Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

TOPGGz Psychosomatiek Eikenboom

Voor wie zijn we er?

Er zijn mensen die jarenlang tobben met ernstige lichamelijke klachten, waarvoor artsen geen medische oplossing kunnen vinden. Hun klachten zijn blijven bestaan, ondanks diverse vormen van behandeling bij bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, fysiotherapie, revalidatiecentrum of ggz. Na al die ziekenhuisbezoeken raken deze patiënten moedeloos, verliezen het vertrouwen in de zorg en ervaren geen begrip meer van hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan chronische vermoeidheid, chronische pijn in rug, nek of schouders en verlammingsverschijnselen (conversieklachten). Het kan zijn dat er een duidelijke lichamelijke diagnose is maar de klachten niet met behandeling kunnen worden verholpen, het kan ook zijn dat niet geheel duidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt of waardoor de klachten aanhouden.

Volwassenen of jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) die al lange tijd last hebben van deze klachten met alle bijkomende problemen, kunnen voor diagnostiek en eventuele behandeling bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom terecht. We kunnen helpen bij het leren veerkrachtig om te gaan met deze vaak ingewikkelde klachten; het is het gebied waarop wij al jarenlang kennis en ervaring hebben opgebouwd. De behandeling bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een behandeling in de gespecialiseerde ggz, de patiënten moeten de behandeling wel (lichamelijk en psychisch) aankunnen en gemotiveerd zijn.

Wat kunnen we jou bieden?

Wij zien dagelijks op onze afdelingen hoe sterk lichamelijke, psychische en sociale problemen op elkaar inwerken. We bekijken en behandelen ze dan ook in samenhang met elkaar.

Eerst stellen we samen een diagnose
We starten met een ‘diagnostiek en advies’-traject. Eerst zorgen we ervoor dat we van jou (en je verwijzer) informatie hebben over eerdere onderzoeken en behandelingen. Vervolgens nodigen wij je uit voor een dagdeel diagnostiek waarop je één of meerdere gesprekken zult voeren met verschillende typen behandelaren (artsen en (klinisch) psychologen of psychiater). In dit traject brengen we samen met je in beeld welke factoren een rol kunnen spelen voorafgaand aan de klachten, bij het ontstaan en bij het in stand houden ervan. We kijken daarbij niet alleen naar de lichamelijke kant, maar nemen ook psychologische en sociale factoren mee We sluiten deze fase af met een advies voor behandeling. Dat kan behandeling elders zijn, of een behandelaanbod binnen onze afdeling.

De behandeling zelf
Indien je bij ons in behandeling komt, volg je een behandelprogramma dat is afgestemd op je problemen en diagnose. Soms is dat individueel, maar vaak is dat in groepsverband. Ook worden op indicatie je gezin, familie of andere naasten betrokken bij de behandeling. Binnen de klinieken is dat altijd het geval.

De behandeling richt zich op het vergroten van de kwaliteit van je leven, om beter te functioneren of weer perspectief te vinden, ondanks de klachten. De klachten zijn vaak niet ‘zomaar’ op te lossen. Je leert de signalen die je lichaam je geeft beter te begrijpen en te hanteren. Ook leer je op andere wijze met je klachten en mogelijk met emoties of gebeurtenissen in je leven om te gaan.

We merken dat veel patiënten erg opgelucht zijn dat onze aanpak toch aantoonbare mogelijkheden bieden voor nieuw perspectief. Wij vinden de motivatie van onze patiënten dan ook altijd erg hoog (en daar zijn we ook heel blij mee!)

Bij ons in behandeling, wat kun je verwachten?

In ons ambulant centrum bieden we verschillende behandelprogramma’s, die kunnen variëren van poliklinische behandeling tot deeltijdbehandeling van 1, 2 of 3 dagen per week. Meestal is dit in groepsverband, soms kiezen we voor individuele behandeling.

Als ambulante behandeling niet mogelijk is, vanwege de ernst van je klachten of de reisafstand (meer dan 70 kilometer vanaf Zeist), kunnen we een klinische opname met je bespreken. Dit betreft een gefaseerd behandeltraject waarin je een deel van de tijd in een van onze klinieken in Zeist verblijft. Hiervoor geldt een variabele wachttijd; Psychosomatiek Eikenboom is de enige gespecialiseerde klinische voorziening in het land.

Psychosomatiek Eikenboom is TOPGGz. Wat betekent dat?

Onze afdeling is TOPGGz erkend. Dat betekent dat we voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria die regelmatig worden getoetst. We zijn dus hoog gespecialiseerd op het gebied van ernstige en complexe aanhoudende lichamelijke klachten, waardoor patiënten uit het hele land bij ons terechtkomen. Het betekent dat we veel wetenschappelijk onderzoek doen, maar ook dat collega’s bij ons terecht kunnen voor second opinion en consultatie op het gebied van deze klachten.