Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Behandelingen persoonlijkheidsstoornissen

De behandeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • We voorkomen onnodig doorverwijzen.
  • We bieden herstelondersteunende zorg.
  • We zetten ervaringsdeskundigheid in.
  • We maken gebruik van blended e-health.
  • We wisselen actief kennis uit.
  • GIT-PD, Guideline-informed treatment – Personality Disorders, (een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd) wordt zoveel mogelijk als eerste behandeling ingezet.

De hechtingstheorie vormt de basis van ons werken, ook bij kort(er)durende behandeling.

Altrecht streeft ernaar zoveel mogelijk patiënten een passende behandeling te geven. Dit doen we onder andere door GIT-PD zoveel mogelijk als eerste behandeling in te zetten. GIT-PD is een relatief nieuwe methode die ondersteund wordt door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen Nederland. Altrecht hoort, als het om de toepassing gaat, hierin bij de koplopers in Nederland. Het is de bedoeling deze vorm van hulpverlening verder door te ontwikkelen. We werken hierbij samen met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Als GIT-PD alleen niet voldoende is om een patiënt goed te kunnen helpen, zijn andere behandelingen beschikbaar, zoals:

Als dat nodig is, bieden FACT-teams extra hulpverlening.

De meeste patiënten volgen een ambulante behandeling, maar de zorgeenheid heeft ook intensievere vormen van behandeling (kliniek of deeltijd) beschikbaar voor mensen die AFT- en SFT-therapie volgen. Ook zijn er ‘time out’-bedden beschikbaar op de locatie Zeist. De bedoeling is ook een aantal (BOR)bedden binnen de wijk te realiseren in samenwerking met de reguliere FACT-teams.

De filmpjes hieronder vertellen over de verschillende behandelingen bij Altrecht:

Meer informatie over behandelvormen

Hieronder vind je een overzicht van alle behandelvormen. Klik op de behandelvorm (of teamnaam) voor meer informatie.

GIT-PD is een poliklinische behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd. Bij de behandeling kan ook SFT (schematherapie) en AFT (affectfobietherapie) ingezet worden.

AMBIT PS is een op mentaliseren gebaseerde werkwijze die ontwikkeld is voor mensen met complexe problemen op meerdere levensgebieden. De methodiek richt zich behalve op de patiënt en diens problemen ook uitdrukkelijk op het netwerk rondom deze patiënt.

Pitstop: Psychotherapeutische crisisbehandeling. Bedoeld voor mensen die een ambulante behandeling ondergaan, die een crisis doormaken en tijdelijk vaardigheden tekort komen om met die crisis om te gaan. Dit team biedt een kortdurende klinische behandeling 5 dagen in de week.

Kliniek AFT (KKP) en deeltijd AFT 1-daags: AFT (affect-fobie-therapie) is een specialistische behandeling voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis van het cluster C. Het gaat dan om vermijdende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen. Angst en vermijding, geremdheid, sociale angst en een negatief zelfbeeld staan op de voorgrond. Er is een klinische behandeling van 4 dagen in de week en een 1-daagse deeltijdbehandeling.

Kliniek SFT en deeltijd SFT: schematherapie is gericht op bewustwording en doorbreken van hardnekkige en belemmerende patronen in denken, voelen en doen die het waarnemen van en omgaan met jezelf, anderen en de wereld beïnvloeden. Er is een 3-daagse deeltijdbehandeling en een klinische behandeling van 5 dagen in de week met daarop volgend een 2-daagse deeltijdbehandeling.

*Alle (dag)klinische psychotherapie vindt plaats op locatie Zeist.