Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Alles voor:

Familie en naasten

Alles voor:

Familie en naasten

Sta jij naast een cliënt?

Een psychische kwetsbaarheid is niet alleen moeilijk voor de persoon zelf, maar ook voor jou als naaste. Het kan voelen alsof je in een compleet nieuwe wereld belandt, met uitdagingen en onzekerheid over hoe je kunt helpen. Ongeveer 4 op de 10 mensen in Nederland krijgen ooit een psychiatrische diagnose en het aantal familieleden en naasten dat daarbij betrokken is, is nog veel groter. Je bent dus niet alleen.

Altrecht staat voor een wereld waar iedereen op zijn eigen unieke manier meedoet en meetelt. Dat vraagt om nabijheid en samenwerking met het netwerk van mensen en organisaties die betrokken zijn bij onze cliënten. Als naaste, speel je een belangrijke rol in dit netwerk. Daarom is bij Altrecht ‘triadisch werken’ de norm. Deze manier van werken kenmerkt zich doordat hulpverleners, cliënten en hun naasten op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken aan herstel.

Jouw rol als naaste in de behandeling

We vinden het belangrijk dat een cliënt altijd iemand meeneemt naar de intake- of behandelafspraken. Als naaste ken je de cliënt en kun je dus een goed beeld geven van wat er speelt en welke hulp nodig is. Hierin kun je een belangrijke steun zijn voor de cliënt en meehelpen aan het herstel. Mocht het contact tussen jou als naaste en de cliënt even niet goed zijn, dan kan de behandelaar helpen om het contact te herstellen.

Bij voorkeur is één van de naasten ons vaste contactpersoon. Zo kunnen we informatie uitwisselen, vragen beantwoorden en op de hoogte blijven. 

Zelf ondersteuning nodig?

Wanneer iemand psychische klachten heeft, raakt dit vaak ook de naasten. Dat kan voor jou als naaste erg ingrijpend zijn. Hulpverleners bij Altrecht begrijpen dat maar al te goed en nodigen je dan ook uit om jouw behoeften te bespreken.

Naasten-coaching
Bij naasten-coaching kun je als naaste persoonlijke ondersteuning krijgen door onder andere een familie-ervaringsdeskundige en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Deze ondersteuning wordt vergoed door zorgverzekeraars.

Familievertrouwenspersoon
Voor familie en naasten van cliënten van Altrecht is er een familievertrouwenspersoon. Wellicht heb je vragen over de manier waarop hulp wordt geboden, over de omgang met de cliënt of vragen over het ziektebeeld. Daarbij kun je zelf ook steun nodig hebben. Maar ook bij twijfels over de zorg kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Vereniging van familievertrouwenspersonen (LSFVP) en is daarmee volledig onafhankelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft zonder jouw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverleners.

Peter Brakel is de familievertrouwenspersoon bij Altrecht en te bereiken via 06-2532 2605 of p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl. Zijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Meer informatie over familievertrouwenspersonen vind je op deze website.

Voor kinderen
Jellinek biedt ondersteuning aan kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving (KOPP/KOV), in groepsverband met verschillende leeftijdsgroepen. Voor meer informatie kun je terecht bij Jellinek of de betrokken hulpverlener.

Hou me vast, preventieprogramma
Had je meer van jouw relatie verwacht of lopen de dingen in je relatie net niet zoals je het eigenlijk zou willen? Dit ‘Hou me vast’ programma is ontwikkeld op basis van emotionally focused therapy (EFT). Emoties zijn de kern van alle echt belangrijke relaties, zoals de relaties met onze kinderen, onze ouders en zeker ook met onze partners.

Klachten
Altrecht streeft ernaar om de cliënt en naaste zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Of dat je het ergens niet mee eens bent. We willen dat graag weten. Jouw wens, mening of klacht nemen we zeer serieus. Het helpt ons om ons werk te verbeteren.


De familieraad

De familieraad levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor de cliënt en betrokkenheid van naasten bij de zorg. Daarnaast behartigen ze de gezamenlijke belangen van naasten. De familieraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de zorg bij Altrecht.

Meedenken over betere zorg aan cliënten?
Vind je het werk van de familieraad belangrijk en wil je een actieve bijdrage leveren? De familieraad komt graag met jou in contact. De familieraad is telefonisch bereikbaar op 06-22201966 maar mailen kan ook naar familieraad@altrecht.nl

Externe organisaties voor naasten

BovenJan is een digitaal platform waar je vragen kunt stellen, samen kennis en ideeën kunt opdoen. https://www.boven-jan.nl/

Ypsilon steunt, adviseert en informeert naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. En komt op voor hun belangen. https://www.ypsilon.org/

Plusminus is dé vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten. https://plusminus.nl/

Logo van Balans, vereniging voor ouders

Balans is er voor ouders van kinderen die net iets meer of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. https://balansdigitaal.nl/

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. https://www.autisme.nl/

Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. https://naastencentraal.nl/

113 Zelfmoordpreventie (0800-0113) is er voor mensen die zelf worstelen met suïcidaliteit of zich zorgen maken over een ander. https://www.113.nl/

Nieuwsbrief Naasten

Altrecht heeft een nieuwsbrief speciaal voor naasten. Hierin delen we inspirerende verhalen, nemen we een kijkje achter de schermen en informeren we je over recente ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar.

Bekijk hier de laatste 6 nieuwsbrieven:

Contact

Voor meer informatie of vragen over het naastenbeleid bij Altrecht kun je contact opnemen met naasten@altrecht.nl.