Jongvolwassenen

Voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar

Jongvolwassenen in deze levensfase kunnen te maken krijgen met psychiatrische aandoeningen, doordat zij bijvoorbeeld vastlopen bij het opbouwen van belangrijke (intieme) relaties of bij overgangen op het gebied van studie en werk. Vaak zijn de knelpunten op te lossen met ouders en vrienden of is hulp van de huisarts of hulp in de basis GGZ (studentenpsycholoog, maatschappelijk werk) voldoende. Is dat niet het geval, dan kun je terecht bij Altrecht Jongvolwassenenpsychiatrie. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, zowel ambulante als deeltijdbehandeling is mogelijk. De behandeling bestaat bij voorkeur uit groepsbehandeling (ambulant of deeltijd). Individuele behandeling wordt vooral ingezet als de behandeling specifiek gericht is op traumaverwerking of in situaties waarin de jongvolwassene tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft.

Wij helpen jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar met:

 • het wegnemen of verminderen van de psychiatrische aandoening
 • het weer op gang brengen van de ontwikkeling
 • het vergroten van de zelfstandigheid
 • het uitbreiden van de vaardigheden om met de symptomen om te gaan

In onderling overleg kijken we welke vorm van hulpverlening het beste bij de jongvolwassene past. De ouders, partner of een andere voor de jongvolwassene belangrijke persoon betrekken we, waar nodig, bij de behandeling.

Wie kunnen er bij ons terecht?

Jongvolwassenenpsychiatrie richt zich op jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar met ernstige psychiatrische en psychosociale aandoeningen en hun gezinsleden. Klachten en problemen waarmee jongvolwassenen zich bij ons kunnen aanmelden, zijn:

 • Angsten of paniekaanvallen (faalangst, straatvrees, sociale angst, fobieën)
 • Depressiviteit, somberheid, neerslachtige buien en/ of suïcidaliteit
 • Gezinsproblemen of relatieproblemen door onderliggende psychiatrische ziekten
 • Klachten na een traumatische gebeurtenis (o.a. seksueel misbruik, mishandeling)
 • Verward of vergeetachtig zijn, concentratieproblemen, obsessies of dwangmatig gedrag
 • Persoonlijkheidsstoornis (identiteitsklachten: niet goed weten wie je bent en wat je wilt)

Goed om te weten:

Jongvolwassenen met ernstige eetstoornissen of psychotische stoornissen worden behandeld bij andere afdelingen van Altrecht.
Jongvolwassenen die zich willen aanmelden voor behandeling van of onderzoek naar ADHD verwijzen we door Indigo (basis GGZ) of naar de afdeling ADHD van PsyQ (specialistische GGZ).

Voor enkelvoudige autisme kan gebruik worden gemaakt van andere zorgaanbieders in de regio. Diagnostiek naar autisme wordt gedaan door het Centrum Psychodiagnostiek van Altrecht of door andere zorgaanbieders in de regio. Er komt behandelaanbod voor jongvolwassenen met autisme én psychiatrische problematiek. We houden u op de hoogte van deze ontwikkeling via deze website.

Diagnostiek

Soms is het moeilijk om in gesprekken de achtergrond van een hulpvraag of een diagnose duidelijk te krijgen. Een psychologisch onderzoek kan dan helpen om een objectief beeld te krijgen van de klachten, de achtergrond daarvan en de ontwikkelings- en behandelmogelijkheden. Dit gebeurt onder andere door het afnemen van tests. Hoe het psychologisch onderzoek er precies uitziet hangt af van de vraagstelling. De uitslag is van belang voor het formuleren van de behandeldoelen.

Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig om een jongvolwassene aan te melden bij PlusPunt om mee te denken op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling. De jongvolwassene kan deelnemen aan dit kortdurende intensieve behandelaanbod voor 3 of 6 weken.

