Acute psychiatrie

Snel hulp in een crisissituatie

Soms hebben mensen door een psychiatrische ziekte en/of andere omstandigheden zulke hevige ziekteverschijnselen dat zij snel hulp nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van onmiddellijk dreigend gevaar zoals suïcidaliteit, agressie en het risico op lichamelijke schade voor iemand zelf of voor anderen. We noemen dit spoedeisende psychiatrie. Als er sprake is van crisissituatie en er is nog geen lopende andere behandeling, worden mensen geholpen door de zorgeenheid Acute psychiatrie. Acute psychiatrie zorgt voor de eerste opvang en draagt daarna bij aan een zo snel mogelijk herstel van het evenwicht van de patiënt.

Hoe kunnen mensen in een crisis raken?

Een crisissituatie kan ontstaan door een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie) of door ernstige psychosociale problemen (bijvoorbeeld scheiding of mishandeling). Vaak hebben mensen ook bijkomende problemen op het gebied van sociale contacten, inkomen, werk en huisvesting. Natuurlijk is zo’n crisis erg belastend voor de patiënt en zijn omgeving. Daarom is snelle hulp zo belangrijk.

Ambulante acute psychiatrie

Ambulante teams bieden intensieve hulp in een crisissituatie, zodat iemand evenwicht hervindt en het eigen leven weer kan oppakken. Deze intensieve thuishulp heet Intensive Home Treatment (IHT).

IHT bestaat uit de onderdelen:

 • Crisisdienst
 • Spits (intensieve verpleegkundige zorg aan huis)
 • Acute Deeltijd – (crisis)behandeling.

Hieronder wordt uitgelegd wat deze onderdelen doen.

Crisisdienst

Wat is de crisisdienst:

De crisisdienst is de acute voordeur van de specialistische GGZ. Op basis van triage wordt bepaald hoe snel hulp geboden moet worden. Dit betekent dat, als er sprake is van een levensbedreigende situatie, de acute hulpdiensten (112) gebeld moeten worden.

Wat doet de crisisdienst:

De crisisdienst biedt consultatie en crisisbeoordeling. Zo nodig biedt de crisisdienst (kortstondige) crisisbehandeling.

Voor wie is de crisisdienst

Voor mensen in psychische nood, van alle leeftijden, die binnen 24 uur hulp nodig hebben. Als er al sprake is van een hulpverleningscontact binnen of buiten Altrecht, zal in eerste instantie contact gelegd moeten worden met de eigen behandelaar. Als dit niet mogelijk is, dan biedt de crisisdienst de eerste opvang.

De hulpverlening van de crisisdienst is voor iedereen die zich bevindt in het gebied van Midden en Westelijk Utrecht.

Wie kan aan de crisisdienst om overleg / beoordeling van de patiënt vragen?

 • Huisartsen / HAP
 • Politie
 • Behandelaren GGZ
 • Netwerkpartners

Spits

Wat is Spits

Spits is een team van ervaren psychiatrisch verpleegkundigen die zorg bieden in de thuissituatie aan mensen in een psychiatrische crisis.

Wat doet Spits

Spits biedt psychiatrische verpleegkundige zorg thuis gericht op herstel van evenwicht. Inzet van de Spits zorg vindt altijd plaats na een zorg afstemmingsgesprek (ZAG) met de patiënt en (bij voorkeur) diens naasten, de S-GGZ behandelaar en de Spits verpleegkundige. In deze ZAG worden afspraken gemaakt over doel, duur van de Spits en wie wat doet.

Voor wie is Spits

Voor mensen in zorg bij een Specialistische GGZ instelling in psychische nood, van alle leeftijden, waar opschaling / intensivering van zorg op korte termijn (binnen 24 tot 72 uur) nodig is om opname te voorkomen of te verkorten. Spits biedt aanvullende zorg, naast de intensivering van zorg door de eigen behandelaar.

Wie kan aanmelden voor Spits

 • Specialistische GGZ behandelaren.

