Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

TOPGGz Altrecht Academisch Angstcentrum

Wie kunnen terecht bij het Altrecht Academisch Angstcentrum?

Het Altrecht Academisch Angstcentrum helpt mensen met:

 • een ernstige angst- of dwangstoornis (OCD)
 • ernstige PTSS en andere trauma gerelateerde klachten

Ook als eerdere hulp om van klachten af te komen niet geholpen heeft, is het zinvol om bij ons hulp te vragen. Wij zijn een centrum met TOPGGz Keurmerk, dat wil zeggen dat we hooggespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen en gebruik maken van de nieuwste methoden en technieken om klachten te verminderen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We behandelen mensen uit de regio en in voorkomende gevallen buiten de regio en wij voeren een second opinion uit.

Welke klachten behandelen wij?

Angst- en dwangstoornissen:

 • Angsten en fobieën: paniekstoornis, sociale angst of een andere specifieke angst waardoor je voortdurend bezig bent met het vermijden van ‘risicovolle situaties’.
 • Dwangstoornissen, ook wel obsessieve compulsieve stoornissen (OCD) genoemd, waardoor je last hebt van dwanggedachten en/of dwanghandelingen, en je veel tijd kwijt bent aan schoonmaken, controleren, dingen recht leggen, tellen of last hebt van terugkerende agressieve of seksuele obsessies en beelden.
 • Verzamelstoornis, waardoor je de neiging hebt te veel spullen binnen te halen en te weinig weg te gooien waardoor je huis overvol raakt en je niet meer in staat bent de spullen nog te ordenen.
 • Angst naar aanleiding van je uiterlijk of angst voor het hebben van een ernstige ziekte, waardoor je voortdurend je uiterlijk of lichaam onderzoekt.

PTSS en traumagerelateerde klachten:

 • Post traumatische stress-stoornis (PTSS) of andere trauma gerelateerde klachten, waardoor u bepaalde situaties steeds herbeleeft, nachtmerries heeft, en voortdurend oplettend of angstig bent.
 • Hierbij kunnen ook sterke dissociatieve klachten spelen, of een erg gefragmenteerd of negatief zelfbeeld dat je functioneren belemmert.

Wat is onze werkwijze?

We doen een intake met interviews en vragenlijsten, waarna we met je de diagnose en behandelmogelijkheden bespreken. Vervolgens stellen we met je een behandelplan op dat gericht is op haalbare doelen. Een behandeling is intensief, en we zien je tenminste wekelijks gedurende een afgesproken tijd. We bieden zowel individuele als groepsbehandeling aan. Behandelingen zijn begrensd in tijd en duren niet langer dan noodzakelijk.

Altrecht Academisch Angstcentrum gaat ervan uit dat een angststoornis, een dwang, trauma of PTSS behandelbaar is. Er kan sprake zijn van vermijdingsgedrag dat de klachten in stand houdt en dat iemand op eigen kracht niet kan doorbreken. De behandeling vraagt een actieve houding en samenwerking van patiënt en behandelaar.

We vinden openheid en eerlijkheid over mogelijkheden en resultaten erg belangrijk. We evalueren onze behandelingen elke 3-6 maanden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het Academisch Angstcentrum behandelt poliklinisch, individueel, maar ook in een groep. We maken vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij exposurebehandeling een centrale plaats inneemt. De psychologische behandeling wordt vaak ondersteund met medicatie.

Behandelingen variëren van kortdurend intensief tot een gefaseerde behandeling in een langer durend traject. We bieden enkele intensieve en specialistische behandelprogramma’s:

Paniek- en dwangstoornissen:

 • Voor paniek- en dwangstoornissen is er een individueel programma van 4 dagen in de eigen omgeving. Onder begeleiding oefen je intensief met het doorbreken van vermijdingsgedrag (KEI: kortdurende exposure intensief).
 • Op onze locatie in Zeist hebben we een deeltijdprogramma van 4 maanden in een groep waarin u 2 of 3 dagen per week op diverse manieren werkt aan het verminderen van vermijdingsgedrag en herstel van persoonlijk en maatschappelijk functioneren (DAS: deeltijd angst en stemming).
 • Het hoardingprogramma (verzamelstoornis) vindt plaats in een kleine groep waaraan zowel de patiënt als de thuisbegeleider deel neemt. Dit kan vervolgd worden met individuele afspraken. Lees hier meer informatie over de verzameldwanggroep in de speciale folder.

Trauma en PTSS:

 • De Intensieve ambulante traumabehandeling (IAT) is een programma van 8 dagen in 2 weken met meerdere behandelaren. Het is vooral geschikt voor meervoudige traumatische ervaringen, waaronder vroegkinderlijk trauma.
 • De duale ambulante traumabehandeling (DAT) is een programma van ongeveer 8 weken met 2 keer per week een PTSS-behandeling.
 • Narratieve exposure therapie (NET) dat 3 tot 6 maanden in beslag neemt en veel gebruikt wordt voor vluchtelingen.

Familieleden en partners betrekken we zo mogelijk bij de behandeling, zij kunnen voor patiënten een belangrijke rol spelen bij hun herstel. Bij intake nodigen we naasten uit om achtergronden van de ziekte te belichten en informatie over de behandeling te geven. Bovendien hebben patiënten met een angststoornis nogal eens ook een andere stoornis of problematiek die aandacht behoeft, zoals depressie of autisme, en geven we daar voorlichting over.

E-health is een aanvullende wijze van behandelen, waarmee we goede resultaten boeken. Je werkt dan aan je behandeling via je computer, tablet of smartphone, op de tijd en plaats die je uitkomt. We combineren e-health meestal met persoonlijke gesprekken, en bij sommige stoornissen, zoals een sociale angststoornis, kunnen we daarbij ook virtual reality inzetten.

Thuisbehandeling doen wij in zeer beperkte mate als het echt niet lukt om (met de hulp van anderen) naar ons toe te komen. Vaak gaat het om een ernstige paniekstoornis met agorafobie (straat- of pleinvrees). Zoveel mogelijk werken we samen met netwerkpartners, die je helpen de eerste stappen te zetten buiten de deur, en je te laten wennen aan de nare lichamelijke sensaties die paniek/stress met zich mee kan brengen.

Als je verzameldwang hebt, heb je thuis hulp nodig met opruimen. Je komt naar Altrecht toe voor ons groepsaanbod ‘cognitieve gedragstherapie bij verzamelstoornis’, maar de hulp aan huis moet komen van een netwerkpartner in je regio die bereid is met ons samen te werken.

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact kan belangrijk zijn. Contact met mensen die snappen waar je doorheen gaat, blijkt voor veel mensen een steun in de rug. Daarom behandelen we vaak in groepen. Daarnaast kan de ADF-stichting in Driebergen (angst, dwang en fobiestichting) je in contact brengen met lotgenoten als aanvulling op de behandeling bij Altrecht.

Altrecht Academisch Angstcentrum is een TOPGGz-afdeling, wat betekent dat?

Dat betekent dat we hoog gespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen. Je kunt erop rekenen dat we je volgens de nieuwste wetenschappelijk en innovatieve inzichten behandelen en dat onze behandelaren zeer ervaren zijn. Als TOPGGz-afdeling kunnen we de behandeling opschalen en intensiveren als dat nodig is. We behandelen ook mensen die buiten de regio van Altrecht wonen. We voeren second opinions uit, en kunnen adviseren over diagnostiek en behandeling. We doen bovendien wetenschappelijk onderzoek.