Behandeling

Na de intake bepaalt de jongvolwassene samen met de behandelaar welke vorm van behandeling het beste past. Daarna maken ze samen een behandelplan dat dient als leidraad voor de behandeling. Ze maken duidelijke afspraken over de duur van de behandeling: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en hoe snel de klachten afnemen. Dat kan variëren van enkele weken tot langer dan een jaar. Uitgangspunt is dat een behandeling niet langer dan twee jaar duurt.

Binnen de zorgeenheid jongvolwassenen hebben we verschillende vormen van behandeling verdeeld over twee locaties: JOVO Lunetten en JOVO Zeist. Op de locatie JOVO Lunetten wordt er ambulante zorg aangeboden, op de locatie Zeist (voorheen Kliniek Schematherapie ’t Veld) wordt er overwegend meer intensieve behandeling aangeboden.

Groepsbehandeling

In groepsbehandeling is de samenwerking, de herkenning en de uitwisseling van ervaringen met de andere groepsleden (= leeftijdgenoten) erg belangrijk. In sommige groepen staat een specifiek thema centraal, zoals angst, depressie, zelfbeeld of leren omgaan met emoties. Deze groepen hebben de vorm van een cursus of training. Daarnaast zijn er groepsbehandelingen die gericht zijn op de omgang met anderen en op de bewustwording van terugkerende patronen, zoals de schema en de modigroep.

De volgende groepen zijn aanwezig in ons aanbod:

Deeltijd Schematherapie Jongvolwassenen

Deze deeltijdbehandeling is bedoeld voor jongvolwassenen die meer nodig hebben dan ambulante groepsbehandeling, omdat ze vastlopen op meerdere levensgebieden en ze starre patronen in hun denken en gedrag hebben ontwikkeld die ze moeilijk kunnen doorbreken. Deze starre patronen veroorzaken problemen in hun eigen ontwikkeling, in hun zelfbeeld en in hun relaties met anderen. Het programma bestaat uit 3 dagen met verschillende groepstherapieën. We werken vanuit de schematherapie. Daarnaast worden belangrijke naasten zoveel mogelijk betrokken met behulp van systeemtherapie en informatie avonden.

Voor meer informatie zie Folder Driedaagse deeltijd Jongvolwassenen

PlusPunt Jongvolwassenen

Vanwege een personeelstekort is er een tijdelijke stop in het aanbod PlusPunt JOVO Zeist met ingang van 18 februari 2021. Voor cliënten die bij ons nog in zorg zijn, geldt dat we de behandeling afmaken conform de afspraken die gemaakt zijn. 

Dit kortdurende basisprogramma is bedoeld voor jongvolwassenen die al een behandeling volgen en die voor een korte periode (3 of 6 weken) een meer intensief aanbod nodig hebben. Het is een plek waar ze terecht kunnen om een opname te voorkomen of om extra ondersteuning te krijgen bij hun ambulante traject. Daarnaast kan het ingezet worden voor observatie, diagnostiek en indicatiestelling. Er kan sprake zijn van uiteenlopende psychiatrische klachten. Bij PlusPunt bieden we 4 dagen per week een programma met een vaste structuur en diverse groepstherapieën die aansluiten bij het thema van die dag, namelijk crisis voorkomen, emotie-regulatie, sociale vaardigheden en activering.

Voor meer informatie zie  Folder Jongvolwassenen PlusPunt

Gezins- en relatietherapie

In gezins- of relatietherapie komt de jongvolwassene samen met gezinsleden of de partner naar therapiegesprekken. We kijken dan hoe ze elkaar beïnvloeden. Bepaalde patronen van omgang met elkaar kunnen het moeilijker maken om problemen te veranderen. Samen met de systeemtherapeut wordt er gezocht naar oplossingen om patronen in de praktijk te kunnen doorbreken.

POD ( Peer-supported Open Dialogue)

Peer-supported Open Dialogue is een vorm van netwerkgesprekken waarin het luisteren naar elkaar centraal staat. In deze gesprekken wordt niet gestuurd naar een oplossing of andere interventie. Alle personen in het netwerk van de jongvolwassene die hierbij aanwezig zijn (familie of belangrijke anderen) kunnen zich uitspreken. Het luisteren naar elkaar levert ruimte op voor betekenisgeving en het zelf komen tot oplossingen.

