Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

TOPGGz Altrecht Bipolair

Wie kunnen terecht bij Altrecht Bipolair?

Mensen van 18 jaar en ouder met een bipolaire stoornis (of het vermoeden daarvan) die in de regio Utrecht wonen, kunnen voor behandeling terecht bij Altrecht Bipolair. Daarnaast kunnen mensen uit het hele land in overleg met hun behandelend psychiater bij ons terecht voor consultatie en second opinion.

Wat kun je van ons verwachten?

We werken samen met je aan het stabiel krijgen en houden van je stemming. Daarnaast willen we helpen om bijkomende klachten en problemen zoveel mogelijk te beperken. We behandelen je ‘op maat’ volgens de meeste recente inzichten en richtlijnen. We bouwen samen aan een goede behandelrelatie met voldoende wederzijds vertrouwen. Dat is belangrijk om de persoonlijke gevolgen van de aandoening te kunnen bespreken. Een arts/psychiater en een verpleegkundige voeren de behandeling uit. Soms betrekken we een psycholoog bij de behandeling. We betrekken, in overleg met je, je partner of andere gezins- of familieleden bij de behandeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Als je begint met de behandeling, kom je regelmatig naar ons voor een gesprek met je behandelaar(s). Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden hangt af van je situatie en hoever je bent met je behandeling. Het kan variëren van twee keer per week in een acute periode tot eens per halfjaar als je lange tijd stabiel bent. De gesprekken duren meestal 15 tot 30 minuten (of soms langer). Samen richten we ons in de gesprekken op:

  • diagnostiek van de huidige klachten en eventuele eerdere klachten;
  • voorlichting over de bipolaire stoornis;
  • medicatie voor de behandeling en het voorkómen van klachten;
  • hulp bij het accepteren van de aandoening;
  • hulp bij het verwerken van de gebeurtenissen die aan de diagnose vooraf gingen;
  • adviezen bij het leren omgaan met een stemmingsstoornis;
  • ondersteuning en begeleiding voor eventuele bijkomende problematiek;
  • psychotherapie (op indicatie);
  • psychologisch onderzoek (op indicatie).

Op onze afdeling werken psychiaters (ook in opleiding), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (GZ-) psychologen en casemanagers. Het is afhankelijk van jouw situatie en behandelprogramma met wie je te maken krijgt.

Lotgenotencontact

De belangenvereniging voor mensen met een bipolaire kwetsbaarheid (‘Plusminus’) zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen.

Altrecht Bipolair is een TOPGGz-afdeling. Wat betekent dat?

TOPGGz-keurmerk Altrecht Bipolair is TOPGGz erkend. Dat betekent dat we moeten voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria die regelmatig worden getoetst. Wij zijn hoog gespecialiseerd. Patiënten uit het hele land, die onvoldoende resultaat boeken of last hebben van een ingewikkelde combinatie van problematiek, kunnen bij ons terecht voor een behandeladvies en soms tijdelijk voor behandeling. Het betekent ook dat wij veel wetenschappelijk onderzoek doen én dat collega’s bij ons terecht kunnen voor een second opinion en consultatie op het gebied van bipolaire stoornissen.

Het kan zijn dat we je vragen of je mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek.