Gebiedsgericht werken

Samen op weg naar optimale herstelondersteunende zorg

Altrecht heeft een deel van haar zorg anders georganiseerd door 15 multidisciplinaire gebiedsteams ggz (geestelijke gezondheidszorg) en 1 bovenregionaal team in te richten in de vier WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-regio’s: Lekstroom, Utrecht West, Utrecht Zuidoost en Utrecht Stad. En dat doen we niet alleen.

Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, WIJ 3.0 en andere netwerkpartners bieden in de gebiedsteams ggz samen herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt en zijn omgeving.

 

De samenwerking in de gebiedsteams ggz is belangrijk om tot een gezamenlijke inzet te komen die plaatsvindt in de directe leefomgeving van de patiënt. Altrecht is dus onderdeel van de totale ondersteuning en biedt diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen. Daarmee maken we onze ggz-zorg beter toegankelijk voor de patiënt en zijn naasten. Door de korte lijnen kunnen we allemaal sneller zorg op maat bieden en beter gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden.

 

Wat betekent herstelondersteunende zorg?

Alle mensen die bij Altrecht in behandeling zijn, hebben naast psychiatrische hulpvragen ook problemen op andere, vaak meerdere levensterreinen. Zij krijgen specialistische psychiatrische  behandeling van verschillende professionals van Altrecht en behandeling en begeleiding van haar netwerkpartners. Dit om herstel op alle levensterreinen mogelijk te maken op persoonlijk, maatschappelijk en medisch gebied. Dit noemen we herstelondersteunende zorg.

Marlies en Matthijs

"Vertellen over het gebiedsteam ggz

Lees meer

De behandelaren van Altrecht en haar netwerkpartners richten zich allemaal op deze drie pijlers van herstel. Zo ontstaat geïntegreerde zorg, die bijdraagt aan hervatting van de rollen van de patiënt en de mogelijkheden om thuis te herstellen. Want herstellen doe je tenslotte in de samenleving. Doel is dat de patiënt weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger.

Hierbij heeft de patiënt de regie, omdat hij of zij vaak zelf heel goed weet wat wel of niet werkt. Naasten worden zo veel als mogelijk betrokken bij de behandeling. We kijken vooral naar wat er nog wél kan en zoeken samen naar perspectief.

 

Wijkgericht werken, werken in de wijkWijkgericht werken, werken in de wijk

 

Wie kunnen terecht bij een gebiedsteam ggz?

Mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische aandoeningen en doorgaans meerdere diagnoses tegelijkertijd. Zij hebben vaak problemen en hulpvragen op meerdere levensgebieden. Zoals op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, sociale contacten, financiën, zingeving en gezondheid. Dat betekent over het algemeen flinke beperkingen in het maatschappelijk functioneren. Deze mensen zijn meestal langer durend in contact met de geestelijke gezondheidszorg. Een extra specialisme van de gebiedsteams is de behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Lees meer over Gebiedsteams ggz (voorheen F-ACT)

 

Consultatie en advies

De gebiedsteams ggz zijn bereikbaar voor consultatie, advies en overleg rondom casuïstiek uit de wijk. Overige vragen over de gebiedsteams ggz kunt u ook stellen aan de gebiedscoördinatoren. Contactgegevens gebiedsteams ggz – juni 2019

Altrecht in Gebiedsteams ggz (folder voor netwerkpartners)

 

Bereikbaarheid Gebiedsteams ggz

In de lijst met contactgegevens vindt u per gebied de naam van de gebiedscoördinator en informatie over de bereikbaarheid van het team. Voor een deel van de gebiedsteams is al een locatie beschikbaar in het werkgebied, andere teams maken nog gebruik van huisvesting buiten het gebied.

 

 

 

 

Samen met Lister

Altrecht en Lister  werken nauw samen in  11 van de 15 gebiedsteams ggz. Het gaat om een netwerksamenwerking en dus niet om een nieuwe organisatie. Andere (zorg)aanbieders op het gebied van verslaving, LVB, werkgelegenheid of vrijwilligerswerk kunnen eenvoudig aangehaakt worden. Er zijn in totaal elf gebiedsteams ggz in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen (regio Lekstroom) zijn drie teams.

Aanmelden bij gebiedsteam ggz

Specialistische ggz bij Altrecht
Verwijzingen kunnen, zoals u gewend bent, via Altrecht Entree blijven lopen.

Maatwerkvoorziening Wmo (Lister)
In de wijze van aanmelding voor individuele begeleiding in de Wmo verandert niets.

 

Keyword: wijkgericht werken)