Acute psychiatrie

Snel hulp in een crisissituatie

Soms hebben mensen door een psychiatrische ziekte en/of andere omstandigheden zulke hevige ziekteverschijnselen dat zij snel hulp nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van onmiddellijk dreigend gevaar zoals suïcidaliteit, agressie en het risico op lichamelijke schade voor iemand zelf of voor anderen. We noemen dit spoedeisende psychiatrie. Als er sprake is van crisissituatie en er is nog geen lopende andere behandeling, worden mensen geholpen door de zorgeenheid Acute psychiatrie. Acute psychiatrie zorgt voor de eerste opvang en draagt daarna bij aan een zo snel mogelijk herstel van het evenwicht van de patiënt.

Hoe kunnen mensen in een crisis raken?

Een crisissituatie kan ontstaan door een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie) of door ernstige psychosociale problemen (bijvoorbeeld scheiding of mishandeling). Vaak hebben mensen ook bijkomende problemen op het gebied van sociale contacten, inkomen, werk en huisvesting. Natuurlijk is zo’n crisis erg belastend voor de patiënt en zijn omgeving. Vandaar dat snelle hulp belangrijk is. De huisarts beslist of iemand wordt verwezen naar de crisisdienst van Altrecht.

Crisisdienst

Als mensen in acute psychische nood zijn en binnen 24 uur hulp nodig hebben, krijgen zij die van de Crisisdienst. Als er al sprake is van een hulpverleningscontact binnen of buiten Altrecht zal in eerste instantie contact gelegd moeten worden met de eigen behandelaar. Medewerkers van de Crisisdienst verzorgen de allereerste opvang. Zij spreken de patiënt, bij voorkeur samen met diens naasten, stellen een voorlopige diagnose en bepalen wat nodig is om eventueel gevaar af te wenden en het evenwicht zo snel mogelijk te herstellen. De Crisisdienst is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor verwijzers en is er voor mensen van alle leeftijden in de regio Midden en Westelijk Utrecht.

Acute deeltijdbehandeling

Als meer steun en structuur vereist is, hebben wij de mogelijkheid van Acute deeltijdbehandeling. De deeltijd is 4-5 dagen per week geopend. De intensiteit van het programma komt tot stand op basis van wat er nodig is voor het verkrijgen van een goed evenwicht. Er wordt gewerkt aan een goede dagstructuur en het weer in goed contact komen met belangrijke anderen. Hiermee kunnen mensen hun evenwicht weer vinden en hun eigen leven weer oppakken. Er wordt zo snel mogelijk toegewerkt naar minder intensieve hulpverlening.

Als een opname nodig is

Mensen die in crisis zijn, hebben een korte tijd extra veel hulp nodig. Het liefst natuurlijk in de eigen woonsituatie. Dat noemen we ambulante hulp. Maar soms zijn mensen in crisis door de hevige ziekteverschijnselen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Dan kunnen zij terecht bij de High en Intensive Care (afgekort: HIC) in het Willem Arntsz Huis in Utrecht. Soms vindt een opname in een gedwongen kader plaats.

De gesloten opnameafdelingen

De High en Intensive Care (HIC) is op 1 oktober 2015 in Utrecht van start gegaan in het Willem Arntsz Huis. De HIC bestaat uit High Care 2, High Care 4, High Care 5 en een Intensive Care op de 3e bouwlaag.

Open opname-unit Nieuwegein

De locatie Rembrandthage 17 te Nieuwegein heeft een open opname-unit met 15 bedden. Daarnaast is er een mogelijkheid voor bed op recept.
Opnames verlopen via de centrale opnamecoördinator.

Psychiater: Jorgen Straalman
Teammanager: Marc Michies

Regie over eigen functioneren en veiligheid

De meeste patiënten die een acute opname nodig hebben, kunnen terecht op de High Care (HC). Daar wordt gewerkt aan het terugkrijgen van de regie op het eigen functioneren van de patiënt en het bieden van veiligheid. Als dat op de High Care onvoldoende geboden kan worden, kunnen mensen terecht op de Intensive Care.

Zo min mogelijk separatie

Via verschillende behandelingen werkt de HIC samen met de patiënt aan het beter omgaan met het gevaar dat voortkomt uit de ziekte. Daarbij streven wij naar zo min mogelijk separatie. De HIC heeft enkele mogelijkheden voor overnachten van familie op de afdeling.

Medische en herstel ondersteunende zorg

Op de HIC krijgt de patiënt de reguliere medische behandeling, maar tegelijk ook herstel ondersteunende zorg. Daarbij wil de HIC ook ervaringsdeskundigen inzetten. Want hun inbreng, die gebaseerd is op erkenning, herkenning en hoop, valt samen met de uitgangspunten van herstelondersteunende zorg.

Aandachtspunten

De medewerkers van de HIC geven speciaal aandacht aan:

een goede en zorgvuldige bejegening;

 • contact maken;
 • de patiënt centraal stellen;
 • het ontwikkelen van een ‘healing environment’ (dit is een omgeving die zich er op richt om het welzijn van patiënten, familie en medewerkers te vergroten en spanning te verminderen);
 • het vergroten van de regie en eigen kracht van de patiënt (empowerment).

Zorgafstemmingsgesprekken

De patiënt, zijn naasten en de behandelaar gaan zo snel mogelijk na opname met elkaar in gesprek. Zij maken met elkaar afspraken over de behandeldoelen van de klinische opname. Dit noemen we zorgafstemmingsgesprekken.

Verwijzing

Verwijzing voor acute opname loopt (binnen kantoortijden) via de centrale opnamecoördinator; buiten kantooruren is het ANW-hoofd in Utrecht de centrale opnamecoördinator.