Medicijnen

In de behandeling kan een combinatie worden aangeboden van medicijnen en therapiegesprekken. Medicijngebruik wordt door een psychiater of arts beoordeeld, voorgeschreven en gecontroleerd. Dit in overleg met de individuele of groepsbehandelaar. Medicijnen kunnen klachten verminderen en de effectiviteit van de therapie vergroten.

Informatie voor verwijzers

Spoedaanmeldingen 

Altrecht Jongvolwassenenpsychiatrie heeft een wachtlijst voor intake. De duur van deze wachttijd is wisselend. Als deze te lang wordt, stijgt het aantal spoedaanmeldingen dat we binnen krijgen.

Bij spoedaanmeldingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De aanmeldcoördinatoren bepalen in overleg met de hoofdbehandelaren welke cliënten met spoed op intake en/ of in behandeling kunnen komen.
 • Suïcidaliteit is niet altijd een criterium voor spoed, omdat bij (bijna) alle aanmeldingen sprake is van suïcidaliteit.

De volgende criteria gelden voor een spoedintake en – behandeling:

 • Suïcidaliteit met hoog risico, door bijvoorbeeld het ontbreken van een steunsysteem, grote en ingrijpende life events, veel psychosociale problemen naast complexe psychiatrische problematiek. Van belang is dat de cliënt dan al wel aangemeld is bij het buurtteam voor de sociaal-maatschappelijke problematiek.
 • Als de crisisdienst een cliënt versneld gaat zien voor een intake, wordt er daarna door onze aanmeldcoördinatoren de afweging gemaakt of er na de interventie van de crisisdienst meteen spoedbehandeling nodig is.

Voor overleg kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinatoren Mirjam Maljaars, Debbie de Been, Jolanda Hoogendoorn en Karlijn Poortvliet, via algemeen nummer 030-2809211 of bij hun afwezigheid de bureaudienst via hetzelfde nummer. Aanmeldspreekuren: maandag 11-12 uur, woensdag 9-10 uur, donderdag 9-10 uur en vrijdag 11-12 uur. Aanmelden kan ook per mail via: jovoaanmeldingen@altrecht.nl.

Advies en consultatie

Voor advies en consultatie over de behandelmogelijkheden voor jongvolwassenen van 18 – 24 jaar kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met een van de behandelaren via 030-280 92 11

 

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Angst, Dwang en Fobie stichting

  Wij zijn Mind (over psychische gezondheid)

  Hersenstichting

  'tussen de oren', depressie, doodswens, somber, suïcidaal

  Ieder mens voelt zich wel eens somber of nergens zin in. Dat is heel normaal. Maar sommige mensen kunnen zich gedurende langere tijd zeer somber voelen en hebben nergens meer plezier in. Het kost hen veel moeite om de dagelijkse dingen te kunnen doen. En dan niet zomaar een keer, maar gedurende de meeste uren van de dag en de meeste dagen van de week. En dat gevoel is langere tijd aanwezig. Met andere woorden: Je bent ‘ziek van somberheid’. Een depressie kan het leven erg beïnvloeden. Het kan snel overgaan, maar soms lukt dit niet en is er hulp nodig.

  Daarnaast kunnen bij een depressie ook andere klachten een rol spelen:

  • U kunt zich minder goed concentreren.
  • U voelt zich heel traag en moe of juist rusteloos en snel geïrriteerd.
  • Het nemen van beslissingen kost meer moeite, ook al gaat het om iets eenvoudigs.
  • U voelt zich nutteloos, schuldig of overbodig.
  • U slaapt slecht of juist heel veel.
  • Het eten smaakt niet meer of u eet juist extra veel. Hierdoor valt u af of komt u juist aan in gewicht.
  • U ervaart het leven misschien als een te grote last en u verlangt soms zelfs naar de dood.

