Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat, soms zijn de wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De behandeling voor volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent. Hier kunt u vinden met welke gemeenten Altrecht in 2019 een contract heeft afgesloten.

Zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Wachttijden bij Altrecht
De wachttijden worden in onderstaande tabel, per zorgeenheid weergegeven. Verwijzers kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 2308 555.

 

 

Uitleg wachttijden

Hieronder vindt u de recente informatie over de actuele wachttijden. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2020. Alle wachttijden staan in weken vermeld, tenzij anders aangegeven. De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus afwijken.

Aanmeldwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het eerste intakegesprek.

Behandelwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling.

Is er sprake van een crisissituatie? Bij acute psychiatrie is er geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kunt doen.

 

Acute psychiatrie

Zorgeenheid  Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Acute psychiatrie 0 0
De crisisdienst triageert de beoordelingsvraag op spoed en ziet patiënten in acute psychische nood binnen 1 tot 24 uur.

De Spits kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf. Concreet betekent dit dat Spits binnen 1 tot enkele dagen kan starten.

De Acute Deeltijd kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf en moet, in overleg met de patiënt en behandelaar, de patiënt in het programma worden ingepland. Concreet betekent dit dat de Acute Deeltijd binnen enkele dagen tot een week kan starten.

Voor een acute opname geldt geen wachttijd.

 

Academisch Angstcentrum

Academisch Angstcentrum Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Deeltijd angst & stemming 15 10
Poli Angst Lunetten 12 12
Poli Angst Woerden 14 4

 

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Poli Bipolair Utrecht 43 3
Poli Bipolair Woerden 8 10

 

Centrum Psychodiagnostiek

Centrum Psychodiagnostiek Aanmeldwachttijd
Houten 14
Nieuwegein 18
Woerden 16
Zeist 15
Amsterdam 8

 

Eetstoornissen Rintveld

Eetstoornissen Rintveld Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met AN en BN en voedingsstoornissen 9 7
(Jong) volwassen met anorexia nervosa 20 7
Bij beoordeling van de aanmelding maken we een weging aan de hand van de informatie die ons is toegezonden. We hanteren een aantal criteria die bepalend zijn voor de plaats op de wachtlijst. De genoemde wachttijd is een gemiddelde. Dit betekent dat per individu de wachttijd korter of langer kan zijn. Voor de behandelwachttijd geldt dit ook: Het betreft een gemiddelde wachttijd, dit betekent dat de werkelijke wachttijd voor behandeling korter of langer kan zijn.

 

Gebiedsteams ggz

Gebiedsteams ggz Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
ACT Utrecht 3 0
Houten 4 2
Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern 7 2
Nieuwegein 6 2
Overvecht Zuid 3 4
Overvecht Noord 4 7
Stichtse Vecht & Ronde Venen 13 3
Utrecht Noordwest 1 4
Utrecht Oost & Noordoost 4 1
Utrecht West & Binnenstad 6 1
Utrecht Zuidwest 6 1
Utrecht Zuid 2 2
IJsselstein, Lopik & Vianen 8 3
Woerden Montfoort Oudewater 4 6
Zeist Kern 34 1
Regio Zuidoost 11 2
Centrum gebiedsgerichte ggz 0 0

 

Jeugd

Regioteams Jeugd Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Lekstroom 4 5
West 8 5
Zuidoost 6 5

 

Poli Het jonge kind (0-6 jaar) Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Ouder-kind behandeling (thuis of kantoor) * 4 0
Begeleiding aan zwangeren 4 0
Diagnostiek en behandeling (individueel of groep)** 4 0
* Behandeling gericht op ouder-kind relatie. Mogelijke aanmeldingsreden: zorgen rondom hechting door psychiatrische problematiek bij ouders of kindproblematiek.
** Bij vermoeden van ontwikkelingsproblematiek (o.a. Vermoedens van autisme, ADHD).

 

Neuropsychiatrie Vesalius

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Neuropsychiatrie Vesalius 5 11

 

Ouderenpsychiatrie

Regioteams Ouderenpsychiatrie Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Noordoost 4 5
Noordwest 4 4
Zuidoost 4 3
Zuidwest 3 4

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Teams Persoonlijkheidsstoornissen Aanmeldwachttijd
AFT deeltijd 1-daagse Zeist 6
AFT kliniek Zeist 6
SFT deeltijd schematherapie Zeist 11
SFT kliniek schematherapie Zeist 13
GIT-PD poli Zeist 28
GIT-PD poli Utrecht Noord 70
GIT-PD poli Utrecht Zuid 59
GIT-PD poli Nieuwegein 96
GIT-PD poli Woerden 40
GIT-PD Leidsche Rijn 15
AMBIT poli Woerden 40
AMBIT poli Utrecht Noord 18
AMBIT poli Zeist 65
AMBIT poli Utrecht Zuid 26
AMBIT poli Nieuwegein 26
De gemiddelde wachttijden gaan over de periode tussen moment van van aanmelden door een verwijzer tot aan het eerste intakegesprek. De wachttijd tot start behandeling is mede afhankelijk van het advies. Deze periode tussen intake en behandeling is zo kort als mogelijk.

 

Psychiatrie en verslaving

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Psychiatrie en verslaving 0 0

 

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Diagnostiek en advies 8 14

 

Stemmingsstoornissen

Locaties Stemmingsstoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Poli Stemming Utrecht 11 4
Poli Stemming Woerden 12 6

 

Transitiepsychiatrie

Teams voor jongvolwassenen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Vroege psychose ABC 8 weken 2 weken
JOVO 6 maanden 7 – 8 maanden
Kliniek Schematherapie Tijdelijke aanmeldstop*
Deeltijd 2-daagse schematherapie jongvolwassenen 4 weken 0 – 2 maanden
Kliniek schematherapie jongvolwassenen: De wachttijden hierboven zijn gemiddelden en kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijd kunt u contact opnemen met Annelies van Kent, aanmeldcoördinator kliniek schematherapie jongvolwassenen, via 06 13935592 of a.van.kent@altrecht.nl.

 

*Tijdelijke aanmeldstop

Vanwege personeelskrapte is de Kliniek Schematherapie voor Jongvolwassenen genoodzaakt over te gaan tot een tijdelijke aanmeldstop voor de kliniek per februari 2020.
Onze deeltijd 2 daagse schematherapie voor jongvolwassenen blijft open voor aanmeldingen. Wij hebben voldoende personeel om deze behandeling te kunnen blijven aanbieden. Het kan wel zijn dat de wachttijd tot intake langer is dan normaal.

JOVO: met vragen over het behandelaanbod of wachttijden kunt u terecht bij Chantal Schumacher, aanmeldcoördinator polikliniek, via 030 2809 211, 06 1340 2266 of c.schumacher@altrecht.nl
Vroege psychose ABC: In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd korter is dan wordt gepubliceerd. Daarom is het te allen tijde het beste om contact op te nemen met onze aanmeldcoördinator Leonie Jansen.  Zij kan samen met u kijken wat de wachttijd in uw geval is. Te bereiken via: 030-239 90 70.

 

Voortgezette klinische behandeling

Locaties VKB Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Mariënburg 0 0
Meijboom 0 0
Reijnvaan 0 0

 

Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Heeft u vragen over de wachttijden? Wilt u als verwijzer advies of heeft u een consultatievraag?  Neem dan contact op met Altrecht Entree, 030 2308 555.

Zie ook: https://kiezenindeggz.nl