 

Acute Deeltijdbehandeling

Wat is acute deeltijd behandeling

Acute Deeltijd is een 6 wekelijks groepsprogramma gericht op herstel van evenwicht en het weer oppakken van het eigen leven voor mensen in een psychiatrische crisis. Belangrijk onderdeel van de acute deeltijd is het ontmoeten van lotgenoten en het werken aan een goede dag-structuur en herstel van contact met belangrijke anderen.

Wat doet Acute Deeltijd (crisis) behandeling

Acute Deeltijd richt zich op, naast het herstel van het evenwicht, het verkrijgen van inzicht / handvatten die herhaling van de crisis kunnen voorkomen / verminderen. Inzet van de Acute Deeltijd vindt altijd plaats na een zorg afstemmingsgesprek (ZAG), met de patiënt en (bij voorkeur) diens naasten, de S-GGZ behandelaar en de Acute Deeltijd medewerker. In deze ZAG worden afspraken gemaakt over doel, inhoud (welk programma wordt gevolgd) van de Acute deeltijdbehandeling en wie wat doet.

Voor wie is de Acute Deeltijdbehandeling

Voor volwassenen in zorg bij een Specialistische GGZ in psychische nood waar opschaling / intensivering van zorg op korte termijn (binnen 24 uur tot 5 werkdagen) nodig is op opname te voorkomen of te verkorten. Acute Deeltijd biedt aanvullende zorg, naast de intensivering van zorg door de eigen behandelaar.

Wie kan aanmelden voor Acute Deeltijdbehandeling

 • Specialistische GGZ behandelaren

Als opname nodig is

Acute Psychiatrie heeft gesloten High en Intensive Care (HIC) afdelingen en een open opname afdeling.

De gesloten opnameafdelingen
De gesloten opname afdelingen bevinden zich in de hoogbouw van het Willem Arntsz Huis. De HIC bestaat uit High Care 2, 4 en 5 (het cijfer correspondeert met de bouwlaag); en een Intensive Care op de 3e bouwlaag.

De open opname afdeling
De open opname afdeling bevindt zich op de 1e verdieping van het gebouw Clarenburg op het Willem Arntsz Huis terrein.

Regie over eigen functioneren en veiligheid
De meeste patiënten die een acute opname nodig hebben, kunnen terecht op de High Care (HC). Daar wordt gewerkt aan het terugkrijgen van de regie op het eigen functioneren van de patiënt en het bieden van veiligheid. Als dat op de High Care onvoldoende geboden kan worden, kunnen mensen terecht op de Intensive Care.

Zo min mogelijk separatie
Via verschillende behandelingen werkt de HIC samen met de patiënt aan het beter omgaan met het gevaar dat voortkomt uit de ziekte. Daarbij streven wij naar zo min mogelijk separatie. De HIC heeft enkele mogelijkheden voor overnachten van familie op de afdeling.

Medische en herstel ondersteunende zorg
Op de HIC krijgt de patiënt de reguliere medische behandeling, maar tegelijk ook herstel ondersteunende zorg. Daarbij wil de HIC ook ervaringsdeskundigen inzetten. Want hun inbreng, die gebaseerd is op erkenning, herkenning en hoop, valt samen met de uitgangspunten van herstelondersteunende zorg.

Aandachtspunten
De medewerkers van de HIC geven speciaal aandacht aan een goede en zorgvuldige bejegening. Daar verstaan wij onder:

 • contact maken;
 • de patiënt centraal stellen;
 • het ontwikkelen van een ‘healing environment’ (dit is een omgeving die zich er op richt om het welzijn van patiënten, familie en medewerkers te vergroten en spanning te verminderen);
 • het vergroten van de regie en eigen kracht van de patiënt (empowerment).

Zorgafstemmingsgesprekken
De patiënt, zijn naasten en de behandelaar gaan zo snel mogelijk na opname met elkaar in gesprek. Zij maken met elkaar afspraken over de behandeldoelen van de klinische opname. Dit noemen we zorgafstemmingsgesprekken.

