Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Dossier

Altrecht hecht veel waarde aan je privacy en het beroepsgeheim. Medewerkers van Altrecht hebben alleen toegang tot informatie uit jouw dossier die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. Hieronder geven we aan hoe je te werk kunt gaan als je informatie zoekt, voor jezelf of voor een ander.

We proberen de gevraagde informatie binnen een maand naar jou of je behandelaar op te sturen. Als het langer duurt voordat we de informatie beschikbaar hebben, laten we je dit binnen één maand weten.

Ben je cliënt geweest bij Altrecht en wil je informatie uit je dossier opvragen?

Je kunt informatie uit je dossier opvragen door schriftelijk een verzoek in te dienen. Vul dit formulier in, voeg je handtekening toe en stuur dit samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar:

Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Gebouw Schaerweijde
Levenspad 8
3705 WB Zeist

Je ontvangt de opgevraagde informatie van ons per mail. Je kunt de informatie uit je dossier ook ophalen op de locaties Utrecht of Zeist.

Informatie uit je dossier rechtstreeks naar je behandelaar laten sturen?

Laat de informatie uit je dossier dan rechtstreeks naar de nieuwe behandelaar sturen. Vul hiervoor het formulier verzoek kopie derden in en stuur het formulier samen met een geldig identiteitsbewijs naar:

Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Gebouw Schaerweijde
Levenspad 8
3705 WB Zeist

Dossier van een overleden familielid inzien?

Vul hiervoor dit formulier in en stuur het samen met de overlijdensakte en bewijs van jullie relatie naar:

Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Gebouw Schaerweijde
Levenspad 8
3705 WB Zeist

Altrecht toetst of je toegang tot het dossier hebt. Op het dossier van een overledene rust namelijk het beroepsgeheim.

Dossier laten vernietigen?

In de Wet geneeskundige behandeloverkomst (WGBO) is opgenomen dat (ex-)patiënten het recht hebben om hun dossier te laten vernietigen (art. 7:455 lid 1 BW). Je kunt ook een deel van je dossier laten vernietigen.

Wij kunnen je dossier NIET vernietigen als:

  • Je nu in behandeling bent bij Altrecht.
  • Je dossier nodig is voor de afhandeling van een klachtenprocedure of juridische procedure tegen Altrecht of een van haar medewerkers.
  • Je onvrijwillig bent opgenomen (of geweest), dan bewaren we het BOPZ-dossier voor een periode van 5 jaar.
  • Je een erfelijk overdraagbare ziekte hebt en je dossier relevante informatie voor de familie bevat.

Zijn deze punten niet van toepassing op jou? Dan kun je ons verzoeken je dossier te vernietigen. Als je een deel van het dossier wilt laten vernietigen, geef dat dan duidelijk aan. Vul het formulier ‘verzoek vernietiging dossier’ in en stuur het samen met een handtekening en geldig identiteitsbewijs naar:

Altrecht
Centraal Patiëntenarchief
Levenspad 8
3705 WB Zeist

We doen ons best om binnen een maand aan je verzoek tot vernietiging te voldoen. Indien noodzakelijk kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan de hiervoor genoemde termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van je behandeling bij ons en met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding gaan we over tot vernietiging en ontvang je een bevestiging. 


Wat moet je weten als je je dossier laat vernietigen:

  • Als je later een juridische procedure tegen Altrecht zou willen starten, wordt het proces bemoeilijkt zonder dossier.
  • Als je opnieuw een behandeling bij Altrecht start, hebben wij geen informatie meer over jou.
  • Andere zorginstanties kunnen geen informatie meer bij ons opvragen.