Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

TOPGGz Eetstoornissen Rintveld

Wie kunnen er bij ons terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen met eetstoornissen, waaronder anorexia en boulimia nervosa én jeugdigen met vermijdende en restrictieve voedselinnamestoornissen, kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling. Rintveld biedt geen behandeling voor obesitas en een eetbuistoornis.

Wat kan je van ons verwachten?

We weten bij Rintveld als geen ander dat eetstoornissen ernstige en hardnekkige aandoeningen zijn met een grote impact. We weten dus ook dat er geen kant-en-klare oplossingen bestaan. Je kunt van ons verwachten dat we samen met jou en je familie op zoek gaan naar een passende manier om het gevecht tegen de eetproblematiek aan te gaan. Voor ons is een behandeling geslaagd als jij, en je omgeving, vinden dat je de afgesproken doelen hebt gehaald.

Wat voor jou de herstelkansen zijn, is moeilijk te voorspellen. We werken evidence based, dat betekent dat in de praktijk bewezen is dat de gekozen methodes bij veel patiënten een goed effect hebben. Dat kan op individueel niveau anders liggen als je bijvoorbeeld grote angst hebt om te eten, de emotie die de eetstoornis uitlokt erg hoog is of wanneer je eindeloos uitstelgedrag als gevolg van je eetstoornis vertoont.

Waarin is Rintveld anders dan andere eetstoornissencentra?

TOPGGz_keurmerk Rintveld is een TOPGGz afdeling. Dat betekent dat we gespecialiseerd zijn op het gebied van (diagnostiek en behandeling van) eetstoornissen. Soms kunnen we dus behandelvormen aanbieden die andere centra niet in huis hebben. Daarbij vinden we samenwerken in het netwerk heel belangrijk: we willen er zijn als onze specialistische zorg nodig is en ondersteunen graag andere behandelaren als dat niet per sé bij ons hoeft. Zo kunnen we zoveel mogelijk patiënten helpen.

Dat we zo hoog gespecialiseerd zijn, betekent dat we ook patiënten kunnen helpen met een laag BMI en veel somatische klachten. We hebben een goed somatisch team, deinzen hiervoor niet terug en zoeken de samenwerking met een ziekenhuis indien er sprake is van ernstige lichamelijke problemen. 

Rintveld  hanteert geen leeftijdsgrens.

Wanneer de problematiek en zorg erg complex zijn bespreken we dit met een medisch ethicus.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We proberen zoveel mogelijk te werken met een poliklinische behandeling: dat betekent dat je thuis blijft wonen en naar ons toekomt. We stellen samen met jou een behandelprogramma op, dat bij jou en je doelen past. Niet meer en niet minder. Dat betekent dat wij ons aanbod aanpassen op wat jij nodig hebt. Dat kan dus ook betekenen dat tijdens je behandeling overstapt tussen poliklinische behandeling, dagbehandeling, deeltijdbehandeling en klinische opname. De behandeling die we met je afspreken is gebaseerd op de zorgstandaard eetstoornissen.

Onze aandacht is natuurlijk gericht op de symptomen van de eetstoornis, maar juist ook achterliggende zaken die je eetstoornis hebben veroorzaakt (of in stand houden) zijn natuurlijk erg belangrijk. Daarbij kan je programma uit individuele- en groepstherapieën bestaan, maar ook bijvoorbeeld ouderbegeleiding, psychomotore therapie en creatieve therapie zitten in het aanbod. Daarnaast werken we met e-health modules, waarbij je achter de computer, op de tijd en plaats dat het jou uitkomt, onderdelen van je behandeling doet.

Bekijk hieronder informatieve filmpjes en folders over onze behandeling:

Behandeling bij Rintveld Eetstoornissen

Cognitive Behavior Therapy – Enhanced

MANTRA

Specialist Supportive Clinical Management (SSCM)

Duur van de behandeling

We behandelen zo lang als nodig is en zo kort als voor jou mogelijk is. De behandelduur bij jeugdige patiënten met anorexia is gemiddeld een jaar. Omdat de  samenwerking met het gezin hierbij een  grote rol speelt, hoort daar, gedurende vier weken en twee dagen per week, de gezinsdagbehandeling in een groep bij.

Volwassen patiënten met anorexia werken aan eigen behandeldoelen, de duur van de behandeling hangt hiervan af. We werken met behandelperiodes van ongeveer acht weken, en kijken per periode wat er nodig is.

De behandeling van Boulimia Nervosa is vaak korter dan een jaar. Cognitieve gedragstherapie (dat kan zowel individueel als in een groep) neemt hierbij een belangrijke plaats in, in bijeenkomsten van  1,5 à 2 uur, één keer in de week. Patiënten die problemen ondervinden met het eten van bepaalde voedingsmiddelen gaan middels gedragstherapeutische begeleiding oefenen om hun eetgedrag te verbeteren.

En als de behandeling klaar is?

We zeiden het al eerder: eetstoornissen zijn hardnekkig. Dat betekent ook, dat wanneer je stopt bij Rintveld, er een risico op terugval bestaat. We kennen daarom de APK, de Anorexia Periodieke Keuring. Dat komt erop neer, dat je in het laatste deel van je behandeling samen met je behandelaar een terugvalpreventieplan maakt en dat we je oproepen voor de APK-gesprekken die je daarin hebt vastgelegd. Je kunt tot maximaal vijf jaar na ontslag langskomen voor een APK.

Aanmelden

Op onze pagina voor cliënten lees je hoe de aanmelding en intake verlopen bij Altrecht. De wachttijden bekijk je hier.

Telefonisch spreekuur Rintveld
Meer weten over de aanmelding, intake of wachttijd? Altrecht Eetstoornissen Rintveld heeft een telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer: 030 – 696 5477.

Lotgenotengroep

Om de woensdag organiseert Rintveld een lotgenotengroep met als doel elkaar te steunen en motiveren in het leven met een eetstoornis ten behoeve van het zelf zetten van mogelijke herstelstappen.

Ervaringsdeskundigheid

We werken binnen Rintveld veel met ervaringsdeskundigen: patiënten die hersteld zijn van een eetstoornis en met hun ervaring willen helpen, en met ervaringsdeskundige ouders.

Omdat wij merken dat dit een toegevoegde waarde heeft werken we op dit gebied samen met Ixta Noa, een innovatieve zorgorganisatie die werkt voor mensen met een psychische stoornis en hun omgeving. Ixta Noa is gespecialiseerd in het inzetten van ervaringsdeskundigheid en het trainen van ervaringsdeskundigen. Binnen Rintveld is er voor patiënten en hun naasten twee dagen in de week een ervaringsdeskundige vanuit Ixta Noa aanwezig.

Rintveld is een TOPGGz-afdeling. Wat betekent dat?

Rintveld Eetstoornissen voldoet aan de criteria van de Stichting TOPGGz, waarop we in 2013 getoetst zijn. Dit geeft aan dat we hoog specialistische patiëntenzorg bieden, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.

Sommige van onze patiënten hebben dus in de specialistische geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat geboekt, omdat hun aandoening ernstig of complex is.

Voor jou als patiënt betekent dit, dat:

  • We medewerkers die zich in dit ziektebeeld specialiseren opleiden. Zij kunnen dus aanwezig zijn bij behandelgesprekken.
  • Jou ook kunnen vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek om verder te komen in de wetenschap rond eetstoornissen.