Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Hoe werkt de organisatie?

Vanaf 1 januari 2022 is Altrecht een netwerkorganisatie, onze behandelteams werken vanuit 4 regio’s. De hulpvraag van de patiënt staat centraal. Samen met de patiënt, naasten en onze professionals zoeken we naar waar de beste mogelijkheden liggen voor een herstelgerichte, integrale en transdiagnostische behandeling. Zonder schotten tussen afdelingen. En in een intensievere samenwerking met onze netwerkpartners zoals de huisarts, het buurt- of wijkteam en organisaties uit het sociaal domein als Lister en Kwintes.

Vanaf 2022 werken wij vanuit vier regio’s:

  • Altrecht Start Stad Utrecht
  • Altrecht Start Zuidoost Utrecht
  • Altrecht Start Lekstroom
  • Altrecht Start Utrecht West

De Acute psychiatrie blijft onveranderd beschikbaar voor patiënten uit alle regio’s.

Patiënten die vanaf 1 januari 2022 bij ons zijn aangemeld, verwijzen we op basis van hun postcode direct naar één van de vier regio’s.

Bekijk hier de regiokaart