Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Behandeling vroege psychose ABC

ABC biedt ondersteuning bij je persoonlijk herstel, maatschappelijk herstel en herstel van de aandoening door middel van rehabilitatie, behandeling en leefstijlcoaching. Wat houdt dat in?

We streven ernaar dat je ondanks je kwetsbaarheid zoveel mogelijk deelneemt aan de samenleving, dus in opleiding, werk, wonen en sociale contacten. Daarnaast richt onze behandeling zich op het zoveel mogelijk terugdringen van je psychische klachten. We kijken daarbij samen naar jouw leefstijl (zoals gezonde voeding, lichaamsbeweging, dagritme en middelengebruik). Relevante richtlijnen en zorgstandaarden zijn daarbij leidend, waarbij wij continu streven naar innovatie.

Dit alles binnen het verband van het persoonlijk herstel, waarbij je met lotgenoten en ervaringsdeskundigen kan delen wat je situatie voor jou en voor jouw persoonlijke identiteit betekent.

Samen maken we een plan hoe we je het beste bij je herstel kunnen ondersteunen. Dit kan zijn door (groeps-)gesprekken, medicijnen en aandacht voor je leefstijl. Voorop staat dat er systematisch aandacht is voor het stellen en bereiken van je eigen doelen in jouw leefomstandigheden, en hoe je bijvoorbeeld functioneert in je opleiding, werk en vrijetijdsbesteding. Dit betekent dat we samen zoeken naar wat het beste bij jou past (wat zijn je toekomstwensen precies?). En naar hoe deze wensen het beste bereikt kunnen worden (dit noemen wij individuele rehabilitatie).