Familieraad

Altrecht vindt de mening van de naasten belangrijk en heeft medezeggenschap georganiseerd door naasten die vertegenwoordigd zijn in de familieraad. De familieraad is een onafhankelijk orgaan en heeft bevoegdheden die gebaseerd zijn op een overeenkomst met de raad van bestuur van Altrecht.

Als naaste weet u als geen ander wat het betekent als iemand in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Uw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor de patiënt. Vanuit die ervaring is er een familieraad van, door en voor naasten van patiënten bij Altrecht.

De familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van naasten. Op die manier wil de familieraad bijdragen aan goede zorg voor hen. Zij is ervan overtuigd dat patiënten door Altrecht beter behandeld kunnen worden, als u als naaste nauwer bij de behandeling betrokken wordt.

Via de familieraad kunt u als naaste gevraagd en ongevraagd uw visie geven op de hulpverlening van Altrecht.

De familieraad:

  • behartigt gezamenlijke belangen van naasten;
  • overlegt met bestuur en management;
  • geeft advies aan bestuur en management;
  • overlegt met de patiëntenraad van Altrecht;
  • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen;
  • stimuleert de betrokkenheid van familie bij de behandeling.

Hoe werkt de familieraad?

Als de familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de familieraad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de familieraad door naar de klachtenfunctionaris en/of de familievertrouwenspersoon.

Om het doel van de familieraad te bereiken is intensief contact met u nodig. Wij nodigen u uit ons te laten horen wat u van de zorg en hulpverlening vindt, zodat wij weten hoe wij uw belangen goed kunnen behartigen en u kunnen vertegenwoordigen.

De familieraad kan altijd versterking gebruiken. Naasten van patiënten die in behandeling zijn bij Altrecht kunnen lid worden. Voor diverse werkzaamheden zijn mensen nodig. U kunt zich aanmelden via: familieraad@altrecht.nl. Als u niet zo van vergaderen houdt, dan zijn er voldoende andere werkzaamheden waar behoefte aan is!

Nieuwsbrief familieraad

De familieraad wil graag in direct contact komen met zoveel mogelijk naasten van patiënten van Altrecht. Al deze mensen worden door de familieraad vertegenwoordigd. Daarom heeft de familieraad het initiatief genomen voor een nieuwsbrief over het ‘familienieuws’ van Altrecht.

De nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar. Hij wordt per mail verstuurd aan alle naasten, waarvan de familieraad een mailadres heeft. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief op deze pagina altijd bekijken.

De nieuwsbrief op uw mailadres ontvangen? Geef uw mailadres door via: familieraad@altrecht.nl.

Nieuwsbrief 16 december 2019.
Nieuwsbrief 15 juni 2019
Nieuwsbrief 13 maart 2018.
Nieuwsbrief december 2017.
Nieuwsbrief oktober 2017.
Nieuwsbrief april 2017.
Nieuwsbrief oktober 2016.
Nieuwsbrief mei 2015
.

Contact

Neem gerust contact op met mevrouw Judith Keuning, ondersteuner familieraad op maandag (09.00-17.00 uur), dinsdag (09.00-12.00 uur), donderdag (09.00-17.00 uur) en vrijdag (10.00-15.00).
Tel. 06 – 2220 1966. E-mail: familieraad@altrecht.nl.
U kunt ook het vullen waarop u kunt aangeven hoe u betrokken wilt worden bij Altrecht en de familieraad.