Gebiedsgericht werken

Samen op weg naar optimale herstelondersteunende zorg

Altrecht heeft een deel van haar zorg anders georganiseerd door 15 multidisciplinaire gebiedsteams ggz (geestelijke gezondheidszorg) en 1 bovenregionaal team in te richten in de vier WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-regio’s: Lekstroom, Utrecht West, Utrecht Zuidoost en Utrecht Stad. En dat doen we niet alleen.

Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, WIJ 3.0 en andere netwerkpartners waaronder Abrona bieden in de gebiedsteams ggz samen herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt en zijn omgeving.

 

De juiste ondersteuning door samen te werken

Het gebiedsteam biedt inwoners met een ernstige psychische aandoening behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Onder hen zijn ook inwoners met een licht verstandelijk beperking. Medewerkers van de organisaties werken als collega’s in één team, in één plaats of gebied. Medici en begeleiders die allemaal hun eigen specialisme hebben. Ieder van hen doet wat hij of zij het beste kan. Zij leren van elkaar en kunnen daardoor betere ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. De ondersteuning is persoonlijk, dichtbij en afgestemd op ieders individuele behoefte. Mensen met ernstige psychische klachten, een verstandelijke beperking of een maatschappelijk probleem krijgen zo sneller, betere ondersteuning.

Wat betekent herstelondersteunende zorg?

Alle mensen die bij Altrecht in behandeling zijn, hebben naast psychiatrische hulpvragen ook problemen op andere, vaak meerdere levensterreinen. Zij krijgen specialistische psychiatrische  behandeling van verschillende professionals van Altrecht en behandeling en begeleiding van haar netwerkpartners. Dit om herstel op alle levensterreinen mogelijk te maken op persoonlijk, maatschappelijk en medisch gebied. Dit noemen we herstelondersteunende zorg.

Marlies en Matthijs

"Vertellen over het gebiedsteam ggz

Lees meer

De behandelaren van Altrecht en haar netwerkpartners richten zich allemaal op deze drie pijlers van herstel. Zo ontstaat geïntegreerde zorg, die bijdraagt aan hervatting van de rollen van de patiënt en de mogelijkheden om thuis te herstellen. Want herstellen doe je tenslotte in de samenleving. Doel is dat de patiënt weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger.

Hierbij heeft de patiënt de regie, omdat hij of zij vaak zelf heel goed weet wat wel of niet werkt. Naasten worden zo veel als mogelijk betrokken bij de behandeling. We kijken vooral naar wat er nog wél kan en zoeken samen naar perspectief.

 

Wijkgericht werken, werken in de wijkWijkgericht werken, werken in de wijk

 

Wie kunnen terecht bij een gebiedsteam ggz?

Mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische aandoeningen en doorgaans meerdere diagnoses tegelijkertijd. Zij hebben vaak problemen en hulpvragen op meerdere levensgebieden. Zoals op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, sociale contacten, financiën, zingeving en gezondheid. Dat betekent over het algemeen flinke beperkingen in het maatschappelijk functioneren. Deze mensen zijn meestal langer durend in contact met de geestelijke gezondheidszorg. Een extra specialisme van de gebiedsteams is de behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Lees meer over Gebiedsteams ggz (voorheen F-ACT)

 

Consultatie en advies

De gebiedsteams ggz zijn bereikbaar voor consultatie, advies en overleg rondom casuïstiek uit de wijk. Overige vragen over de gebiedsteams ggz kunt u ook stellen aan de gebiedscoördinatoren. Voor de contactgegevens van alle gebiedsteams klik hier.

Altrecht in Gebiedsteams ggz (folder voor netwerkpartners)

 

Bereikbaarheid Gebiedsteams ggz

Hier vindt u per gebied de contactgegevens van de gebiedsteams en informatie over de bereikbaarheid van het team. Voor een deel van de gebiedsteams is al een locatie beschikbaar in het werkgebied, andere teams maken nog gebruik van huisvesting buiten het gebied.

 

 

 

 

Samenwerkende organisaties

Altrecht en Lister (beschermd wonen en ambulante begeleiding) werken nauw samen in  11 van de 15 gebiedsteams ggz. Het Gebiedsteam ggz is een netwerksamenwerking. Het is geen nieuwe organisatie. Het is een aanbod van geïntegreerde begeleiding en behandeling van Altrecht en Lister. Deze samenwerking wordt verder uitgebreid met andere (zorg)organisaties waaronder organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Abrona vertegenwoordigt hen in deze samenwerking. Binnen ieder gebied wordt de samenwerking met deze netwerkpartners gaandeweg verder vorm gegeven.

Andere (zorg)aanbieders op het gebied van verslaving, werkgelegenheid of vrijwilligerswerk kunnen ook eenvoudig aangehaakt worden.

Er zijn in totaal elf gebiedsteams ggz in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en er zijn drie teams in de regio Lekstroom. Deze teams bedienen de gemeente Houten, gemeente Nieuwegein en de gemeenten IJsselstein/Lopik/Vijfheerenlanden (Kern Vianen).

Aanmelden bij gebiedsteam ggz

Specialistische ggz bij Altrecht
Verwijzingen kunnen, zoals u gewend bent, via Altrecht Entree blijven lopen.

Maatwerkvoorziening Wmo (Lister)
In de wijze van aanmelding voor individuele begeleiding in de Wmo verandert niets.

 

Keyword: wijkgericht werken)