  Depressie bij kinderen en pubers

  Het is bij kinderen en pubers lastig om te zien of er sprake is van een depressie. Dat komt omdat de sombere stemming niet de hele tijd aanwezig hoeft te zijn. Een kind leeft bij afleiding vaak tijdelijk op, om daarna weer snel terug te zakken in somberheid of prikkelbaarheid. Dit maakt dat de omgeving vaak denkt dat het kind zich aanstelt. Ook zijn kinderen en pubers vaak meer prikkelbaar dan somber, wat maakt dat de diagnose gemist kan worden.

  Waar kun je last van hebben bij een depressie:

  • Bijna de hele dag een somber gevoel hebben
  • Niet kunnen genieten van dingen waar je eerst wel blij van werd
  • Heel veel of heel weinig willen eten
  • Je waardeloos voelen
  • Je bent prikkelbaar
  • Je hebt geen of weinig zin in seks
  • Je kunt je slecht concentreren
  • Soms het gevoel hebben niet meer te willen leven
  • Je hebt vaak lichamelijke klachten
  • Je kunt niet goed kunnen slapen

  Hoe ontstaat een depressie?

  Een depressie krijg je niet zomaar. Vaak zijn er stressvolle situaties aan te wijzen in verschillende leefgebieden (school, thuis of met vrienden) die je niet kunt verwerken, zoals bijvoorbeeld: er zijn nare of verdrietige dingen gebeurd, het gaat niet goed op school, of je wordt gepest. Ook kan het zijn dat je veel ruzie hebt.

  De kans op een depressie is hoger wanneer het in jouw familie voorkomt, of als je zelf al eerder een depressie hebt gehad.

  Hoe weet je of je een depressie hebt?

  Je merkt zelf dat je erg somber of prikkelbaar bent. Maar het kan ook zijn dat je ouders of leraren op school dat merken. Vaak zal je dan eerst naar een huisarts of schoolarts gaan. Als zij denken dat je misschien een depressie hebt word je doorgestuurd naar een psycholoog en/of een psychiater. Door gesprekken onderzoeken zij wat er aan de hand is en hoe je daarbij geholpen kan worden.

  Gaat het over?

  Een depressie gaat in principe weer over. Het kan wel zijn dat het soms in je leven weer terug komt. Je stopt pas met de behandeling wanneer je geleerd hebt hoe je om kunt gaan met stress en een (dreigende) terugval (terugval preventie).

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Plusminus (bipolaire stoornis)

  Depressie vereniging

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  borderline, persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis

  We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als iemands gedrag of persoonlijkheidskenmerken herhaaldelijk tot onoplosbare problemen leiden in relaties, op het werk of met familieleden.

  Iedere persoonlijkheidsstoornis is anders en de diagnose is niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen bij wie een persoonlijkheidsstoornis vermoed wordt, vragen hulp vanwege de klachten die het gevolg zijn van hun problematiek. Die klachten zijn bijvoorbeeld depressies, angstklachten, relatieproblemen of identiteitsproblematiek.

  Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is echter vaak de familie die aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist op grond van de persoonlijkheidsproblematiek aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

  Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk specifieke kenmerken en problemen. Het meest bekend is de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke problematiek iemand te maken heeft.

  Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak in combinatie met andere psychische problemen voor als depressie, angststoornissen of verslavingsproblematiek.

  Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

   

Medewerkers

Mascha Mos

2. Inhoudelijk leidinggevende

Marleen Heijs

Casemanager

Leonieke Schonebaum

Psychiater

Leonie Jansen

Teamleider

Zeynep Sari

Teammanager

Contact

Locaties
 • Jongvolwassenenpsychiatrie

JOVO Lunetten
Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
030-2809211

JOVO Zeist, gebouw de Brink
Gedachtengang 4
3705 WH Zeist
030-6965959 (voor vragen over PlusPunt en Deeltijd Schematherapie)

 

Route en 9292 Reisadvies