Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat, soms zijn de wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De behandeling voor volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent. Hier kunt u vinden met welke gemeenten Altrecht in 2018 een contract heeft afgesloten.

Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kan doen in het geval van een crisissituatie. (Vraag 3 bij de meest gestelde vragen).

Zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Wachttijden binnen Altrecht
De wachttijden worden in onderstaande tabel, per Altrecht locatie/per hoofdgroep diagnose weergegeven. Er wordt hier dus geen onderscheid gemmaakt in wachttijden voor Jeugd, (Jong)volwassenen en Ouderen. Kijk daarom voor meer informatie over de wachttijden  van een bepaalde zorgeenheid op de pagina van die zorgeenheid.

Verwijzers kunnen te allen tijde voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 – 230 8555.

 

Aanmeldwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het eerste intakegesprek.

Hoofddiagnosegroep Aanmeld-wachttijd
hoofdlocatie
Behandel-
wachttijd hoofdlocatie
Aanmeld-wachttijd
Woerden
Behandel-wachttijd
Woerden
Aan alcohol gebonden stoornissen 2 14
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen in de kindertijd 4 5 1 6
Angststoornissen 7 9 24 6
Bipolaire stoornissen 9 1 5 3
Delirium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen 4 9 4 10
Depressieve stoornissen 6 4 11 4
Eetstoornissen 10 5
Overige aan een middel gebonden stoornissen 2 2
Persoonlijkheidsstoornissen 15 10 18 5
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 9 8 6 42
Psychische stoornissen door een somatische aandoening 17 10
Restgroep diagnoses 4 8
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 2 2 9 21
Somatoforme stoornissen 7 18 3 7

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 14 februari 2019.