Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Symposium verstevigt verbinding tussen netwerkpartners Suïcidepreventie Jeugd regio Utrecht   

‘Het verstoppen van messen of het in een kluis leggen van medicijnen heeft geen zin heb ik geleerd. Alleen door verbinding met je kind te maken, liefde te tonen en in therapie te gaan kun je de situatie verbeteren.” Muisstil luisteren de ruim 200 aanwezigen tijdens het symposium Niet samenwerken? Doodzonde! naar het verhaal van een ervaringsdeskundige moeder. 

Tijdens het symposium stonden vragen centraal als: Bij wie kan ik in de regio Utrecht terecht voor kennis en expertise over suïcidaliteit en suïcidepreventie? Hoe schakel ik sneller met collega’s van andere organisaties? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat suïcidale jongeren sneller de juiste hulp krijgen? Het publiek bestond onder andere uit huisartsen, professionals bij onderwijspartners, sociale wijkteams, (s)ggz, jeugdhulp, JGZ en ervaringsdeskundigen. 

Gevarieerd programma

Dagvoorzitters Renate Floor en Carlijn Mol loodsten de aanwezigen door een afwisselend programma met onder meer een presentatie van de Kerngroep suïcidaliteit Utrecht, indrukwekkende ervaringsverhalen en inspirerende workshops. Ook droeg een ervaringsdeskundige moeder drie aangrijpende gedichten voor en zong Carlijn Mol haar eigen nummer ‘Lange weg’. Daarnaast stond Jacquelijne Schraven, klinisch psycholoog, coördinator van de Kerngroep suïcidaliteit Utrecht en projectleider Suicide Expertise Team – jeugd  (SET-J), stil bij de verschillende initiatieven en de vele uitdagingen rondom het werken met jongeren met suïcidaliteit en hun gezinnen.

Oog voor broertjes en zusjes

Uit de zaal kwamen veel vragen voor de ervaringsdeskundige moeders waaruit bleek dat aandacht voor broertjes en zusjes ook erg belangrijk is. Een idee om een soort lotgenotencontact voor hen op te zetten, kon op veel bijval rekenen. Een moeder gaf ook aan dat ze zich nooit gerealiseerd had, hoe zwaar het ook voor professionals is om met jongeren met deze problematiek te werken. Tot slot wilden de moeders de hulpverleners meegeven dat zij ook oog voor de ouders als persoon moeten hebben, omdat je meer bent dan alleen de ouder van een kind met suïcidale gedachten. 

Samenwerken van levensbelang

Na afloop van de workshops gaven de deelnemers aan dat ze vooral geleerd hebben dat je het als professional niet alleen kunt. En dat domeinoverstijgend samenwerken op alle niveaus van levensbelang is. Niet alleen tussen de netwerkpartners in de zorg en het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook met werkgevers van bijbaantjes en sportclubs. Daarbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor zingeving en mentaal welbevinden voor jongeren en ouders.

Zelfdoding onder jongeren neemt toe 

Steeds meer jongeren hebben zelfdodingsgedachten (1 op de 5) en het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Het terugdringen van suïcidaliteit staat al jaren hoog op de landelijke agenda. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren en op de juiste manier het gesprek aan te gaan, neemt het risico op zelfdoding af. De juiste kennis en expertise, goede samenwerking en afstemming tussen de professionals van verschillende samenwerkingspartners is hierbij cruciaal. 

Organisatie

Het symposium organiseerden wij samen met Spoor030, KOOS Utrecht, Lokalis, Veilig Thuis Utrecht, Timon jeugd- en volwassenenzorg, UMC Utrecht, UPP, Youké, Dokter Bosman, JGZ Utrecht en iHUB.