Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Alles voor:

Verwijzers

Alles voor:

Verwijzers

Cliënten aanmelden

Je bent een professional en wilt iemand doorverwijzen naar Altrecht. Hier vind je alle relevante informatie.

Een crisis- of spoedvraag?

Ben je verwijzer en heeft je patiënt dringend hulp nodig, dan kun je deze persoon rechtstreeks telefonisch aanmelden bij onze crisisdienst/acute psychiatrie.

Telefoonnummer voor verwijzers bij crisis en spoed
Ben je verwijzer en heeft jouw patiënt binnen 24 uur acute psychiatrische zorg nodig, bel dan naar  030 230 8850. Dit centrale nummer van de crisisdienst van Altrecht is 24 per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer is bedoeld voor huisartsen, politie, meldkamer ambulance, medisch specialisten en cliënten bij ons in zorg.

Buiten kantoortijd is de crisisdienst op dit nummer bereikbaar voor verwijzers en patiënten en hun familieleden of naasten waarmee afspraken zijn gemaakt over het contact opnemen met de crisisdienst. Kom je hier niet voor in aanmerking, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Wie mag verwijzen?

Huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen of regiebehandelaren uit de basis-ggz kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij Altrecht. Daarnaast kunnen professionals van wijkteams, jeugdartsen en gedragswetenschappers van Gecertificeerde Instellingen patiënten aanmelden die onder de Jeugdwet vallen.

Wanneer naar Altrecht verwijzen?

Altrecht is er voor patiënten die (hoog)specialistische behandeling nodig hebben, van alle leeftijden en in alle fasen van hun leven. Dit zijn patiënten met ernstige of complexe psychiatrische problemen, die de huisarts of de basisggz onvoldoende kan helpen. 

Twijfel je of een specialistische behandeling passend is voor je patiënt, bekijk dan eerst deze beslisboom.

Een patiënt aanmelden

Je kunt een patiënt aanmelden via:

Wil je iemand aanmelden voor specialistische jeugdhulp tot 18 jaar uit gemeente Utrecht? 

  • Voor aanmelding van kinderen en jongeren uit het westelijk deel van Utrecht, neem contact op met KOOS Utrecht;
  • Voor aanmelding van kinderen en jongeren uit het oostelijk deel van Utrecht, neem contact op met Spoor 030.

Overleggen over een verwijzing?

Twijfel je of een behandeling bij Altrecht de juiste keuze is voor je patiënt, neem dan contact op met Altrecht Start, het centrale loket voor verwijzers (voorheen Altrecht Entree). Altrecht Start is te bereiken via: 030 – 230 8555. Of via e-mail: altrechtstart@altrecht.nl.

Consultatie & advies

Heb je een consultatievraag of wil je advies? Vul dan het aanvraagformulier in of doe een consultatieaanvraag via Kysos. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Altrecht Start, het centrale loket voor verwijzers. Altrecht Start is te bereiken via: 030 – 230 8555. Of via e-mail: altrechtstart@altrecht.nl.

Voor consultatie gelden de Algemene Voorwaarden Gezondheidszorg (GGZ).

Advies en consultatie TOPGGz Academisch Angstcentrum
Het Altrecht Academisch Angstcentrum is telefonisch bereikbaar voor advies en consultatie via 030 – 230 8790. Het spreekuur is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur en op dinsdag van 9.00 uur tot 9.30 uur.

Expertise Centrum Diagnostiek

Wil je als verwijzer een second opinion aanvragen of hebben jij en je patiënt een complexe vraag op het gebied van diagnostiek? Vraag dan een psychologisch onderzoek aan bij het Expertise Centrum Diagnostiek (ECD). Het ECD voert psychologisch onderzoek uit voor huisartsen, vrijgevestigde hulpverleners en collega instellingen.

