Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Gebiedsteams (EPA)

Bij de gebiedsteams krijg je hulp in de wijk: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel. Je krijgt hulp van verschillende professionals die in één team samenwerken. Voor mensen die geen zorg willen, terwijl zij die wel nodig hebben, is er bemoeizorg. Gebiedsteams helpen je als je een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) hebt.


De gebiedsteams ggz werken met de F-ACT-methode: Flexible Assertive Community Treatment. Dat betekent dat een team van verschillende mensen uit de geestelijke gezondheidszorg samenwerken voor jouw herstel. 

Je behandeling bestaat vaak uit verschillende soorten gesprekken en medicatie. Je kijkt ook naar je leefstijl en je eigen zorgvragen. Als je een ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) hebt, is structuur extra belangrijk. Naast de specialistische ggz-behandeling bij Altrecht doe je vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald werk. Dat geeft je structuur en helpt bij het herstel. Daarom is de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders zo belangrijk. Behandelaren sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw hulpvraag en je mogelijkheden. Ook betrekken ze je familie en belangrijke anderen. De afspraken vinden plaats op een van onze locaties, bij je thuis of op een andere plek.

Verschillende therapieën

Je behandeling bestaat vaak uit gesprekken, therapie en medicijnen. Je werkt ook aan je leefstijl. En we bekijken je hulpvragen op de andere levensgebieden.

Voorbeelden van behandelingen:

  • Voorkomen van terugval door het maken van een crisispreventie-actieplan,.
  • Leren over je ziekte (psycho-educatie)
  • Psychologische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Vaardigheidstrainingen. Bijvoorbeeld leren omgaan met verslaving, psychotische symptomen en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl
  • Training en begeleiding bij wonen, werken, leren, sociale contacten en financiën
  • Lotgenoten ontmoeten en aan een groepenprogramma meedoen
  • Training en begeleiding gericht op zelfhulp. Zoals de WRAP en Herstellen doe je zelf