Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Symposium: Niet samenwerken? Doodzonde!

Sneller de juiste (netwerk)hulp voor jongeren met suïcidaliteit, hun ouders en het netwerk in regio Utrecht.

Maandag 18 december 2023 (de inschrijving is gesloten)
13.00 – 18.00 uur
The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

Hoe voorkom ik als professional dat ik in m’n eentje aan het werk ben met een jongere met suïcidaliteit? Bij wie kan ik in de regio Utrecht terecht voor kennis en expertise over suïcidaliteit en suïcidepreventie? Hoe schakel ik sneller met collega’s van andere organisaties? Hoe ga ik met een suïcidale jongere het juiste gesprek aan? Hoe betrek ik ouders daarbij? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat suïcidale jongeren sneller de juiste hulp krijgen? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium.

Steeds meer jongeren hebben zelfdodingsgedachten (1 op de 5) en het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Het terugdringen van suïcidaliteit staat al jaren hoog op de landelijke agenda. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren en op de juiste manier het gesprek aan te gaan, neemt het risico op zelfdoding af. De juiste kennis en expertise, goede samenwerking en afstemming tussen de professionals van verschillende samenwerkingspartners is hierbij cruciaal. Tijdens dit symposium gaan we in op (innovatieve) initiatieven én de vele uitdagingen waar de Utrechtse professionals voor staan. Ook bespreken en luisteren we naar de vele dilemma´s en ervaringen van ouders van jongeren met suïcidaliteit.

Doel
Doel van dit symposium is om de verbinding, die noodzakelijk en beschermend is, op alle niveaus met elkaar te verstevigen.

Voor wie?
Het symposium is voor iedereen die werkt met jongeren en/of ouders in de regio Utrecht. Bijvoorbeeld huisartsen, professionals bij onderwijspartners, sociale wijkteams, (s)ggz, jeugdhulp, JGZ en ervaringsdeskundigen (zowel jongeren als ouders).

Laat je inspireren door plenaire lezingen en verschillende workshops waarbij we stilstaan bij:

 • gezamenlijke deskundigheidsbevordering
 • bestaande successen, werkwijzen én nieuwe initiatieven in de regio Utrecht
 • de uitdagingen en wensen die er zijn. 

Ontmoet en leer van ervaringsdeskundigen (jongeren en ouders) en van collega’s van netwerkpartners uit de regio Utrecht.

Programma

12:30-13:00u

Inloop en ontvangst met koffie/thee en versnapering

13:00-13:15u

Opening door Renate Floor en Carlijn Mol, dagvoorzitters

13:15-13:50u

Kerngroep presenteert, aftrap door Jacquelijne Schraven i.s.m. Kerngroep suïcidaliteit Utrecht

13:50-14:30u

Ervaringsverhalen van ouders m.b.t. o.a. samenwerking rondom hun suïcidale kind o.l.v. Renate Floor en Carlijn Mol met literaire en muzikale bijdrage

14:30-15:00u

Pauze en verplaatsen naar workshops ronde 1

15:00-15:45u

Workshops ronde 1

15:45-15:50u

Verplaatsing naar workshop ronde 2

15:50-16:35u

Workshops ronde 2

16:35-16:45u

Verplaatsing naar Theaterzaal

16:45-17:00u

Plenaire afsluiting door dagvoorzitters

17:00-18:00u

Borrel

Renate Floor is kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij het Amsterdam UMC en heeft eerder gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater bij het UMCU.

Carlijn Mol is ervaringsdeskundige en werkzaam bij UMCU-a2 (HIC, High & Intensive Care, jeugd psychiatrie).

Jacquelijne Schraven werkt bij Altrecht Jeugd als klinisch psycholoog, is coördinator van de Kerngroep suïcidaliteit Utrecht en projectleider Suicide Expertise Team – jeugd  (SET-J).

Janneke van Bockel is ouderschapsdeskundige en lid Ontwikkelgroep suïcidepreventie van Netwerk Beter Samen.

Workshops

Informatie workshops

 1. ¨Ik wil niet meer!¨ Is dit een uitspraak van een jongere of een professional?
 • Ruthie Werner, klinisch psycholoog en werkzaam bij 113
 • Jacquelijne Schraven, klinisch psycholoog werkzaam bij Altrecht Jeugd
 • Ervaringsdeskundige

  Persisterende suïcidaliteit en dreiging met suïcide kunnen angst, onmacht en boosheid bij behandelaars oproepen. Vanuit deze gevoelens kan de behandeling zich vooral gaan richten op het beheersen van het suïciderisico, wat juist tot verdere escalatie van suïcidaal gedrag kan leiden. In deze interactieve workshop wordt kort stilgestaan bij de nieuwe handreiking suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit. Naast het vergroten van kennis, worden er vaardigheden aangeleerd.
 1. Suïcidaliteit: doodeng voor de jeugdprofessional? Het begeleiden van professionals en teams die te maken hebben met cliënten bij wie suïcidaliteit speelt.
 • Anne Davidse, gedragswetenschapper/aandachtsfunctionaris suïcidepreventie, Stichting Timon
 • Harro Bos, teammanager/ervaringsdeskundige, Stichting Timon
 • Liora Duyster, gedragswetenschapper crisisopvang/pleegzorg bij Youké – Sterke Jeugd
 • Lienke Blaauw, gedragswetenschapper/aandachtsfunctionaris suïcidepreventie bij Stichting Timon

  In deze workshop bespreken we de impact van suïcidaliteit bij jongeren op ons als professionals. We denken samen na hoe dit voor ons is, wat helpt om onszelf te reguleren en hoe dit op teamniveau werkt. Ook gaan we in gesprek met een jeugdprofessional die een fatale suïcide heeft meegemaakt.
 1. Live supervisie
 • Wieke Visser, psychotherapeut bij Altrecht Jeugd
 • Femke van Baarle, klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Spoor030
 • Saskia Tielbeek, GZ-psycholoog bij KOOS Utrecht
 • Ervaringsdeskundige KOOS Utrecht

  Vanuit Altrecht, Spoor 030, KOOS en de huisartspraktijk zijn wij gewend om mee te denken en samen te werken in ingewikkelde casussen rondom suïcidaliteit. Bij Altrecht hebben we het Suïcideconsultatieteam-Jeugd (SET-j) dat dagelijks bereikbaar is voor telefonische consultatie voor collega’s in de regio. Ook Spoor030 en KOOS, als netwerkorganisaties, zijn dagelijks bereikbaar voor consultatie en samenwerking met collega-professionals in de stad Utrecht.
  In deze workshop geven wij live supervisie over vragen die bij de deelnemers leven met betrekking tot samenwerking in casussen waarbij suïcidaliteit centraal staat. Deelnemers worden uitgenodigd hun casussen en vragen daarover voor te leggen zodat wij live kunnen meedenken! Vragen die al bekend zijn, mogen van tevoren gemaild worden naar Wieke Visser (W.visser@altrecht.nl) maar live inbrengen op de dag zelf mag ook. 
 1. Onze wereld staat stil
 • Saskia Schipper, ervaringsdeskundige ouder, Stichting Netwerk Beter Samen
 • Laurens, ervaringsdeskundige jongere ExpEx Utrecht, Stichting Netwerk Beter Samen
 • Nely Sieffers, directeur Stichting Netwerk Beter Samen

  Hoe blijven we in verbinding met jongeren en ouders wanneer hun wereld stil staat? In deze workshop geven we inzicht in een collectief van 220 ervaringen van ouders. Welke impact heeft de suïcidaliteit op de ouders en de rest van het gezin? Hoe kijken ouders naar de mogelijkheden van ervaringsdeskundige ondersteuning en wat gebeurt er al in de regio? Jess en Laurens geven een inkijkje in de cursus in verbinding zijn bij suïcidale gedachten. Dit is een nieuwe cursus van Netwerk Beter Samen voor ouders en ervaringsdeskundige jongeren. Het wordt een interactieve workshop met een mix van ervaringen en ervaringsdeskundigheid. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken.
 1. Lessons Learned: integrale samenwerking
 • Jacqueline van Cassel, staf- en jeugdverpleegkundige Jeugd Gezondheidszorg Utrecht
 • Kim Danens, begeleider Passend Onderwijs: Sterk VO, Samenwerkingsverband Utrecht & Stichtse Vecht
 • Rik Steverink en Linda Roetman  Gezinswerkers Buurtteam VO & SO Lokalis
 • Marielle Verseveld, procesbegeleider Collectieve Aanpak, Lokalis
 • Tamara Kas, jongerenwerker, individueel begeleider, Jongerengroepen, Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU)
 • Ingrid Mooij, orthopedagoog generalist, KOOS Utrecht
 • Amanda van den Berg, orthopedagoog generalist, Spoor030
 • Ervaringsdeskundige

  In deze workshop nemen we je mee in hoe wij als organisaties binnen Utrecht Stad de integrale samenwerking rondom het thema suïcidaliteit vormgeven. Wij ervaren steeds beter hoe een ieder vanuit zijn eigen werkveld (Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg, Jongerenwerk, Samenwerkingsverband, Buurtteam Voortgezet Onderwijs, Aanvullende (specialistische) zorg) zijn rol kan hebben binnen collectief werken. In de workshop komt aan bod hoe wij onze samenwerking ervaren. We leren daarin continu met elkaar: Hoe verstaan wij elkaar beter? Hoe vullen we elkaar beter aan? Welke verwachtingen hebben we van elkaar? Kortom: We hebben aandacht voor wat werkt en wat beter kan binnen de integrale samenwerking in het hier en nu en in de toekomst.
 1. Uitdagingen/dilemma ́s met betrekking tot gesloten opname binnen gesloten voorziening
 •  Manouche van Alst, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut UMCU
 • Hilde Weijts, klinisch psycholoog, Yeph/Pluryn
 • Ervaringsdeskundige

  In deze workshop gaat het over de specifieke uitdagingen die spelen bij gesloten opname van jongeren met suïcidaliteit, binnen zowel de GGZ als JeugdzorgPlus. Het betrekken van ouders, samenwerken in het netwerk, verwachtingsmanagement, balans vinden tussen beheersen en autonomie bevorderen zijn belangrijke thema’s. Aan de hand van casuïstiek bespreken we de dilemma’s, maar ook kansen die er zijn om te komen richting ontwikkeling en herstel vanuit de benadering van positieve gezondheid.

We gaan graag in gesprek met alle relevante netwerkpartners in de regio Utrecht over betere netwerksamenwerking rondom suïcidaliteit. Daarbij streven we naar een gelijke afspiegeling van de verschillende organiserende instellingen en van andere netwerkpartners.

Contact

E-mail: suicidepreventiejeugd@altrecht.nl.