Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Cliëntenraad

Wie we zijn

De cliëntenraad is er voor alle cliënten die in behandeling zijn bij Altrecht. Vanuit het cliëntenperspectief zetten we ons in voor goede zorg. Dat doen we vanuit onze eigen ervaringen met deze zorg. Alle vrijwilligers uit de cliëntenraad zijn namelijk cliënt (geweest) van Altrecht.

Als vrijwilliger van de Cliëntenraad kan ik me inzetten voor lotgenoten. Ik wil graag mijn ervaring delen. We werken in een fijn team. Dit betekent veel voor me. Ik herontdek mijn  kwaliteiten en ontmoet leuke mensen!

Vrijwilliger cliëntenraad

Wat we doen

Feedback

We zorgen voor feedback aan de organisatie via online adviespanels, klankbordgroepen en spiegelgesprekken. Cliënten die ambulant in behandeling zijn kunnen deelnemen aan het panel en hun ervaringen delen met het zorgteam. Deze ervaringen kunnen bijvoorbeeld gaan over de inrichting van de wachtkamer of over de manier van communiceren over het behandelaanbod. Ook beantwoorden cliënten vragen vanuit de zorgteams tijdens de adviespanels.

Wil jij wat doen met je eigen ervaring en doe je dit graag online? Meld je dan aan voor één van onze online adviespanels via adviespanel@altrecht.nl.

Op opnameafdelingen organiseren wij de feedback door middel van spiegelgesprekken. Tijdens een spiegelgesprek vertellen cliënten hoe zij hun behandeling ervaren. Tijdens deze gesprekken houden cliënten medewerkers van Altrecht een spiegel voor.

In gesprek met cliënten

We bezoeken klinieken waar cliënten verblijven en gaan met ze in gesprek over hoe zij de zorg van Altrecht ervaren. Ook verzamelen we informatie over thema’s als inzicht in het behandelplan, het dagprogramma en de verzorging op de afdeling. 

Het gaat nu goed met mij. Ik merk tijdens de afdelingsbezoeken dat cliënten het fijn vinden om te zien dat je weer de regie over je eigen leven kunt terugkrijgen. Ze zien mij als voorbeeld en dat inspireert hen.

Met onze projecten vragen we aandacht voor destigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor herstelondersteunende zorg. Cliënten kunnen zelf projecten opzetten en uitvoeren onder begeleiding van de cliëntenraad. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van projecten.

Projecten

Project laptops

Laptops die vanwege de overgang naar een nieuw systeem binnen Altrecht beschikbaar kwamen zijn aangeboden aan cliënten. De laptops zijn refurbished door deelnemers van WIJ3.0 en voorzien van de nieuwste programma’s. Op die manier kunnen cliënten digitaal contact onderhouden met hun behandelaar en kan de behandeling eventueel ook online doorgaan. En een laptop is natuurlijk ook ontzettend handig om te gebruiken voor een studie of hobby. 

De Wensenboom

De Wensenboom vervult wensen van cliënten van Altrecht en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt heel klein, maar is heel belangrijk. Het is goed om af en toe in het middelpunt te staan. Het helpt om zelfvertrouwen op te bouwen.

Vrijwilligers van de Cliëntenraad zetten zich in om wensen uit te laten komen.

De Wensenboom is afhankelijk van donaties en vrijwillige hulp van anderen. We doen het dus met de middelen die we hebben en mensen en bedrijven die ons willen helpen. Kijk op de website Altrecht Wensenboom voor meer informatie of stuur een e-mail naar: wensenboom@altrecht.nl.

Inspiratielunches

Tijdens een online lunch delen cliënten en hulpverleners hun ervaringen en inspireren ze elkaar. Wat maakt een goede hulpverlener, wat helpt bij herstel en hoe open ben je over je psychische klachten? De lunches zijn elke derde dinsdag van de maand. Wees welkom om jouw verhaal te delen of te luisteren naar de ervaringen van anderen.

Bieb, tuin & bewegen

Naast de grote, langlopende projecten is er bij de cliëntenraad ook ruimte voor kleinere projecten. Zo is er op het terrein in Zeist een mini bieb opgehangen waar cliënten een fijn leesboek uit kunnen zoeken.  

Een ander mooi project is de aanleg van een moestuin bij de Rintveld kliniek voor eetstoornissen. Een cliënt maakte de moestuin mogelijk door meerdere partijen samen te brengen.

Samen bewegen op muziek, lekker in de buitenlucht. Dat is het project Altrecht in beweging. Begeleid door professionele sportinstructeurs en muzikanten kunnen cliënten samen met leden van de cliëntenraad genieten van een actieve en muzikale ochtend.

Advies

We adviseren de raad van bestuur van Altrecht gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die wij belangrijk vinden. Dat gebeurt op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). De cliëntenraad is dus een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan. 

Evenementen

Inspiratielunch De kracht van creativiteit

Iedere maand organiseert de cliëntenraad een inspiratielunch over verschillende thema’s vanuit het perspectief van de cliënt. Iedereen is van harte…

Inspiratielunch maart

Binnenkort meer informatie over deze bijeenkomst. Vast gegeven: iedere maand veel informatie en mooie en interessante persoonlijke verhalen van cliënten…

De cliëntenraad luistert naar jou

De cliëntenraad is er voor jou, als cliënt van Altrecht. Wij kunnen jou het beste vertegenwoordigen als we weten wat er speelt en wat jij belangrijk vindt. Heb je ideeën of wil je iets aan ons kwijt? De cliëntenraad luistert en gaat met je in gesprek via:

Doe met ons mee

Zoek je een plek om in contact te komen met je talenten of te ontdekken wat bij je past? Wil je je eigen ervaringen inzetten om de zorg van Altrecht te verbeteren? We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Zoek ons op

Langskomen kan ook! De cliëntenraad is te vinden in gebouw Deeltijd, Wegwijs 1 op het terrein in Zeist.