding van kinderen en jongeren uit het oostelijk deel van Utrecht, neem contact op met Spoor 030.

Overleggen over een verwijzing?

Twijfel je of een behandeling bij Altrecht de juiste keuze is voor je patiënt, neem dan contact op met Altrecht Start, het centrale loket voor verwijzers (voorheen Altrecht Entree). Altrecht Start is te bereiken via: 030 – 230 8555. Of via e-mail: altrechtstart@altrecht.nl.

Consultatie & advies

Heb je een consultatievraag of wil je advies? Vul dan het aanvraagformulier in of doe een consultatieaanvraag via Kysos. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Altrecht Start, het centrale loket voor verwijzers. Altrecht Start is te bereiken via: 030 – 230 8555. Of via e-mail: altrechtstart@altrecht.nl.

Voor consultatie gelden de Algemene Voorwaarden Gezondheidszorg (GGZ).

Advies en consultatie TOPGGz Academisch Angstcentrum

Het Altrecht Academisch Angstcentrum is telefonisch bereikbaar voor advies en consultatie via 030 – 230 8790. Het spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur.
U kunt ook een e-mail sturen naar consultatie_adviesaaa@altrecht.nl.

Altrecht Bipolair is per mail bereikbaar voor advies en consultatie, u kunt een e-mail sturen naar consultatie_adviesbipolair@altrecht.nl.

Meer informatie

Een patiënt aangemeld. En dan?

Stap 1

Na aanmelding nemen we -indien nodig- (telefonisch) contact op met je patiënt en/of zijn netwerk. In dat gesprek verduidelijken we samen de hulpvraag van de patiënt. We kijken kritisch of Altrecht bij zijn hulpvraag past of dat een andere netwerkpartner deze hulpvraag beter kan beantwoorden. Denk daarbij aan partners uit het sociaal domein, de basisggz of de poh ggz. Past Altrecht toch niet bij de hulpvraag, dan onderzoeken we in afstemming met jou als verwijzer welke organisatie je patiënt beter kan helpen.

Stap 2

Als Altrecht bij de hulpvraag van je patiënt past, kijken we samen met je patiënt waar de beste mogelijkheden liggen voor een specialistische behandeling. In eerste instantie gebeurt dit door een generalistische triagist van Altrecht Start. Heeft de patiënt een complexere hulpvraag, dan kijkt een specialistische behandelaar mee.

Stap 3

Als de hulpvraag duidelijk is en Altrecht ook voor deze vraag een passende behandeling kan bieden, krijgt je patiënt een uitnodiging voor een intake bij het behandelteam in de regio waar hij/zij woont. Helaas hebben we nog steeds te maken met wachttijd tot de intake. Afhankelijk van de hulpvraag kijken we of je patiënt alvast kan beginnen met generieke online zelfhulp. Na de intake start je patiënt met de behandeling. 

Binnen twee weken duidelijkheid

We streven ernaar om je patiënt binnen twee weken na aanmelding duidelijkheid te geven of we binnen Altrecht een passende behandeling kunnen bieden. Sinds 1 januari 2022 werkt Altrecht regionaal. Deze organisatieverandering vergt enige tijd, we zitten nu in een overgangsfase. Wij vragen om je begrip hiervoor.

Nieuwsbrief verwijzers

Altrecht heeft een nieuwsbrief speciaal voor verwijzers. Daarin houden we je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en veranderingen, evenementen en geven we je soms een kijkje in de keuken. De nieuwsbrief verschijnt één keer per kwartaal.

Wil je ook op onze mailinglijst? Stuur dan een mail naar communicatie@altrecht.nl.

Hieronder voorgaande nieuwsbrieven:

Wachttijden

Bij Altrecht hebben we helaas te maken met wachttijden.

Hulp om de tijd op de wachtlijst te overbruggen

Wil je cliënt alvast aan de slag met herstel tijdens het wachten? Of kan die ondersteuning gebruiken? Kijk hier voor hulp om de tijd op de wachtlijst te overbruggen