Aanmelden Expertise Centrum Diagnostiek
Altrecht heeft zes expertisecentra in Zeist, Utrecht, Houten, Woerden, Nieuwegein en Amsterdam. Bij aanmelding gaan wij in eerste instantie uit van de woonplaats van de patiënt. Als er op een andere locatie eerder plek is, kan de patiënt voorgesteld worden zich daar te laten onderzoeken. Dit is niet mogelijk voor de locatie Amsterdam. Aanmelden kan via ZorgdomeinAltrecht Start of met dit aanvraagformulier.

Contact Expertise Centrum Diagnostiek
Voor vragen of inhoudelijk overleg kun je telefonisch contact opnemen met het expertisecentrum. De contactgegevens van de locaties vind je hier.

Voor vragen over je verwijzing of planning van je eerste afspraak kun je bellen naar de zorgadministratie. Deze afdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, via telefoonnummer: 030 – 696 5480.

Hoe werkt Altrecht?

Vanaf 1 januari 2022 wordt Altrecht een netwerkorganisatie, onze behandelteams werken vanuit 4 regio’s. De hulpvraag van de patiënt staat centraal. Samen met de patiënt, naasten en onze professionals zoeken we naar waar de beste mogelijkheden liggen voor een herstelgerichte, integrale en transdiagnostische behandeling. Zonder schotten tussen afdelingen. En in een intensievere samenwerking met onze netwerkpartners zoals de huisarts, het buurt- of wijkteam en organisaties uit het sociaal domein als Lister en Kwintes.

Vanaf 2022 werken wij vanuit vier regio’s:

  • Altrecht Start Stad Utrecht
  • Altrecht Start Zuidoost Utrecht
  • Altrecht Start Lekstroom
  • Altrecht Start Utrecht West

De Acute psychiatrie blijft onveranderd beschikbaar voor patiënten uit alle regio’s.

Patiënten die je vanaf 1 januari 2022 bij ons aanmeldt, verwijzen we op basis van hun postcode direct naar één van de vier regio’s.

Een patiënt aangemeld. En dan?

Stap 1

Na aanmelding nemen we -indien nodig- (telefonisch) contact op met je patiënt en/of zijn netwerk. In dat gesprek verduidelijken we samen de hulpvraag van de patiënt. We kijken kritisch of Altrecht bij zijn hulpvraag past of dat een andere netwerkpartner deze hulpvraag beter kan beantwoorden. Denk daarbij aan partners uit het sociaal domein, de basisggz of de poh ggz. Past Altrecht toch niet bij de hulpvraag, dan onderzoeken we in afstemming met jou als verwijzer welke organisatie je patiënt beter kan helpen.

Stap 2

Als Altrecht bij de hulpvraag van je patiënt past, kijken we samen met je patiënt waar de beste mogelijkheden liggen voor een specialistische behandeling. In eerste instantie gebeurt dit door een generalistische triagist van Altrecht Start. Heeft de patiënt een complexere hulpvraag, dan kijkt een specialistische behandelaar mee.

Stap 3

Als de hulpvraag duidelijk is en Altrecht ook voor deze vraag een passende behandeling kan bieden, krijgt je patiënt een uitnodiging voor een intake bij het behandelteam in de regio waar hij/zij woont. Helaas hebben we nog steeds te maken met wachttijd tot de intake. Afhankelijk van de hulpvraag kijken we of je patiënt alvast kan beginnen met generieke online zelfhulp. Na de intake start je patiënt met de behandeling. 

Binnen twee weken duidelijkheid

We streven ernaar om je patiënt binnen twee weken na aanmelding duidelijkheid te geven of we binnen Altrecht een passende behandeling kunnen bieden. Sinds 1 januari 2022 werkt Altrecht regionaal. Deze organisatieverandering vergt enige tijd, we zitten nu in een overgangsfase. In de eerste weken van 2022 zal het niet altijd lukken om binnen deze termijn duidelijkheid te geven. Wij vragen om je begrip hiervoor.

Wachttijden

Bij Altrecht hebben we helaas te maken met wachttijden.

Wil je cliënt alvast aan de slag met je herstel tijdens het wachten? Of kan die ondersteuning gebruiken? Kijk hier voor hulp om de tijd op de wachtlijst te overbruggen