Persoonlijkheidsstoornissen

Specialistische hulp voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis

“Al vanaf mijn kindertijd heb ik het gevoel dat ik anders ben dan anderen en er niet echt bij hoor. Ik zet in contact met anderen dan ook meestal een masker op, laat mezelf niet echt zien. Als kind noemden ze me vaak de clown of de pias. Ze moesten eens weten. Van binnen voel ik me helemaal niet grappig. De laatste jaren lukt het me steeds minder goed mijn masker op te houden. Ik heb last van depressies, heb de neiging te veel te drinken en voel me er vaak alleen voor staan. Ik heb al veel baantjes versleten en ook op het gebied van relaties maak ik er een puinhoop van. Ik zou heel graag een normaal leven willen met een partner, werk en vrienden. 
Ik heb al veel behandelingen gehad. Soms had ik er wel even baat bij, maar na verloop van tijd verviel ik toch vaak weer in mijn oude patronen. Ook haakte ik zelf vaak af in behandelingen. Dan voelde ik me niet echt begrepen of vond ik dat het wel weer klaar moest zijn.”

Mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis kunnen voor specialistische hulpverlening terecht bij Altrecht persoonlijkheidsstoornissen. Het doel van de hulpverlening is mensen te helpen hun rol in de samenleving te (her)pakken.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak hardnekkige, steeds terugkerende patronen in denken, voelen en doen die veel impact hebben op de wijze waarop ze naar zichzelf kijken en op de relaties die ze met anderen onderhouden. Voorbeelden van dergelijke hardnekkige patronen zijn bijvoorbeeld de beleving minder te zijn dan anderen, niet te worden gezien, het gevoel dat anderen het niet goed met je voor hebben of je alleen accepteren als je doet wat de ander wil. Dergelijke belevingen kunnen leiden tot heftige emotionele reacties waardoor er bijvoorbeeld conflicten ontstaan met anderen, je je zelf pijn gaat doen of je terugtrekt en zoveel mogelijk afstand houdt.

De aard en ernst van een persoonlijkheidsstoornis kunnen sterk verschillen en de diagnose is lang niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis vragen hulp vanwege de verschijnselen die zij hebben, zoals depressies, angst, relatieproblemen of moeite met het maken van keuzes. Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is soms zo dat de familie aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist door de persoonlijkheidsstoornis aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk hun eigen kenmerken en problemen. Het meest bekend is de Borderlinestoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke stoornis iemand te maken heeft.

De video’s hieronder laten zien wat een persoonlijkheidsstoornis is en hoe het is om een Borderline-persoonlijkheidsstoornis te hebben:

 

Voor wie is Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen?

Wout

"En nu, 9 maanden later, voel ik mij zo ongelooflijk veel beter

Lees meer

De zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen is er voor mensen van 18 jaar en ouder met ernstige en complexe persoonlijkheidsstoornissen, bij wie:

 • eerdere behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis binnen de basis ggz of specialistische ggz niet genoeg heeft geholpen;
 • een hoge lijdensdruk bestaat, bij henzelf en/of de omgeving;
 • één of meerdere van de onderstaande kenmerken aanwezig zijn:
  • de patiënt heeft behandeling nodig van meerdere disciplines met flexibele en op maat geboden zorg
  • er is een substantieel gevaar voor ontsporing (decompensatie), (zelf)verwaarlozing, automutilatie, suïcide, (huiselijk) geweld of kindermishandeling
  • de patiënt is met regelmaat in crisis
  • er is meestal sprake van een ‘gebroken’ hulpverleningsgeschiedenis door ernstige hechtingsproblemen of problemen om een behandelrelatie aan te gaan
  • de patiënt heeft moeite met het nakomen van afspraken
  • er is sprake van langdurige uitval uit het arbeidsproces.

In de video hieronder vertelt Helga Aalders kort iets over Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen:

 

Behandeling

Martijn

"Ik heb veel inzicht gekregen in wat ik heb

Lees meer

De behandeling bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • We voorkomen onnodig doorverwijzen.
 • We bieden herstelondersteunende zorg.
 • We zetten ervaringsdeskundigheid in.
 • We maken gebruik van blended e-health.
 • We wisselen actief kennis uit.
 • GIT-PD, Guideline-informed treatment – Personality Disorders, (een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd) wordt zoveel mogelijk als eerste behandeling ingezet.

De hechtingstheorie vormt de basis van ons werken binnen de gehele zorgeenheid, ook bij kort(er)durende behandeling.

Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen streeft ernaar zoveel mogelijk patiënten een passende behandeling te geven. Dit doet de zorgeenheid onder andere door GIT-PD zoveel mogelijk als eerste behandeling in te zetten. GIT-PD is een relatief nieuwe methode die ondersteund wordt door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen Nederland. Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen hoort, als het om de toepassing gaat, hierin bij de koplopers in Nederland. Het is de bedoeling deze vorm van hulpverlening verder door te ontwikkelen. Hierin wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Als GIT-PD alleen niet voldoende is om een patiënt goed te kunnen helpen, zijn andere behandelingen beschikbaar, zoals:

Als dat nodig is, bieden FACT-teams extra hulpverlening.

De meeste patiënten volgen een ambulante behandeling, maar de zorgeenheid heeft ook intensievere vormen van behandeling (kliniek of deeltijd) beschikbaar voor mensen die AFT- en SFT-therapie volgen. Ook zijn er ‘time out’-bedden beschikbaar op de locatie Zeist. De bedoeling is ook een aantal (BOR)bedden binnen de wijk te realiseren in samenwerking met de reguliere FACT-teams.

De filmpjes hieronder vertellen over de verschillende behandelingen bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen:

 

Meer informatie over de behandelvormen

Hieronder een overzicht van alle behandelvormen. Klik op de behandelvorm (of teamnaam) voor meer informatie.

GIT-PD is een poliklinische behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd. Bij de behandeling kan ook SFT (schematherapie) en AFT (affectfobietherapie) ingezet worden.

AMBIT PS is een op mentaliseren gebaseerde werkwijze die ontwikkeld is voor mensen met complexe problemen op meerdere levensgebieden. De methodiek richt zich behalve op de patiënt en diens problemen ook uitdrukkelijk op het netwerk rondom deze patiënt.

Pitstop: Psychotherapeutische crisisbehandeling. Bedoeld voor mensen die een ambulante behandeling ondergaan, die een crisis doormaken en tijdelijk vaardigheden tekort komen om met die crisis om te gaan. Dit team biedt een kortdurende klinische behandeling 5 dagen in de week.

Kliniek AFT (KKP) en deeltijd AFT 1-daags: AFT (affect-fobie-therapie) is een specialistische behandeling voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis van het cluster C. Het gaat dan om vermijdende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen. Angst en vermijding, geremdheid, sociale angst en een negatief zelfbeeld staan op de voorgrond. Er is een klinische behandeling van 4 dagen in de week en een 1-daagse deeltijdbehandeling.

Kliniek SFT en deeltijd SFT 2-daags en deeltijd SFT 3-daags: Schematherapie is gericht op bewustwording en doorbreken van hardnekkige en belemmerende patronen in denken, voelen en doen die het waarnemen van en omgaan met jezelf, anderen en de wereld beïnvloeden. Er is een 3-daagse deeltijdbehandeling en een klinische behandeling van 5 dagen in de week met daarop volgend een 2-daagse deeltijdbehandeling.

*Alle (dag)klinische psychotherapie vindt plaats op locatie Zeist.

Omgeving en naastbetrokkenen

Onder ‘omgeving’ verstaan we mensen uit de naaste omgeving van de patiënt. De naaste omgeving hoeft niet noodzakelijk beperkt te blijven tot de familie van de patiënt, maar ook vrienden, buren of collega’s kunnen zo intensief bij het wel en wee van de patiënt betrokken zijn, dat het betrekken van hen bij de behandeling voor de hand ligt. Daarnaast wordt ook de samenwerking met ketenpartners uit de omgeving van de patiënt bedoeld, zoals woningbouwvereniging, politie, Bureau Jeugdzorg, enzovoort. Het aan tafel krijgen van al deze partijen, geeft de gelegenheid om de omgeving te steunen in de omgang met de patiënt. Het vooruitzicht voor patiënten is beter wanneer hun familie betrokken, geïnformeerd en gemotiveerd is. De kwaliteit van leven van de patiënt én van diens omgeving wordt zo beter.

Meer informatie voor naasten-Altrecht.

Meer informatie voor naasten – zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen.

Zorg dichtbij

Om de zorg laagdrempelig en dichtbij te brengen, werkt Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen vanuit 6 locaties: Zeist, Nieuwegein, Utrecht (Overvecht, Leidsche Rijn en Centrum) en Woerden. Iedere locatie heeft hetzelfde ambulante behandelaanbod. Daarnaast wordt in Zeist ook (dag)klinische zorg aangeboden.

Cursussen en trainingen voor professionals

Via de ZEPS-academy biedt Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen een uitgebreid aanbod aan cursussen en trainingen. Meer informatie.

Artikelen en video's

Epistemic trust door Joost Hutsebaut

Over AMBIT door Saskia Knapen

‘Oordeel ook met je onderbuik’

‘De hel in haar hoofd is verdwenen’

De TedTalk over emoties hieronder (18:29) geeft min of meer aan waar het bij de psychotherapie van Persoonlijkheidsstoornissen over gaat:

Inhoudelijke informatie over AMBIT vindt u op AMBIT-TV (Engelstalig).

In het GGZ College hieronder wordt dieper ingegaan op de verschillende type persoonlijkheidsstoornissen, welke behandelingen er zijn, welke omgang goed aansluit en de laatste ontwikkelingen op het gebied van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis (EPA):

https://www.ggzcollege.nl/persoonlijkheidsstoornissen

Een animatie over de persoonlijkheidsstoornis van GGZ Eindhoven:

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. De zorgeenheid zal een speciale onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen en/of meer aansluiten bij bestaande onderzoekslijnen buiten Altrecht.

Lees hier meer over wetenschappelijk onderzoek bij Altrecht.

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Medewerkers

Klik hier voor overzicht medewerkers Persoonlijkheidsstoornissen. Indeling per team.

 

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  borderline, persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis

  We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als iemands gedrag of persoonlijkheidskenmerken herhaaldelijk tot onoplosbare problemen leiden in relaties, op het werk of met familieleden.

  Iedere persoonlijkheidsstoornis is anders en de diagnose is niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen bij wie een persoonlijkheidsstoornis vermoed wordt, vragen hulp vanwege de klachten die het gevolg zijn van hun problematiek. Die klachten zijn bijvoorbeeld depressies, angstklachten, relatieproblemen of identiteitsproblematiek.

  Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is echter vaak de familie die aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist op grond van de persoonlijkheidsproblematiek aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

  Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk specifieke kenmerken en problemen. Het meest bekend is de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke problematiek iemand te maken heeft.

  Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak in combinatie met andere psychische problemen voor als depressie, angststoornissen of verslavingsproblematiek.

  Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

   

Contact

Locaties
 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD Houten

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein
030-6020987

Route en 9292Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD Utrecht Leidsche Rijn

Kaap Hoorndreef 40
3563 AV Utrecht
030 – 230 8551

Route.

 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD-AMBIT Utrecht Noord

Kaap Hoorndreef 40
3563 AV Utrecht
030 – 230 8551

Route

 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD-AMBIT Nieuwegein

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein
030-6020987

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD-AMBIT, Utrecht Zuid

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
Tel: 030-230 8760 (patiënten kunnen via dit nummer contact opnemen met de zorgadministratie om afspraken te verzetten/maken.
Fax: 030 – 230 8829

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD-AMBIT Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
030 – 3103510

Route en 9292 Reisadvies

 • Persoonlijkheidsstoornissen Hoofdgebouw, Zeist

Vrijbaan 2
3705 WC Zeist
030-6965959

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

 • Persoonlijkheidsstoornissen GIT-PD-AMBIT Zeist

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

 • Persoonlijkheidsstoornissen De Brink, Zeist

Gedachtengang 4
3705 WH Zeist
030-6965959

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

Gerelateerd

Martijn werd bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen behandeld volgens een nieuw, succesvol model

Categorie: Actueel

    Martijn werd bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen behandeld volgens een nieuw, succesvol model. Martijn heeft een persoonlijkheidsstoornis waarvoor hij ruim twintig jaar allerlei therapeuten bezocht. Zijn leven ging op en af, maar na de financiële crisis raakte hij zowel psychisch als praktisch diep in de problemen. Nu, na anderhalf jaar…

Martijn: “Ik heb veel inzicht gekregen in wat ik heb”

Categorie: Ervaringsverhaal

Martijn heeft een persoonlijkheidsstoornis waarvoor hij ruim twintig jaar allerlei therapeuten bezocht. Zijn leven ging op en af, maar na de financiële crisis raakte hij zowel psychisch als praktisch diep in de problemen. Nu, na anderhalf jaar therapie bij Altrecht, kan hij eindelijk zeggen dat zijn leven in rustiger vaarwater is…