Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat, soms zijn de wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De behandeling voor volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent. Hier kunt u vinden met welke gemeenten Altrecht in 2019 een contract heeft afgesloten.

Zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Wachttijden bij Altrecht
De wachttijden worden in onderstaande tabel, per zorgeenheid weergegeven. Verwijzers kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 2308 555.

 

 

Uitleg wachttijden

Hieronder vindt u de recente informatie over de actuele wachttijden. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 10 september 2020. Alle wachttijden staan in weken vermeld, tenzij anders aangegeven. De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus afwijken.

Aanmeldwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van aanmelding door de verwijzer tot het eerste intakegesprek.

Behandelwachttijd: gemiddelde wachttijd in weken, vanaf het moment van het 1e intakegesprek tot start behandeling.

Is er sprake van een crisissituatie? Bij acute psychiatrie is er geen sprake van wachttijd! Lees hier wat u kunt doen.

 

Acute psychiatrie

Zorgeenheid  Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Acute psychiatrie 0 0
De crisisdienst triageert de beoordelingsvraag op spoed en ziet patiënten in acute psychische nood binnen 1 tot 24 uur.

De Spits kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf. Concreet betekent dit dat Spits binnen 1 tot enkele dagen kan starten.

De Acute Deeltijd kent over het algemeen geen wachttijd, wel gaat aan start van de zorg een Zorg afstemmingsgesprek vooraf en moet, in overleg met de patiënt en behandelaar, de patiënt in het programma worden ingepland. Concreet betekent dit dat de Acute Deeltijd binnen enkele dagen tot een week kan starten.

Voor een acute opname geldt geen wachttijd.

 

Academisch Angstcentrum

Academisch Angstcentrum Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Deeltijd angst & stemming 15 5
Poli Angst Lunetten 17 16
Poli Angst Woerden 16 5

 

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Poli Bipolair Utrecht 27 14
Poli Bipolair Woerden 4 13

 

Centrum Psychodiagnostiek

Centrum Psychodiagnostiek Aanmeldwachttijd
Houten 15
Nieuwegein 19
Woerden 16
Zeist 21
Amsterdam 14

 

Eetstoornissen Rintveld

Eetstoornissen Rintveld Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met AN en BN en voedingsstoornissen 8 3
(Jong) volwassen met anorexia nervosa 15 8
Bij beoordeling van de aanmelding maken we een weging aan de hand van de informatie die ons is toegezonden. We hanteren een aantal criteria die bepalend zijn voor de plaats op de wachtlijst. De genoemde wachttijd is een gemiddelde. Dit betekent dat per individu de wachttijd korter of langer kan zijn. Voor de behandelwachttijd geldt dit ook: Het betreft een gemiddelde wachttijd, dit betekent dat de werkelijke wachttijd voor behandeling korter of langer kan zijn.

 

Gebiedsteams ggz

Gebiedsteams ggz Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
ACT Utrecht 0 0
Houten 7 8
Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern 9 4
Nieuwegein 2 0
Overvecht Zuid 4 8
Overvecht Noord 3 3
Stichtse Vecht & Ronde Venen 6 4
Utrecht Noordwest 6 1
Utrecht Oost & Noordoost 3 1
Utrecht West & Binnenstad 5 2
Utrecht Zuidwest 1 1
Utrecht Zuid 1 2
IJsselstein, Lopik & Vianen 3 4
Woerden Montfoort Oudewater 3 2
Zeist Kern 14 1
Regio Zuidoost 2 1

 

Jeugd

Regioteams Jeugd Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Lekstroom 10 5
West 11 5
Zuidoost 8 5

 

Poli Het jonge kind (0-6 jaar) Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Ouder-kind behandeling (thuis of kantoor) * 6 0
Begeleiding aan zwangeren 6 0
Diagnostiek en behandeling (individueel of groep)** 12 0
* Behandeling gericht op ouder-kind relatie. Mogelijke aanmeldingsreden: zorgen rondom hechting door psychiatrische problematiek bij ouders of kindproblematiek.
** Bij vermoeden van ontwikkelingsproblematiek (o.a. Vermoedens van autisme, ADHD).

 

Neuropsychiatrie Vesalius

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Neuropsychiatrie Vesalius 8 15

 

Ouderenpsychiatrie

Regioteams Ouderenpsychiatrie Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Noordoost 4 3
Noordwest 2 5
Zuidoost 4 5
Zuidwest 3 7

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Team

Wachttijd tot intake in weken

Wachttijd intake tot behandeling

Opmerking

AFT deeltijd 1-daagse Zeist 14

29

AFT kliniek Zeist 14 20
SFT deeltijd schematherapie Zeist 15 26
SFT kliniek schematherapie Zeist 14 11
GIT-PD poli Zeist 30
GIT-PD poli Utrecht Noord 43
GIT-PD poli Utrecht Zuid 52
GIT-PD poli Nieuwegein 72
GIT-PD poli Woerden 35
GIT-PD poli Utrecht Leidsche Rijn 40
AMBIT poli Woerden 30
AMBIT poli Utrecht Noord 28
AMBIT poli Zeist 39
AMBIT poli Utrecht Zuid 38
AMBIT poli Nieuwegein 44
Bij de deeltijden en klinieken zijn er 2 fasen van wachten, tot de intake en tussen intake en behandeling. Voor de poliklinieken geldt dat de wachttijd tussen intake en start behandeling zo kort als mogelijk is. Wij proberen de behandeling direct te laten volgen op de intake.

 

 

Psychiatrie en verslaving

Zorgeenheid Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Psychiatrie en verslaving 3 1

 

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Diagnostiek en advies 8 18

 

Stemmingsstoornissen

Locaties Stemmingsstoornissen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Poli Stemming Utrecht 9 5
Poli Stemming Woerden 6 5

 

Transitiepsychiatrie

Teams voor jongvolwassenen Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Vroege psychose ABC 5 weken 5 weken
JOVO 19 weken 10 weken
Kliniek Schematherapie Tijdelijke aanmeldstop*
Deeltijd 2-daagse schematherapie jongvolwassenen 4 weken 0 – 2 maanden
Kliniek schematherapie jongvolwassenen: De wachttijden hierboven zijn gemiddelden en kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijd kunt u contact opnemen met Annelies van Kent, aanmeldcoördinator kliniek schematherapie jongvolwassenen, via 06 13935592 of a.van.kent@altrecht.nl.

 

*Tijdelijke aanmeldstop

Vanwege personeelskrapte is de Kliniek Schematherapie voor Jongvolwassenen genoodzaakt over te gaan tot een tijdelijke aanmeldstop voor de kliniek per februari 2020.
Onze deeltijd 2 daagse schematherapie voor jongvolwassenen blijft open voor aanmeldingen. Wij hebben voldoende personeel om deze behandeling te kunnen blijven aanbieden. Het kan wel zijn dat de wachttijd tot intake langer is dan normaal.

JOVO: met vragen over het behandelaanbod of wachttijden kunt u terecht bij Chantal Schumacher, aanmeldcoördinator polikliniek, via 030 2809 211, 06 1340 2266 of c.schumacher@altrecht.nl
Vroege psychose ABC: In de praktijk kan het zijn dat de wachttijd korter is dan wordt gepubliceerd. Daarom is het te allen tijde het beste om contact op te nemen met onze aanmeldcoördinator Leonie Jansen.  Zij kan samen met u kijken wat de wachttijd in uw geval is. Te bereiken via: 030-239 90 70.

 

Voortgezette klinische behandeling

Locaties VKB Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Mariënburg 4 0
Meijboom 4 0
Reijnvaan 4 0

 

Onze wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Heeft u vragen over de wachttijden? Wilt u als verwijzer advies of heeft u een consultatievraag?  Neem dan contact op met Altrecht Entree, 030 2308 555.

Zie ook: https://kiezenindeggz.nl