Bipolair

“Er zijn fases waarbij mijn stemmingswisselingen zich zó snel afwisselen. Dat onvoorspelbare, ik vind het soms echt moeilijk om met mezelf te leven. ”

Mensen met een bipolaire stoornis hebben te maken met sterke wisselingen in stemming en activiteit. Als de stoornis ernstig is, kan deze grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Hoe kan Altrecht Bipolair u helpen?

Wat zijn bipolaire stoornissen?

De bipolaire stoornis wordt ook wel manisch depressieve stoornis genoemd. Bipolaire stoornissen komen in verschillende vormen voor. Ze kunnen licht zijn of ernstig, met weinig of juist grote invloed op bijvoorbeeld het gezinsleven, studie of werk.

Gerdiene (34)

"Ik was aan het overleven. Al mijn energie ging naar het hanteren van mijn stemming...

Lees meer

Mensen met een bipolaire stoornis hebben vaak te maken met sterke stemmingswisselingen. Een periode waarin men buitengewoon energiek en overactief is, noemen we een manie. Mensen voelen zich dan opgewekt en uitgelaten, maar ook prikkelbaar en kunnen ondoordachte of onverantwoorde dingen doen. Er is ook een mildere vorm, die niet tot ernstige gevolgen leidt, die hypomanie wordt genoemd. Bij een depressie hebben patiënten juist last van somberheid, een gevoel van leegte, heel negatieve of angstige gedachten. Mensen komen dan vaak tot niets omdat de kleinste dagelijkse dingen al veel energie kosten. Met behandeling zijn goede resultaten te boeken. De bipolaire stoornis is echter niet te genezen; zonder behandeling kunnen de verschijnselen terugkomen. Daarom zal de behandeling meestal langere tijd doorgaan nadat uw toestand is verbeterd.

Wie kunnen terecht bij Altrecht Bipolair?

Mensen van 18 jaar en ouder met een bipolaire stoornis (of het vermoeden daarvan) die in de regio Utrecht wonen, kunnen voor behandeling terecht bij Altrecht Bipolair. Daarnaast kunnen mensen uit het hele land in overleg met hun behandelend psychiater bij ons terecht voor consultatie en second opinion.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We werken samen met u aan het stabiel krijgen en houden van uw stemming. Daarnaast willen we helpen om bijkomende klachten en problemen zoveel mogelijk te beperken.
 • We behandelen u ‘op maat’ volgens de meeste recente inzichten en richtlijnen.
 • We bouwen samen aan een goede behandelrelatie met voldoende wederzijds vertrouwen. Dat is belangrijk om de persoonlijke gevolgen van de aandoening te kunnen bespreken.
 • Een arts/psychiater en een verpleegkundige voeren de behandeling uit. Soms betrekken we een psycholoog bij de behandeling.
 • We betrekken, in overleg met u, uw partner of andere gezins- of familieleden bij de behandeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Als u begint met de behandeling, komt u regelmatig naar ons voor een gesprek met uw behandelaar(s). Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden hangt af van uw situatie en hoever u bent met uw behandeling. Het kan variëren van twee keer per week in een acute periode tot eens per halfjaar als u lange tijd stabiel bent. De gesprekken duren meestal 15 tot 30 minuten (of soms langer). Samen richten we ons in de gesprekken op

 • diagnostiek van de huidige klachten en eventuele eerdere klachten;
 • voorlichting over de bipolaire stoornis;
 • medicatie voor de behandeling en het voorkómen van klachten;
 • hulp bij het accepteren van de aandoening;
 • hulp bij het verwerken van de gebeurtenissen die aan de diagnose vooraf gingen;
 • adviezen bij het leren omgaan met een stemmingsstoornis;
 • ondersteuning en begeleiding voor eventuele bijkomende problematiek;
 • psychotherapie (op indicatie);
 • psychologisch onderzoek (op indicatie).

Op onze afdeling werken psychiaters (ook in opleiding), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (GZ-) psychologen en casemanagers. Het is afhankelijk van uw situatie en behandelprogramma met wie u te maken krijgt.

Lotgenotencontact

De belangenvereniging voor mensen met een bipolaire kwetsbaarheid (‘Plusminus’) zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen.

Altrecht Bipolair is een TOPGGz-afdeling. Wat betekent dat?

TOPGGz_keurmerkAltrecht Bipolair is TOPGGz erkend. Dat betekent dat we moeten voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria die regelmatig worden getoetst. Wij zijn hoog gespecialiseerd, waardoor patiënten uit het hele land, die onvoldoende resultaat boeken of last hebben van een ingewikkelde combinatie van problematiek, bij ons terecht voor een behandeladvies en soms tijdelijk voor behandeling. Het betekent ook dat wij veel wetenschappelijk onderzoek doen, maar ook dat collega’s bij ons terecht kunnen voor second opinion en consultatie op het gebied van bipolaire stoornissen.

Lees meer over TOPGGz

Website TOPGGz over Altrecht Bipolaire stoornissen

Wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie

Onze afdeling doet wetenschappelijk onderzoek. Daarom kan het zijn dat we u vragen of u mee wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over Wetenschappelijk onderzoek

Samenwerkingspartners

Altrecht Bipolair heeft goede contacten met de patiëntenvereniging voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten (PlusMinus) en is lid van het landelijke Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Betrouwbare informatie over de bipolaire stoornis en actuele ontwikkelingen op dit gebied zijn op deze websites te vinden.

