Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Voortgezette klinische behandeling (VKB)

Voortgezette klinische behandeling (VKB) kan helpen als je een ernstige psychiatrische aandoening hebt en je leven op meerdere gebieden is vastgelopen. Vaak hebben eerdere intensieve, ambulante behandelingen onvoldoende resultaat gegeven. Daardoor kom je niet verder in je herstel. Bij VKB kan je in dat geval een intensieve klinische behandeling krijgen. Daar werk je samen met je naasten aan herstel.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij VKB verblijven patiënten in de kliniek. Er is voortdurend een hulpverlener in de buurt. In de kliniek krijgen patiënten de kans om alledaagse activiteiten te doen. Binnen de veilige behandelomgeving van de kliniek krijgen ze zo meer structuur in hun dag. Uiteindelijk is het doel dat de patiënt verhuist naar een passende woonplek buiten de kliniek. Hier gaan we samen met de patiënt en zijn naasten naar op zoek.

Bij VKB krijgen patiënten een behandeling op maat. Ze volgen verschillende vormen van therapie. Het doel is dat patiënten beter om kunnen gaan met hun klachten. En dat ze zich beter voelen over zichzelf. Familie of andere belangrijke naasten spelen een belangrijke rol bij het herstel van de patiënt. De behandeling gaat uit van de volgende aandachtspunten:

  • Active Recovery Triad (ART) – Hulpverleners werken samen met de patiënt en zijn naasten aan herstel. Samen zoeken we naar een zinvolle dagbesteding en een passende woonplek. 
  • Triple C (cliënt, coach, competentie) – Hulpverleners bouwen een vertrouwensband op met de patiënt. Hiermee vervullen ze de emotionele behoeften van patiënten. Dit vermindert stress en draagt bij aan het herstel. 
  • Patiënten komen in contact met ervaringsdeskundigen.
  • Er is aandacht voor eventuele trauma’s, een licht verstandelijke beperking (LVB) en de leefstijl van de patiënt. 
  • Familieleden of andere belangrijke naasten van de patiënt zijn nauw betrokken bij de behandeling.

Bij VKB werken we nauw samen met onze netwerkpartners, zoals de beschermde woonvormen, WIJ3.0, de gebiedsteams en andere dagbesteding-aanbieders in de omgeving.

Locaties

Voortgezette klinische behandeling is op drie locaties beschikbaar: Reijnvaan en Meijboom in Den Dolder en Mariënburg in Utrecht. Binnen de afdelingen zijn er zowel open als gesloten opnameplekken, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.