Verwijzing
Verwijzing voor acute opname loopt (binnen kantoortijden) via de centrale opnamecoördinator; buiten kantooruren is het ANW-hoofd in Utrecht de centrale opnamecoördinator

Teammanager HIC: Eric Zuidhoek

Rapport Pilot Passend Vervoer Midden Westelijk Utrecht

Rapport over het pilotproject Passend vervoer in de regio Midden Westelijk Utrecht 2017/2018, waarin een aangepaste vorm van vervoer geboden wordt voor mensen met verward gedrag. De pilot is onderdeel van de aanpak ‘personen met verward gedrag’ in de regio Utrecht.

Patiënten, politie en de medewerkers van de crisisdienst zijn zeer tevreden over de verschillende (passende) vervoermogelijkheden voor patiënten en de beperktere inzet van dwangtoepassingen voor het vervoer.

Rapport Pilot Passend vervoer

Aanmelden en bereikbaarheid

De ambulante Acute psychiatrie werkt vanuit de locaties Zeist en Utrecht. Beide IHT teams werken intensief samen zodat wachttijden worden voorkomen.
Locatie Zeist werkt voor mensen die wonen in: Zeist, De Bilt, Doorn, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Bunnik
Locatie Utrecht werkt voor mensen die wonen in:  Utrecht-stad, Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Houten, Montfoort, Woerden, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en IJsselstein.

Aanmelden Contact
Crisisdienst Utrecht: 030 2308850 (7×24 uur)

Zeist: 030 6965100 (binnen kantoortijden; buiten kantooruren bel 030 2308850)

Spits (alleen SGGZ hulpverleners en patiënten in zorg) Utrecht: 030 2308697 of aanmeldenIHTUtrecht@Altrecht.nl

Zeist: 030 6965146 of aanmeldenIHTZeist@Altrecht.nl

Acute deeltijdbehandeling (alleen SGGZ hulpverleners en patiënten in zorg) Utrecht: 06 5334 1876 of
aanmeldenacutedeeltijd@altrecht.nlZeist: 030 6965100 of DeeltijdZeist@Altrecht.nl

 

Wachttijd

De crisisdienst triageert de beoordelingsvraag op spoed en ziet patiënten in acute psychische nood binnen 1 tot 24 uur.

De Spits kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf. Concreet betekent dit dat Spits binnen 1 tot enkele dagen kan starten.

De Acute Deeltijd kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf en moet, in overleg met de patiënt en behandelaar, de patiënt in het programma worden ingepland. Concreet betekent dit dat de Acute Deeltijd binnen enkele dagen tot een week kan starten.

Voor een acute opname geldt geen wachttijd.

 

Bereikbaarheid en management

Leiding zorgeenheid Altrecht Acute psychiatrie

De heer H. Kwast, leidinggevende

Mw. J. Vuyk, psychiater-leidinggevende

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer H. Kwast of de teammanagers (zie hieronder). Alle vestigingen zijn bereikbaar tijdens kantooruren van 08.30 – 17.00 uur.

Teammanagers HIC
Eric Zuidhoek en Jan Piet van Steensel

Teammanager IHT – Crisisdienst en Spits Zeist en Utrecht
Magda Korteweg

Teammanager locatie Nieuwegein
Eric Zuidhoek

Teammanager Open opname afdeling
Marc Michies

Belangrijke telefoonnummers:

 • Crisisdienst Utrecht: 030 – 230 8850
 • Crisisdienst Zeist: 030 – 696 5100 (kantoortijdens, anders nummer Utrecht)
 • High Care 2: 030 – 230 8882
 • High Care 4: 030 – 230 8884
 • High Care 5: 030 – 230 8885
 • Intensive Care: 030 – 230 8883
 • IHT Zeist: 030 – 696 5146

 

 

Contact

Locaties
 • Acute psychiatrie, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
030-2308888
Route en 9292 Reisadvies

 • Acute psychiatrie, Crisisdienst Zeist

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100
Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.