Bent u verwijzer?

Wanneer u een patiënt naar ons verwijst is het belangrijk dat wij beschikken over zoveel mogelijk informatie over de voorgeschiedenis (inclusief eerder gebruikte medicatie). Mensen die bovenregionaal verwezen worden komen in eerste instantie in aanmerking voor een second opinion.

De behandeling bij Altrecht Bipolair
Als u een patiënt naar ons doorstuurt, beginnen we uiteraard met het stellen van de juiste diagnose. We behandelen een acute manie of depressie met medicijnen die het evenwicht helpen herstellen. Is de aandoening al vaker teruggekomen, stellen we meestal voor iemand met onderhoudsmedicatie tegen toekomstige episoden van manie of depressie te beschermen.

Wat vinden we o.a. belangrijk voor uw patiënt?

 • Psycho-educatie : zodat de patiënt (en zijn naastbetrokkenen) een goed begrip hebben van de aandoening, wat die betekent en hoe die behandeld kan worden. (We bieden ook psycho-educatie cursussen speciaal voor jongeren en voor vrouwen met een bipolaire stoornis en een zwangerschapswens).
 • Ondersteunende gespreksbehandeling en begeleiding bij praktische problemen: kan voor sommige patiënten verstandig zijn omdat acceptatie van de aandoening een belangrijk aandachtspunt is. Daarbij is aanvullende psychotherapie soms ook nodig.
 • Sociaal Ritme Therapie groep, Cognitieve Gedrags Therapie en cursus Health 4 U kunnen onderdeel uitmaken van de behandeling.

Duur
Het vraagt aandacht en begeleiding om een evenwicht te bereiken én te houden, de behandeling duurt meestal jaren. We blijven dus lang in beeld om langdurige medicamenteuze behandeling op zijn werking te volgen, met gesprekken en onder andere bloedonderzoeken. We zien patiënten in acute fases vaak intensief (wekelijks of zelfs meerdere malen per week) terwijl in stabiele fasen een contact van enkele malen per jaar voldoende is. Daarom behandelen we alleen inwoners van gemeenten buiten de stad Utrecht als er voor acute situaties duidelijke afspraken zijn gemaakt over opvang en crisishantering. Reguliere behandeling is niet geschikt voor patiënten die structureel thuis bezocht moeten worden of zorgmijdende patiënten.

Consultatie en second opinion Op verzoek van de behandelend psychiater is Altrecht Bipolair ook bereikbaar voor consultatie en second opinion voor mensen vanaf 12 jaar uit het gehele land.

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  bipolaire stemmingsstoornis, hypomanie, manie, manisch depressieve stoornis

  Bipolaire stemmingsstoornissen worden ook wel manisch-depressieve stoornissen genoemd. Mensen die aan een bipolaire stoornis lijden hebben last van periodes waarin zij somber en angstig zijn en tot niets kunnen komen (depressie), maar daarnaast ook periodes waarin zij buitengewoon energiek en overactief zijn, en zich zo geweldig voelen dat zij onverantwoorde dingen kunnen doen (manie en hypomanie).

  Depressies en manieën kunnen in sommige gevallen zo heftig zijn, dat de patiënt zijn gevoel voor de realiteit tijdelijk verliest (psychose). Intensieve behandeling is dan noodzakelijk.

  Deze periodes van veranderde stemming en activiteit kunnen weken tot maanden duren, waarna er een meestal langere periode van stabiliteit intreedt. Soms gaan er jaren voorbij dat er geen klachten zijn, maar onbehandeld is er op den duur toch vaak een terugval. Een klein deel van de patiënten heeft heel vaak een stemmingsepisode of heel langdurige episoden. Stemmingsepisoden kunnen grote gevolgen hebben voor het gezinsleven en het werk. Tijdige diagnose en behandeling is daarom belangrijk. Bij sommige mensen komt de aandoening in de familie voor. Vaak begint de aandoening in de jonge volwassenheid, maar de eerste klachten kunnen ook op latere leeftijd optreden. Bij veel mensen begint het met (herhaalde) depressies, waardoor aanvankelijk wordt gedacht dat er sprake is van een ‘gewone’ depressie. Het vaststellen (diagnostiek) van een bipolaire stoornis is dan ook wel eens moeilijk, temeer omdat dit geheel op basis van de klachten en het beloop daarvan moet bestaat gebeuren.

  Vereniging voor bipolaire stoornissen

  Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen

Medewerkers

Rina Spruyt

1. Leidinggevende

Janwillem Renes

2. Inhoudelijk leidinggevende

Pieter Claus

Casemanager

Susanne Demacker

GZ-psycholoog

Ralph Kupka

Hoogleraar

Contact

Locaties
 • Bipolair Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR  Woerden
030 – 3103 510

zawoerden@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 • Bipolair Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
030-2308600
zabipolair@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 

Gerelateerd

Leren omgaan met een bipolaire stoornis

Categorie: Ervaringsverhaal

In dit persoonlijke verhaal beschrijft Paul een episode in zijn leven. Zijn leven dat sterk ontregeld werd door een bipolaire stoornis. Maar ook hoe hij met zijn psychiater en haar collega’s bij Altrecht grip kreeg op de ziekte… Het jaar 2001 was het jaar om aan de slag te gaan.…