Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Alles voor:

Familie en naasten

Alles voor:

Familie en naasten

Sta jij naast een cliënt?

Familie en vrienden hebben een positieve invloed op het herstel. Daarom betrekken we je zoveel mogelijk bij de behandeling. Uiteraard met toestemming van de cliënt. Psychische problemen hebben invloed op het leven van de cliënt, maar vaak ook op zijn of haar omgeving. Wanneer een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor behandeling naar Altrecht gaat, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. Daarom vinden we het belangrijk om familie en naasten te ondersteunen. 

Jouw rol als naaste in de behandeling

We vinden het belangrijk dat een cliënt altijd iemand meeneemt naar de intake- of behandelafspraken. Als naaste ken je de cliënt en kun je dus een goed beeld geven van wat er speelt en welke hulp nodig is. Hierin kun je een belangrijke steun zijn voor de cliënt en meehelpen aan het herstel. Mocht het contact tussen jou als naaste en de cliënt even niet goed zijn, dan kan de behandelaar helpen om het contact te herstellen.

Bij voorkeur is één van de naasten onze vaste contactpersoon. Zo kunnen we informatie uitwisselen, vragen beantwoorden en op de hoogte blijven. 

In de brochure ‘De patiënt, zijn naasten en Altrecht hebben elkaar nodig’ vind je de belangrijkste informatie over de samenwerking met naasten bij de behandeling van een cliënt. Heb je vragen of opmerkingen over hoe Altrecht hiermee omgaat? Mail dan naar: familiebeleid@altrecht.nl.

Zelf ondersteuning nodig?

Als iemand psychische klachten heeft, kan dat grote impact hebben op familie en vrienden. Daarom vinden we het belangrijk familie en naasten goed te ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Psycho-educatie
De teams van Altrecht geven informatie over psychische klachten (dit noemen we psycho-educatie) en ondersteuning.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Veel teams organiseren bijeenkomsten voor naasten. Vraag ernaar bij de behandelaar. 

Familiecoaching
Bij familiecoaching kun je als naaste persoonlijke ondersteuning krijgen door onder andere een familie-ervaringsdeskundig en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Deze ondersteuning wordt vergoed door zorgverzekeraars. Lees meer.

Familievertrouwenspersoon (FVP)
Als je als naaste vragen hebt of je zorgen maakt en het moeilijk vindt om daarover met behandelaars te praten, dan kun je steun en advies vragen aan een familievertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk en kan ondersteunen bij contacten met medewerkers van Altrecht, een luisterend oor bieden en de weg wijzen naar informatie en hulp. Ook kunnen ze helpen een klacht in te dienen en te zoeken naar oplossingen. Wat je de familievertrouwenspersoon vertelt, is en blijft vertrouwelijk. Je kunt kosteloos en rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook is er geen toestemming nodig van de cliënt.

Peter Brakel is de familievertrouwenspersoon bij Altrecht en te bereiken via 06-2532 2605 of p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl. Zijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Meer informatie over familievertrouwenspersonen vind je op deze website.

Benieuwd of je zelf ondersteuning nodig hebt?
Voel je je wel eens belast en vind je het moeilijk om hulp te vragen? (Mentaal) fit blijven is belangrijk om je naasten te kunnen ondersteunen. Het invullen van de Welzijnsmeter kan een goede eerste stap zijn om erachter te komen of je zélf praktische en/of emotionele ondersteuning nodig hebt. Heb je vragen over passende ondersteuning? Mail dan naar Marian Zegwaard of Loes Benningen.

Meedenken over betere zorg aan onze cliënten?

Wil je als naaste ook meedenken en -praten over hoe de zorg voor cliënten nog beter kan? Word dan lid van de familieraad van Altrecht. In onze brochure lees je hoe Altrecht naasten en familieleden betrekt bij de behandeling en hoe je lid kunt worden.

Nieuwsbrief
Altrecht heeft een nieuwsbrief speciaal voor naasten. Deze verschijnt 3 à 4 keer per jaar. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan deze pagina.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrieven:


Ontevreden of zorgen over de behandeling?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om cliënten en naasten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent of een klacht hebt. Bijvoorbeeld  over de behandeling van je naaste of de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen. Bespreek dit altijd eerst met de betrokken medewerker of je behandelaar.  Misschien is je klacht snel en gemakkelijk op te lossen. Ook kun je gebruikmaken van de klachtenregeling van Altrecht. Als naaste of vertegenwoordiger kun je ook namens de cliënt een klacht indienen.

Belangrijke familieorganisaties, websites en brochures

Familieorganisaties houden bijeenkomsten om informatie over psychische klachten te geven en uit te wisselen. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. In onze brochure vind je hoe je contact kunt opnemen.