Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

TOPGGz Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Wie kunnen er bij ons terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen met eetstoornissen kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling. We bieden  behandeling voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en vermijdende- en restrictieve voedselinname stoornis (ARFID). Lees hier wat deze stoornissen betekenen.

Altrecht Eetstoornissen biedt geen behandeling voor obesitas en een eetbuistoornis.

Er is geen leeftijdsgrens voor Altrecht Eetstoornissen.

Wat kan je van ons verwachten?

Je kunt van ons verwachten dat we samen met jou en je naasten vanuit ons behandelaanbod een passende manier vinden om jou hulp te bieden bij het herstel van jouw eetstoornis. Voor ons is een behandeling geslaagd als jij, en je omgeving, vinden dat je de doelen die we samen hebben afgesproken hebt gehaald.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling is voor kinderen en jongeren anders dan voor (jong)volwassenen. 

Kinderen en jongeren

Bij kinderen en jongeren starten we met een intakefase (bekijk het filmpje over de intake). Ouders (of opvoeders) worden altijd betrokken. Daarna bepalen we met elkaar welke vorm van behandeling het beste bij jullie past. Hierbij is het goed om te weten dat we veel met groepen werken. Een opname op de kliniek kan een onderdeel van je behandeling zijn (bekijk hier het filmpje over klinische opname). Wil je meer informatie over de behandeling van kinderen en jongeren? Neem dan contact op met Altrecht Eetstoornissen Rintveld (030 696 5477). Sta je op onze wachtlijst en wil je nu alvast wat meer informatie en steun? Kijk op Hulp om je tijd op de wachtlijst te overbruggen voor eetproblemen.

(Jong)Volwassenen 

Hier leggen we uit hoe de behandeling er uit ziet voor iedereen vanaf 18 jaar. We starten met een intakefase (bekijk hier het filmpje over de intake). Daarna bepalen we samen met jou welke behandeling het beste bij jou past. Je behandeling bestaat uit een ambulante hoofdbehandeling en zo nodig aanvullende behandeling. Ambulant betekent dat je thuis blijft wonen en naar ons toekomt. De hoofdbehandelingen bestaan voor volwassenen uit een gesprek tussen jou en je behandelaar, meestal een keer per week. Hoe deze hoofdbehandelingen in hun werk gaan wordt hieronder uitgelegd. De aanvullende behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit gezinstherapie, psychomotore therapie of beeldende therapie. Ook kan je ter ondersteuning van je behandeling een periode naar de dagbehandeling komen of een periode opgenomen worden in de kliniek (bekijk hier het filmpje over klinische opname). Sta je op onze wachtlijst en wil je nu alvast wat meer informatie en steun? Kijk op Hulp om je tijd op de wachtlijst te overbruggen voor eetproblemen

Als je 18+ bent en een vermijdende- en restrictieve voedselinname stoornis hebt werken we gedragstherapie. Deze folder geeft meer informatie over de behandeling van ARFID.

Als je 18+ bent en je hebt Anorexia Nervosa dan zijn er drie typen behandelingen: CBT-E, MANTRA en SSCM. Bij Boulimia Nervosa zijn er twee typen behandelingen: CBT-E en CBT-T. In onderstaande filmpjes wordt uitgelegd hoe deze behandelingen werken:

Introductie behandelingen

CBT-E

MANTRA

SSCM

Deze folders geven meer informatie:

Herstelkansen

Wat jouw herstelkansen zijn, is moeilijk te voorspellen. We werken evidence based, dat betekent dat in de praktijk bewezen is dat de gekozen methodes bij veel patiënten een goed effect hebben. Dat kan op individueel niveau anders liggen.

Duur van de behandeling

Kinderen en jongeren

We behandelen zo lang als nodig is en zo kort als voor jou mogelijk is. Vaak duurt dit ongeveer een jaar, soms langer.

(jong) Volwassenen

Volwassen patiënten werken aan eigen behandeldoelen die voor iedereen verschillend kunnen zijn, de duur van de behandeling hangt hiervan af. We werken met behandelperiodes van ongeveer acht weken, en kijken per periode wat er nodig is.

Zorgpad voor cliënten met een eetstoornis en autisme

Heb je naast je eetstoornis ook autisme? Dan houden we daar rekening mee in een zogenaamd zorgpad autisme. Binnen dit zorgpad geven we uitleg over de samenhang tussen autisme en eetstoornissen (zowel in groepen als één op één) en kunnen we autismevriendelijke aanpassingen in de behandeling doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met jouw eetlijst als je vanuit autisme bepaald eten niet lust. Verder bieden we een psychoeducatiegroep aan voor cliënten met een eetstoornis en autisme. In deze groep komen thema´s zoals het omgaan met je eetstoornis als je ook autisme hebt aan bod.

Hebben we in de intakefase een vermoeden van autisme? Dan kunnen we dit eerst verder onderzoeken. Hier kijken we dan of er echt sprake is van autisme of bijvoorbeeld één of meerdere andere diagnoses (zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis). 

Let op: We bieden geen specifieke behandelingen voor autisme aan.

Heb je meer vragen of wil je contact opnemen? Stuur dan een e-mail naar Sabrina Schröder: s.schroder@altrecht.nl.

En als de behandeling klaar is?

Wanneer je stopt bij Altrecht, is er een risico op terugval. In het laatste deel van je behandeling maak je samen met je behandelaar een terugvalpreventieplan. We spreken daarin af wanneer je terugkomt voor evaluatiegesprekken.

Waarin is Altrecht Eetstoornissen Rintveld anders dan andere eetstoornissencentra?

Altrecht Eetstoornissen Rintveld is een TOPGGz-afdeling. Dat betekent dat we gespecialiseerd zijn op het gebied van (diagnostiek en behandeling van) eetstoornissen. Soms kunnen we dus behandelvormen aanbieden die andere behandelcentra niet in huis hebben.

Dat we zo hoog gespecialiseerd zijn, betekent dat we ook patiënten kunnen helpen met een laag BMI en veel somatische klachten.

Telefonisch spreekuur

Voor wachttijden kun je terecht op deze (https://www.altrecht.nl/wachttijden/) pagina, voor inhoudelijke vragen is er een telefonisch spreekuur van 11.00-12.00 uur op de volgende dagen:

Maandag, woensdag en vrijdag op telefoonnummer 030-696 5477.

Ervaringsdeskundigheid

We werken binnen Altrecht Eetstoornissen Rintveld samen met ervaringsdeskundigen. Dit zijn patiënten die hersteld zijn van een eetstoornis. Ze zijn opgeleid om met hun eigen ervaringen patiënten en naasten te ondersteunen. Ervaringsdeskundigheid is heel belangrijk, het voegt waarde toe aan de behandelingen. Je hebt daarom altijd contact met ervaringsdeskundigen bij de (groeps)behandelingen op zowel de kliniek als de polikliniek. 

Altrecht Eetstoornisse Rintveld is een TOPGGz-afdeling. Wat betekent dat?

Altrecht Eetstoornissen Rintveld voldoet aan de criteria van de Stichting TOPGGz, waarop we in 2013 getoetst zijn. Dit geeft aan dat we hoog specialistische patiëntenzorg bieden, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.

Dit betekent dat patiënten die in de specialistische geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat hebben geboekt omdat hun aandoening ernstig of complex is, bij ons terecht kunnen.

Voor jou als patiënt betekent dit, dat:

  • We medewerkers die zich in dit ziektebeeld specialiseren opleiden. Zij kunnen dus aanwezig zijn bij behandelgesprekken.
  • Jou ook kunnen vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek om verder te komen in de wetenschap rond eetstoornissen.