Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Alles voor:

Familie en naasten

Alles voor:

Familie en naasten

Sta jij naast een cliënt?

Familie en vrienden hebben een positieve invloed op het herstel. Daarom betrekken we je zoveel mogelijk bij de behandeling. Uiteraard met toestemming van de cliënt. Psychische problemen hebben invloed op het leven van de cliënt, maar vaak ook op zijn of haar omgeving. Wanneer een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor behandeling naar Altrecht gaat, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. Daarom vinden we het belangrijk om familie en naasten te ondersteunen. 

Jouw rol als naaste in de behandeling

We vinden het belangrijk dat een cliënt altijd iemand meeneemt naar de intake- of behandelafspraken. Als naaste ken je de cliënt en kun je dus een goed beeld geven van wat er speelt en welke hulp nodig is. Hierin kun je een belangrijke steun zijn voor de cliënt en meehelpen aan het herstel. Mocht het contact tussen jou als naaste en de cliënt even niet goed zijn, dan kan de behandelaar helpen om het contact te herstellen.

Bij voorkeur is één van de naasten ons vaste contactpersoon. Zo kunnen we informatie uitwisselen, vragen beantwoorden en op de hoogte blijven. 

In de brochure ‘De patiënt, zijn naasten en Altrecht hebben elkaar nodig’ vind je de belangrijkste informatie over de samenwerking met naasten bij de behandeling van een cliënt. Heb je vragen of opmerkingen over hoe Altrecht hiermee omgaat? Mail dan naar: familiebeleid@altrecht.nl.

Zelf ondersteuning nodig?

Als iemand psychische klachten heeft, kan dat grote impact hebben op familie en vrienden. Daarom vinden we het belangrijk familie en naasten goed te ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Psycho-educatie

De teams van Altrecht geven informatie over psychische klachten (dit noemen we psycho-educatie) en ondersteuning.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Veel teams organiseren bijeenkomsten voor naasten. Vraag ernaar bij de behandelaar. 

Familiecoaching

Bij familiecoaching kun je als naaste persoonlijke ondersteuning krijgen door onder andere een familie-ervaringsdeskundig en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Deze ondersteuning wordt vergoed door zorgverzekeraars.

Familievertrouwenspersoon (FVP)

Voor familie en naasten van cliënten van Altrecht is er een familievertrouwenspersoon. Wellicht heb je vragen over de manier waarop hulp wordt geboden, over de omgang met de cliënt of vragen over het ziektebeeld. Daarbij kun je zelf ook steun nodig hebben. Maar ook bij twijfels over de zorg kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Vereniging van familievertrouwenspersonen (LSFVP) en is daarmee volledig onafhankelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft zonder jouw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverleners.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor je doen?

  • de weg wijzen naar informatievoorziening en hulp
  • een luisterend oor bieden
  • adviseren en ondersteunen bij het contact met hulpverleners
  • advies en ondersteuning bij een klachtenprocedure

Peter Brakel is de familievertrouwenspersoon bij Altrecht en te bereiken via 06-2532 2605 of p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl. Zijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Meer informatie over familievertrouwenspersonen vind je op deze website.

Benieuwd of je zelf ondersteuning nodig hebt?

Mentaal fit blijven is belangrijk om je naasten te kunnen ondersteunen. Het invullen van de Welzijnsmeter kan een goede eerste stap zijn om erachter te komen of je zélf praktische of emotionele ondersteuning nodig hebt.

Heb je na het invullen van de Welzijnsmeter vragen over passende ondersteuning? Je kunt praten met de betrokken hulpverlener bij Altrecht of mailen naar Marian Zegwaard of Loes Benningen.

De Welzijnsmeter is ontwikkeld door onderzoekers van Altrecht, Steunpunt Mantelzorg van Meander Omnium Zeist en de Universiteit van Utrecht.

Meedenken over betere zorg aan cliënten?

Wil je als naaste ook meedenken en -praten over hoe de zorg voor cliënten nog beter kan? Word dan lid van de familieraad van Altrecht. In onze brochure lees je hoe Altrecht naasten en familieleden betrekt bij de behandeling en hoe je lid kunt worden.


Belangrijke familieorganisaties, websites en brochures

Familieorganisaties houden bijeenkomsten om informatie over psychische klachten te geven en uit te wisselen. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. In onze brochure vind je hoe je contact kunt opnemen.

Nieuwsbrief Naasten

Altrecht heeft een nieuwsbrief speciaal voor naasten. Deze verschijnt 3 à 4 keer per jaar.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrieven: