Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Gebiedsteams

F-ACT methode

De gebiedsteams ggz werken volgens de F-ACT-methode: Flexible Assertive Community Treatment. Het is een bewezen effectieve werkwijze, waarbij in multidisciplinair teamverband geestelijke gezondheidszorg geboden wordt. Het gaat hierbij om ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken. Voor mensen die zorg mijden terwijl zij die wel nodig hebben, is er bemoeizorg. 

Behandeling bestaat vaak uit diverse vormen van therapie in combinatie met medicatie, waarbij aandacht is voor leefstijl en zorgvragen die een patiënt zelf heeft. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is structuur extra belangrijk. Naast de specialistische ggz-behandeling bij Altrecht geven vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald werk die structuur en zijn helpend bij het herstel. Daarom is de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders zo belangrijk. Behandelaren sluiten zoveel mogelijk aan bij de hulpvraag en mogelijkheden van de patiënt, familie en belangrijke anderen. De contacten vinden plaats op een van onze locaties, bij de patiënt thuis of elders.

Verschillende therapieën

De behandeling bestaat vaak uit vormen van gesprekstherapie in combinatie met medicijnen, waarbij ook aandacht is voor leefstijl en hulpvragen op de andere levensgebieden.

Verder is er in veel behandelingen ook ruim aandacht voor:

 • het tijdig herkennen van een eventuele terugval, dit vastleggen in het crisispreventie-actieplan, zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen.
 • kennis van de ziekte helpt om beter met de klachten om te gaan. Daarom zit in vrijwel elke behandeling psycho-educatie.
 • psychologische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie.
 • creatieve therapie.
 • psychomotore therapie.
 • vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld leren omgaan met verslaving, psychotische symptomen en medicatie en het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl).
 • IPS (individuele plaatsing en steun, begeleiding naar (vrijwilligers)werk).
 • Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB): IRB_brochure.
 • lotgenoten ontmoeten en aan een groepenprogramma meedoen.
 • de cursus ‘Herstellen doe je zelf’, die door patiënten wordt verzorgd.
 • WRAP-training, die door ervaringsdeskundigen wordt verzorgd.