Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Cliëntenraad

Wie we zijn

De cliëntenraad is er voor alle cliënten die in behandeling zijn bij Altrecht. Vanuit het cliëntenperspectief zetten we ons in voor goede zorg. Dat doen we vanuit onze eigen ervaringen met deze zorg. Alle vrijwilligers uit de cliëntenraad zijn namelijk cliënt (geweest) van Altrecht.

De cliëntenraad luistert naar jou

De cliëntenraad is er voor jou, als cliënt van Altrecht. Wij kunnen jou het beste vertegenwoordigen als we weten wat er speelt en wat jij belangrijk vindt. Heb je ideeën of wil je iets aan ons kwijt? De cliëntenraad luistert en gaat met je in gesprek via:

Doe met ons mee

Zoek je een plek om in contact te komen met je talenten? Wil je je eigen ervaringen inzetten om de zorg van Altrecht te verbeteren? We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De cliëntenraad is te vinden in gebouw Deeltijd, Wegwijs 1 in Zeist. 

De Wensenboom van Altrecht

De Wensenboom zet zich in om wensen van cliënten te realiseren en steunt initiatieven die bijdragen aan herstel.

Doe je met ons mee?

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Feedback op de zorg

De cliëntenraad geeft feedback aan de organisatie via online adviespanels en klankbordgroepen. Ben je ambulant in behandeling? Je kunt deelnemen aan het panel en je ervaringen delen met het zorgteam. Bijvoorbeeld over de inrichting van de wachtkamer of over de communicatie over het behandelaanbod. Bij deze feedbackmomenten beantwoorden cliënten ook vragen van hulpverleners.

Wil jij graag je ervaring delen met de medewerkers van Altrecht en doe je dit graag online? Meld je dan aan via adviespanel@altrecht.nl.

Ben je opgenomen op een afdeling? Dan kan je deelnemen aan een spiegelgesprek om te vertellen hoe je jouw behandeling ervaart.

Advies

We bemoeien ons met alles dat jou als cliënt aangaat. Dat kan gaan over de schoonmaak, de keuze van de maaltijden in de klinieken tot de manier waarop er over je geschreven wordt in je dossier. We praten mee over de inrichting van de gebouwen die je bezoekt, over hoe je geïnformeerd wordt over veranderingen in de zorg en over de aanstelling van nieuwe leidinggevenden. De cliëntenraad heeft namelijk een advies- en instemmingsrecht dat geregeld is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). De cliëntenraad is dus een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan.

Projecten

Naast onze officiële rol binnen Altrecht voeren we projecten uit die cliënten ondersteunen bij hun herstel. Met deze projecten vragen we aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Cliënten kunnen ook zelf projecten opzetten en uitvoeren onder begeleiding van de cliëntenraad. We organiseren bijvoorbeeld tentoonstellingen, theatervoorstellingen, attenties op feestdagen, bezoeken van dieren en lotgenotenprojecten. Je kunt de projecten bekijken op Instagram. Veel projecten worden gerealiseerd via de Wensenboom.