Teammanagers HIC: Eric Zuidhoek en Jan Piet van Steensel.

Voor familie

Familieleden van patiënten van Acute psychiatrie kunnen gebruikmaken van de kennis van een betrokken familielid: Vincent Slappendel.

Vincent heeft vele jaren ervaring met een zoon die lijdt aan een psychotische kwetsbaarheid. Bovendien is hij als lid van de familieraad van Altrecht goed op de hoogte van het familiebeleid van Altrecht.

Wat biedt Vincent?

 • hij stelt zijn ervaring en kennis graag beschikbaar aan familie die sinds kort met een ggz-opname te maken heeft.
 • hij is bereid om met familieleden een zorgafstemmingsgesprek voor te bereiden.

Vincent Slappendel is beschikbaar voor familieleden van patiënten via: c.slappendel@kpnmail.nl.

Aanmelden

Crisisdienst

Voor hulpverlening door de crisisdienst is een verwijzing van een erkende verwijzer nodig. Doorgaans is dit de huisarts of politie. De hulpverlening door de Crisisdienst is er voor iedereen die zich bevindt in het gebied van Midden en Westelijk Utrecht.

De Crisisdienst werkt vanuit twee locaties: Zeist en Utrecht. Beide teams werken intensief samen zodat wachttijden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Tijdens kantooruren zijn de Crisisdiensten bereikbaar via het centrale nummer van Altrecht, buiten kantooruren is de bereikbaarheid geregeld via een geheim nummer dat bekend is bij de huisartsen en politie.

Intensive Home Treatment

Op indicatie en ter voorkoming van opname, kunnen mensen in crisissituaties tijdelijk gebruikmaken van intensieve zorg aan huis. Verpleegkundigen bieden thuis ondersteuning, veelal 1 à 2 keer per week, soms dagelijks voor een beperkte periode (maximaal 3 – 4 weken). Dit gaat in samenwerking met de eigen behandelaar van de patiënt of de Crisisdienst. We noemen dit Intensive Home Treatment. Met deze zorg op maat in eigen omgeving voorkomen wij opnames of worden ze korter gemaakt.

Het IHT-team Utrecht is er voor patiënten die wonen in Utrecht-stad, Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Montfoort, Woerden, Oudewater, de Ronde Venen, Stichtse Vecht en IJsselstein. Behandelaren van Altrecht die op locatie Utrecht werken, kunnen patiënten aanmelden via aanmeldenIHTUtrecht@altrecht.nl. Overleg is altijd mogelijk via de balie van de Crisisdienst: 030 – 230 8850 en dan vragen naar de IHT-medewerker.

Het IHT-team Zeist is er voor patiënten die wonen in Houten, Zeist, De Bilt, Doorn, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Bunnik.

Behandelaren van Altrecht die binnen dit gebied werken, kunnen een patiënt aanmelden bij IHT-Zeist via aanmeldenIHTZeist@altrecht.nl of telefonisch op werkdagen tussen 13.00 – 14.00 uur via 030 – 696 5146 of 06 – 1062 2348.

Teammanager Crisisdienst/IHT Zeist en Utrecht:

Magda Korteweg

Opnameafdelingen (HIC)

Aanmelding gaat altijd via de opnamecoördinator van Altrecht, tel. 06 – 5394 1912.

Wachttijd

De Crisisdienst ziet patiënten in acute psychische nood binnen 24 uur en biedt hen waar mogelijk en nodig hulp. In de regel worden patiënten binnen enkele uren gezien.

IHT kent over het algemeen geen wachttijd. Meestal start de zorg in overleg met de verwijzer. Concreet betekent dit binnen enkele dagen.

Opname-units

Voor patiënten die acuut opgenomen moeten worden, bestaat geen wachttijd.

Bereikbaarheid en management

Leiding zorgeenheid Altrecht Acute psychiatrie

De heer H. Kwast, leidinggevende

Mw. J. Vuyk, psychiater-leidinggevende

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer H. Kwast of de teammanagers (zie hieronder). Alle vestigingen zijn bereikbaar tijdens kantooruren van 08.30 – 17.00 uur.

Teammanagers HIC

Eric Zuidhoek en Jan Piet van Steensel

Teammanager Crisisdienst/IHT Zeist en Utrecht

Magda Korteweg

Teammanager locatie Nieuwegein

Eric Zuidhoek

Belangrijke telefoonnummers:

 • Crisisdienst Utrecht: 030 – 230 8850
 • Crisisdienst Zeist: 030 – 696 5100
 • High Care 2: 030 – 230 8882
 • High Care 4: 030 – 230 8884
 • High Care 5: 030 – 230 8885
 • Intensive Care: 030 – 230 8883
 • IHT Zeist: 030 – 696 5146

 

 

Contact

Locaties
 • Acute psychiatrie, Crisisdienst Zeist

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100
Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: nog niet alle navigatiesystemen kennen de adressen op het Sanatoriumterrein in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg daar de borden naar Altrecht.
Volg vervolgens de borden op het terrein naar Levenspad 8.

Routebeschrijving en plattegrond (PDF)

 • Acute psychiatrie, Zeist

Wenshoek 2
3705 WE Zeist
030-6965100

Ambulance-ingang:
Levenspad 6
3705 WB Zeist

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies
Let op: nog niet alle navigatiesystemen kennen de adressen op het Sanatoriumterrein in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg de borden naar Altrecht. Volg vervolgens de borden op het terrein naar Wenshoek 2.

Routebeschrijving en plattegrond (PDF).

 • Acute psychiatrie, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
030-2308888
Route en 9292 Reisadvies

 • Acute psychiatrie, Nieuwegein

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein
030-6020987
Route en 9292 Reisadvies