Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Klachten over Altrecht

Niet tevreden? Wij luisteren en helpen je!

Altrecht streeft ernaar jou of je naaste zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Of dat je het ergens niet mee eens bent. We willen dat graag weten. Jouw wens, mening of klacht nemen we zeer serieus. Het helpt ons om ons werk te verbeteren.

Lees hieronder welke stappen je kunt volgen als je iets bespreekbaar wilt maken. Voor klachten over onvrijwillige zorg kijk je hier.

Stap 1: bespreek je klacht met de betreffende medewerker of behandelaar

Bespreek eerst met de betreffende medewerker of behandelaar waar je ontevreden over bent. Vaak kunnen we tijdens zo’n gesprek al tot een oplossing komen. Je mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek. Bijvoorbeeld je partner, een familielid of iemand anders die je vertrouwt.

Stap 2: praat met zijn/haar leidinggevende

Lukt het niet om met de betreffende medewerker een oplossing te vinden, vraag dan een gesprek aan met zijn/haar leidinggevende. Hij/zij zal samen met jou proberen om tot een oplossing te komen. Je kunt via je eigen behandelaar of via de zorgadministratie de contactgegevens van de teammanager verkrijgen.

Stap 3: bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Kom je er met de betrokkenen niet uit, dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris. Dit is Mariella Swart. Je kunt ook altijd meteen contact met haar opnemen, zonder dat je eerst contact hebt gehad met de medewerker of leidinggevende. 

De klachtenfunctionaris luistert naar iedereen die een klacht heeft over Altrecht en die niet zelf heeft kunnen oplossen met een behandelaar. Ze kent Altrecht goed en stelt zich neutraal op. Ze bespreekt met je hoe je het beste met je klacht kunt omgaan. De klachtenfunctionaris is in dienst van Altrecht, maar heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. Als je een probleem wilt oplossen of uitpraten, dan kan de klachtenfunctionaris daarin bemiddelen. Op een snelle en informele manier kom je in gesprek met de juiste mensen. Vaak worden klachten op deze manier naar tevredenheid opgelost. 

Mocht dat niet lukken, dan kan de klachtenfunctionaris je vertellen wat je nog meer kunt doen. Zo kun je een formeel oordeel over je klacht aanvragen. De klachtenfunctionaris kan je dan vooraf helpen met het omschrijven van de klacht. 

Om een klacht in te dienen, vul je het onderstaande formulier in. De klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met je op.

Klachtenfunctionaris
Mariella Swart
Telefoon 06 3075 7936
klachtenfunctionaris@altrecht.nl
bereikbaar op werkdagen

Stap 4: een klacht indienen bij een klachtencommissie

Kom je samen met de klachtenfunctionaris tot de conclusie dat je niet tot een oplossing bent gekomen, dan kun je een klacht indienen bij de GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten (GKPNU). Dit doe je via de klachtenfunctionaris. De klachtencommissie bestaat uit twee leden en een onafhankelijke voorzitter (jurist). Je klacht kan op verschillende manieren worden behandeld. Door middel van een schriftelijke reactie, een bemiddelingsgesprek of een hoorzitting. De klachtenfunctionaris kan hierover meer informatie geven.

Familievertrouwenspersoon

Altrecht heeft een familievertrouwenspersoon (FVP) die je kunt benaderen. Deze vertrouwenspersoon geeft je informatie, denkt met je mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. De familievertrouwenspersoon werkt vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP), staat achter naasten en is dus onpartijdig. De FVP is niet in dienst van Altrecht.

Contactgegevens van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon:
Telefoon: 06 – 53 34 85 55
Website: www.lsfvp.nl

Klachten over onvrijwillige zorg (Wvggz)

Als je onvrijwillige zorg krijgt, kan je behandelaar beslissingen nemen die je rechten sterk inperken. Daarbij hoort een speciale klachtenprocedure. Dat is het geval bij alle vormen van onvrijwillige zorg die opgenomen zijn in een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Deze klachten vallen onder de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Deze klachten kun je indienen bij Ggz Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht GKPNU. Dit is een onafhankelijke commissie die klachten over onvrijwillige zorg voor patiënten van Altrecht, het Sint Antoniusziekenhuis afdeling Psychiatrie & Psychologie en het UMCU afdeling Psychiatrie behandeld.

Een Wvggz-klacht wordt meestal behandeld in een hoorzitting van de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit leden die niet bij Altrecht in dienst zijn. Nadat je klacht is ontvangen, krijgen jij én de aangeklaagde, de gelegenheid nog een mondelinge toelichting te geven. Dit gebeurt in een hoorzitting. Jij, én degene over wie jouw klacht gaat, zijn dan beiden aanwezig.

Patiëntenvertrouwenspersoon helpt je

Het indienen van een klacht over onvrijwillige zorg gaat zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Wel kan een patiëntenvertrouwenspersoon PVP je goed ondersteunen en adviseren bij het indienen van een klacht. De PVP is onafhankelijk en goed op de hoogte is van je rechten. De PVP helpdesk is te bereiken via 0900 444 88 88. Meer informatie vind je op www.pvp.nl. Lees hier het Jaarverslag 2023.

Voor het indienen van klacht of voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Ggz Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht GKPNU
E-mail: klachtencommissiepatienten@utrechtggz.nl
Telefoon: 06 3058 4044 (alle werkdagen: 9.00 – 12.00 uur)

Meer informatie: