Jongvolwassenen

Voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar

Jongeren in deze levensfase kunnen te maken krijgen met psychiatrische aandoeningen, doordat zij bijvoorbeeld vastlopen bij het opbouwen van belangrijke (intieme) relaties of bij overgangen op het gebied van studie en werk. Vaak zijn de knelpunten op te lossen met ouders en vrienden of is hulp van de huisarts of hulp in de basis GGZ (studentenpsycholoog, maatschappelijk werk) voldoende. Is dat niet het geval, dan kun je terecht bij Altrecht Jongvolwassenenpsychiatrie. De behandeling bestaat uit groepsbehandeling (ambulant en klinisch). Individuele behandeling is alleen mogelijk als je in behandeling komt voor traumaverwerking of in situaties waarin je tijdelijk extra ondersteuning nodig hebt.

Wij helpen jongeren tussen de 18 en 24 jaar met:

 • het wegnemen of verminderen van de psychiatrische aandoening
 • het weer op gang brengen van de ontwikkeling
 • het vergroten van de zelfstandigheid
 • het uitbreiden van de vaardigheden om met de symptomen om te gaan

In onderling overleg kijken we welke vorm van hulpverlening het beste bij je past. Je ouders, je partner of een andere voor jou belangrijke persoon betrekken we, waar nodig, bij de behandeling.

Wie kunnen er bij ons terecht?

Jongvolwassenenpsychiatrie richt zich op jongeren tussen 18 en 24 jaar met ernstige psychiatrische en psychosociale aandoeningen en hun gezinsleden. Klachten en problemen waarmee jongeren zich bij ons kunnen aanmelden, zijn:

 • Angsten of paniekaanvallen (faalangst, straatvrees, sociale angst, fobieën)
 • Depressiviteit, somberheid of neerslachtige buien
 • Gezinsproblemen of relatieproblemen door onderliggende psychiatrische ziekten
 • Klachten na traumatische gebeurtenis (seksueel misbruik, mishandeling)
 • Verward of vergeetachtig zijn, concentratieproblemen, obsessies of dwangmatig gedrag
 • Persoonlijkheidsstoornis (identiteitsklachten: niet goed weten wie je bent en wat je wilt)

Goed om te weten:

Jongvolwassenen met ernstige eetstoornissen of psychotische stoornissen worden behandeld bij andere afdelingen van Altrecht.
Jongvolwassenen die zich willen aanmelden voor behandeling van of onderzoek naar ADHD verwijzen we door Indigo (basis GGZ) of naar de afdeling ADHD van PsyQ (specialistische GGZ).

Er komt behandelaanbod voor jongvolwassenen met autisme én psychiatrische problematiek. Voor enkelvoudige autisme kan gebruik worden gemaakt van de andere zorgaanbieders in de regio. We houden je op de hoogte via deze website.

Diagnostiek

Soms is het moeilijk om in gesprekken de achtergrond van een hulpvraag of een diagnose duidelijk te krijgen. Een psychologisch onderzoek kan dan helpen om een objectief beeld te krijgen van de klachten, de achtergrond daarvan en de ontwikkelings- en behandelmogelijkheden. Dit gebeurt onder andere door het afnemen van tests. Hoe het psychologisch onderzoek er precies uitziet hangt af van de vraagstelling. De uitslag is van belang voor het formuleren van jouw behandeldoelen.

Behandeling

Na de intake bepaal je met je behandelaar welke vorm van groepsbehandeling het beste bij je past. Daarna maken we samen een behandelplan dat dient als leidraad voor de behandeling. We maken duidelijke afspraken over de duur van de behandeling: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en hoe snel je klachten afnemen. Dat kan variëren van enkele weken tot langer dan een jaar. Uitgangspunt is dat een behandeling niet langer dan twee jaar duurt.

Je komt regelmatig naar onze locatie voor gesprekken in een groep. Dat heet ambulante zorg. Als het nodig is, verwijzen wij je naar een intensievere vorm van groepsbehandeling, zoals Schematherapie  Deeltijd voor jongvolwassenen in Zeist gedurende drie dagen per week (voorheen Kliniek Schematherapie ’t Veld).

Groepsbehandeling

In groepsbehandeling is de samenwerking, de herkenning en de uitwisseling van ervaringen met de andere groepsleden (= leeftijdgenoten) erg belangrijk. In sommige groepen staat een specifiek thema centraal, zoals autonomie of paniek. Andere groepen hebben de vorm van een cursus of training. Ook zijn er groepsbehandelingen die gericht zijn op de omgang met anderen, bijvoorbeeld een psychotherapiegroep. Welke groepen zijn er:

Deeltijd Schematherapie (voorheen kliniek Schematherapie ‘t Veld)

De driedaagse Deeltijd Schematherapie is er voor jongvolwassenen die onvoldoende geholpen zijn met de ambulante groepsbehandeling bij Altrecht Jongvolwassenenpsychiatrie. In de deeltijd kan je deelnemen aan een intensieve groepsbehandeling van drie dagen.

Gezins- en relatietherapie

In gezins- of relatietherapie kom je samen met gezinsleden of je partner naar de therapiegesprekken. We kijken dan hoe jullie elkaar beïnvloeden. Soms kunnen bijvoorbeeld bepaalde patronen van met elkaar omgaan het moeilijker maken om de problemen te veranderen. Je komt samen tot oplossingen die werken in de praktijk.

POD ( Peer-supported Open Diagogue)

Peer-supported Open Dialogue is een vorm van netwerkgesprekken waarin het luisteren naar elkaar centraal staat. In deze gesprekken wordt niet gestuurd naar een oplossing of andere interventie. Alle personen in jouw netwerk (familie of anderen) kunnen zich uitspreken. Het luisteren naar elkaar levert ruimte op voor betekenisgeving en het zelf komen tot oplossingen. Als jij of een familielid behoefte heeft aan deze vorm van gesprekken, neem dan contact op met de intakecoördinatoren van Altrecht Jongvolwassenenpsychiatrie via het algemene telefoonnummer.

Medicijnen

Bij de behandeling spelen medicijnen soms een belangrijke rol. In de behandeling kan een combinatie worden aangeboden van medicijnen en gesprekken. Medicijngebruik wordt door een psychiater of arts beoordeeld, voorgeschreven en gecontroleerd. Dit in overleg met de individuele of groepsbehandelaar. Medicijnen kunnen klachten verminderen en de effectiviteit van de gesprekstherapie vergroten.

Informatie voor verwijzers

Spoedaanmeldingen 

Altrecht Jongvolwassenenpsychiatrie heeft momenteel een lange wachtlijst van zo’n 6 maanden voor intake. Daarom stijgt het aantal spoedaanmeldingen dat wij binnenkrijgen.
Aan deze vraag kunnen wij niet geheel voldoen. Wel kunnen wij een beperkt aantal spoedintakes per week realiseren met een hierop volgende behandeling, als wij dit als team geïndiceerd vinden.

Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

• De aanmeldcoördinatoren bepalen in overleg met de hoofdbehandelaren welke patiënten met spoed in behandeling worden genomen.
• Suïcidaliteit is niet altijd een criterium voor spoed, omdat bij (bijna) alle aanmeldingen sprake is van suïcidaliteit.

De volgende criteria gelden voor een spoedintake en – behandeling:

 • Vanuit de crisisdienst zien wij patiënten versneld voor een intake. Onze aanmeldcoördinatoren maken vervolgens de afweging of er na de interventie van de crisisdienst meteen spoedbehandeling nodig is.
  • Suïcidaliteit met hoog risico, door bijvoorbeeld het ontbreken van een steunsysteem, grote en ingrijpende life events, veel psychosociale problemen naast complexe psychiatrische problematiek. Van belang is dat de patiënt dan al wel aangemeld is bij het buurtteam voor de sociaal-maatschappelijke problematiek.

Voor overleg kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinatoren  mevrouw C. Schumacher en mevrouw M. Maljaars, via algemeen nummer 030-2809211 of bij hun afwezigheid de bureaudienst via hetzelfde nummer.

Advies en consultatie

Voor advies en consultatie over jongvolwassenen van 18 – 24 jaar kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met een van de behandelaren via 030-280 92 11.

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Angst, Dwang en Fobie stichting

  Wij zijn Mind (over psychische gezondheid)

  Hersenstichting

  'tussen de oren', depressie, doodswens, somber, suïcidaal

  Ieder mens voelt zich wel eens somber of nergens zin in. Dat is heel normaal. Maar sommige mensen kunnen zich gedurende langere tijd zeer somber voelen en hebben nergens meer plezier in. Het kost hen veel moeite om de dagelijkse dingen te kunnen doen. En dan niet zomaar een keer, maar gedurende de meeste uren van de dag en de meeste dagen van de week. En dat gevoel is langere tijd aanwezig. Met andere woorden: Je bent ‘ziek van somberheid’. Een depressie kan het leven erg beïnvloeden. Het kan snel overgaan, maar soms lukt dit niet en is er hulp nodig.

  Daarnaast kunnen bij een depressie ook andere klachten een rol spelen:

  • U kunt zich minder goed concentreren.
  • U voelt zich heel traag en moe of juist rusteloos en snel geïrriteerd.
  • Het nemen van beslissingen kost meer moeite, ook al gaat het om iets eenvoudigs.
  • U voelt zich nutteloos, schuldig of overbodig.
  • U slaapt slecht of juist heel veel.
  • Het eten smaakt niet meer of u eet juist extra veel. Hierdoor valt u af of komt u juist aan in gewicht.
  • U ervaart het leven misschien als een te grote last en u verlangt soms zelfs naar de dood.

  Depressie bij kinderen en pubers

  Het is bij kinderen en pubers lastig om te zien of er sprake is van een depressie. Dat komt omdat de sombere stemming niet de hele tijd aanwezig hoeft te zijn. Een kind leeft bij afleiding vaak tijdelijk op, om daarna weer snel terug te zakken in somberheid of prikkelbaarheid. Dit maakt dat de omgeving vaak denkt dat het kind zich aanstelt. Ook zijn kinderen en pubers vaak meer prikkelbaar dan somber, wat maakt dat de diagnose gemist kan worden.

  Waar kun je last van hebben bij een depressie:

  • Bijna de hele dag een somber gevoel hebben
  • Niet kunnen genieten van dingen waar je eerst wel blij van werd
  • Heel veel of heel weinig willen eten
  • Je waardeloos voelen
  • Je bent prikkelbaar
  • Je hebt geen of weinig zin in seks
  • Je kunt je slecht concentreren
  • Soms het gevoel hebben niet meer te willen leven
  • Je hebt vaak lichamelijke klachten
  • Je kunt niet goed kunnen slapen

  Hoe ontstaat een depressie?

  Een depressie krijg je niet zomaar. Vaak zijn er stressvolle situaties aan te wijzen in verschillende leefgebieden (school, thuis of met vrienden) die je niet kunt verwerken, zoals bijvoorbeeld: er zijn nare of verdrietige dingen gebeurd, het gaat niet goed op school, of je wordt gepest. Ook kan het zijn dat je veel ruzie hebt.

  De kans op een depressie is hoger wanneer het in jouw familie voorkomt, of als je zelf al eerder een depressie hebt gehad.

  Hoe weet je of je een depressie hebt?

  Je merkt zelf dat je erg somber of prikkelbaar bent. Maar het kan ook zijn dat je ouders of leraren op school dat merken. Vaak zal je dan eerst naar een huisarts of schoolarts gaan. Als zij denken dat je misschien een depressie hebt word je doorgestuurd naar een psycholoog en/of een psychiater. Door gesprekken onderzoeken zij wat er aan de hand is en hoe je daarbij geholpen kan worden.

  Gaat het over?

  Een depressie gaat in principe weer over. Het kan wel zijn dat het soms in je leven weer terug komt. Je stopt pas met de behandeling wanneer je geleerd hebt hoe je om kunt gaan met stress en een (dreigende) terugval (terugval preventie).

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Plusminus (bipolaire stoornis)

  Depressie vereniging

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  borderline, persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis

  We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als iemands gedrag of persoonlijkheidskenmerken herhaaldelijk tot onoplosbare problemen leiden in relaties, op het werk of met familieleden.

  Iedere persoonlijkheidsstoornis is anders en de diagnose is niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen bij wie een persoonlijkheidsstoornis vermoed wordt, vragen hulp vanwege de klachten die het gevolg zijn van hun problematiek. Die klachten zijn bijvoorbeeld depressies, angstklachten, relatieproblemen of identiteitsproblematiek.

  Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is echter vaak de familie die aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist op grond van de persoonlijkheidsproblematiek aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

  Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk specifieke kenmerken en problemen. Het meest bekend is de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke problematiek iemand te maken heeft.

  Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak in combinatie met andere psychische problemen voor als depressie, angststoornissen of verslavingsproblematiek.

  Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

   

Medewerkers

Mascha Mos

2. Inhoudelijk leidinggevende

Annelies van Kent

Behandelmedewerker

Marleen Heijs

Casemanager

Kim de Nie

GZ-psycholoog

Leonieke Schonebaum

Psychiater

Floortje Smallegoor

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog

Contact

Locaties
 • Jongvolwassenenpsychiatrie

Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
030-2809211

Route en 9292 Reisadvies