Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat, soms zijn de wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De behandeling voor volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent. Hier kunt u vinden met welke gemeenten Altrecht in 2019 een contract heeft afgesloten.

Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kan doen in het geval van een crisissituatie. (Vraag 3 bij de meest gestelde vragen).

Zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Wachttijden binnen Altrecht
De wachttijden worden in onderstaande tabel, per zorgeenheid weergegeven. Verwijzers kunnen te allen tijde voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 – 230 8555.

 

Uitleg wachttijden

Hieronder vindt u de recente informatie over de actuele wachttijden. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 18 april 2019. Alle wachttijden staan in weken vermeld, tenzij anders aangegeven. De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus afwijken.

Aanmeldwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het eerste intakegesprek.

Behandelwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling.

Is er sprake van een crisissituatie? Bij acute psychiatrie is er geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kan doen. (Vraag 3 bij de meest gestelde vragen).

 

Acute psychiatrie

Zorgeenheid  Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Acute psychiatrie 0 0
De crisisdienst triageert de beoordelingsvraag op spoed en ziet patiënten in acute psychische nood binnen 1 tot 24 uur.

De Spits kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf. Concreet betekent dit dat Spits binnen 1 tot enkele dagen kan starten.

De Acute Deeltijd kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf en moet, in overleg met de patiënt en behandelaar, de patiënt in het programma worden ingepland. Concreet betekent dit dat de Acute Deeltijd binnen enkele dagen tot een week kan starten.

Voor een acute opname geldt geen wachttijd.

 

Academisch Angstcentrum

Academisch Angstcentrum Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Deeltijd angst & stemming 6 8
Poli angst Lunetten 8 12
Poli Perrsoonlijkheidsstoornissen angst Woerden 16 6

 

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Poli Bipolair Utrecht 24 3
Pilo Bipolair Woerden 10 3

 

Centrum Psychodiagnostiek

Centrum Psychodiagnostiek Aanmeldwachttijd
Houten 10
Nieuwegein 11
Woerden 10
Zeist 8

 

Eetstoornissen Rintveld

Eetstoornissen Rintveld Aanmeldwachttijd
Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met AN en BN
en voedingsstoornissen
Landelijk 6 mnd
(Jong) volwassen met anorexia nervosa Regionaal
(m.u.v. 3e lijnszorg)
6-7 mnd
Rehabilitatie voor anorexia nervosa Landelijk 3 mnd
Volwassenen met boulimia nervosa Regionaal
(m.u.v. 3e lijnszorg)
6 mnd
Bij beoordeling van de aanmelding maken we een weging aan de hand van de informatie die ons is toegezonden. We hanteren een aantal criteria die bepalend zijn voor de plaats op de wachtlijst. De genoemde wachttijd is een gemiddelde. Dit betekent dat per individu de wachttijd korter of langer kan zijn. Voor de behandelwachttijd geldt dit ook: Het betreft een gemiddelde wachttijd, dit betekent dat de werkelijke wachttijd voor behandeling korter of langer kan zijn.

 

Gebiedsteams ggz

Gebiedsteams ggz Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Houten 0 0
Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern 7 3
Nieuwegein 6 4
Overvecht Zuid 7 4
Overvecht Noord 1 5
Stichtse Vecht & Ronde Venen 6 3
Utrecht Noordwest 6 3
Utrecht Oost & Noordoost 3 2
Utrecht West & Binnenstad 4 1
Utrecht Zuidwest 3 0
Utrecht Zuid 4 6
IJsselstein, Lopik & Vianen 5 1
Woerden Montfoort Oudewater 4 4
Zeist Kern 2 2
Regio Zuidoost 8 5
Centrum gebiedsgerichte ggz 0 0

 

Jeugd

Regioteams Jeugd Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Lekstroom 10 9
Stad 11 7
West 7 10
Zuidoost 8 7

 

Poli Het jonge kind (0-6 jaar) Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Ouder-kind behandeling (thuis of kantoor) * 6-8 0
Begeleiding aan zwangeren 6-8 0
Diagnostiek en behandeling (individueel of groep)** 6-8 0
* Behandeling gericht op ouder-kind relatie. Mogelijke aanmeldingsreden: zorgen rondom hechting door psychiatrische problematiek bij ouders of kindproblematiek.
** Bij vermoeden van ontwikkelingsproblematiek (o.a. Vermoedens van autisme, ADHD).

 

Neuropsychiatrie Vesalius

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Neuropsychiatrie Vesalius 4 10

 

Ouderenpsychiatrie

Regioteams Ouderenpsychiatrie Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Noordoost 3 1
Noordwest 4 3
Zuidoost 3 6
Zuidwest 3 3

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Teams Persoonlijkheidsstoornissen Aanmeldwachttijd
AFT deeltijd 1-daagse Zeist 7
AFT kliniek Zeist 7
SFT deeltijd schematherapie Zeist 12
SFT kliniek schematherapie Zeist 10
GIT-PD poli Zeist 6
GIT-PD poli Utrecht Zuid 12
GIT-PD poli Nieuwegein 36
GIT-PD poli Woerden 40
AMBIT poli Woerden 30*
AMBIT poli Utrecht Noord 14
AMBIT poli Zeist 50
AMBIT poli Utrecht Zuid 16
AMBIT poli Nieuwegein 26*
* Op dit moment kunnen er geen patiënten worden aangemeld voor AMBIT poli Woerden en AMBIT poli Nieuwegein.
De gemiddelde wachttijden gaan over de periode tussen moment van van aanmelden door een verwijzer tot aan het eerste intakegesprek. De wachttijd tot start behandeling is mede afhankelijk van het advies. Deze periode tussen intake en behandeling is zo kort als mogelijk.

 

Psychiatrie en verslaving

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Psychiatrie en verslaving 0 0

 

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Diagnostiek en advies 8 13
Vanaf het moment dat wij alle voor ons benodigde informatie van u hebben ontvangen, bedraagt de wachttijd voor intake, diagnostiek en advies momenteel 1 tot 4 weken.

 

Locaties Stemmingsstoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Poli Stemming Utrecht 12 5
Pilo Stemming Woerden 7 5

 

Trauma TRTC

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Trauma TRTC 19 20
Het TRTC kan aanmeldingen accepteren voor intake en behandeling uit het verzorgingsgebied van Altrecht.

Patiënten buiten het verzorgingsgebied van Altrecht kunnen aangemeld worden voor diagnostiek en voor deelname aan vaardighedengroepen. Zij houden dan een eigen behandelaar in hun eigen verzorgingsgebied.

Individuele behandelingen van patiënten van buiten de regio kan het TRTC  in zeer beperkte mate uitvoeren, en alleen als er duidelijke afspraken zijn over crisisopvang in de eigen regio.

 

Transitiepsychiatrie

Teams voor jongvolwassenen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Vroege psychose ABC 4 weken 2 weken
JOVO 12 weken 8 maanden
Kliniek Schematherapie 8 weken 8-10 maanden
Mocht u nog vragen hebben of willen overleggen over uw patiënt voor JOVO of de kliniek Schematherapie, dan kunt u contact opnemen met Annelies van Kent, aanmeld- en intakecoördinator: 06 13935592 of a.van.kent@altrecht.nl.
Vroege psychose ABC: In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd korter is dan wordt gepubliceerd. Daarom is het te allen tijde het beste om contact op te nemen met onze aanmeldcoördinator Hans den Houdijker.  Hij kan samen  met u kijken wat de wachttijd in uw geval is. Te bereiken via: 030-239 90 70.

 

Voortgezette klinische behandeling

Locaties VKB Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Mariënburg 0 0
Meijboom 0 0
Reijnvaan 0 0