Cliëntenraad

Dus heeft u ideeën? Suggesties? Laat het ons weten!

Als cliënt weet u als geen ander welk effect de zorgverlening van Altrecht op u heeft. Wij kunnen u het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, adviezen, suggesties met ons deelt. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de zorgverlening van Altrecht steeds verbetert. En dat u daar als cliënt zelf de voordelen van merkt. Dus heeft u ideeën? Suggesties? Laat het ons weten!

Hoe werken wij?

De Cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die grotendeels zelf ook cliënt zijn (geweest) bij Altrecht. Samen bekijken zij Altrecht continu door de bril van cliënt en volgen nauwlettend de kwaliteit van de zorgverlening. Over onderwerpen die voor cliënt van belang zijn geeft de Cliëntenraad (on)gevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad maakt gebruik van het adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Altrecht moet de Cliëntenraad altijd om advies vragen wanneer veranderingen binnen de organisatie over onderstaande onderwerpen gevolgen hebben voor cliënten.

 • Voeding
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Hygiëne
 • Geestelijke gezondheid
 • Maatschappelijke bijstand
 • Recreatie en ontspanning
 • Kwaliteit
 • Klachtenregeling en samenstelling klachtencommissie
 • De aanstelling van leidinggevenden op een afdeling waar 24-uurszorg wordt verstrekt.

In de wet staat ook dat Altrecht de Cliëntenraad tijdig alle informatie moet verstrekken die nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Ook mogen wij invloed uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Meer informatie over deze wet, vindt u op de site van de Landelijke Organisatie Clientenraden. (LOC.nl)

Wat vinden wij belangrijk?

De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat u goede zorg krijgt van Altrecht en dat u hierover tevreden bent. De Cliëntenraad ziet de behandeling als een samenwerking tussen u, de hulpverlening en uw naasten. Deze behandeling is niet alleen gericht op uw psychische kwetsbaarheid maar ook op uw persoonlijk herstel en hoe u (weer) mee kan doen in de maatschappij. Uw wensen en behoeften staan hierin centraal. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat in het onderlinge contact tussen u en uw hulpverleners hoffelijkheid de boventoon voert.

Lees hier het beleidsplan van de Cliëntenraad 2019 – 2021 en bekijk hieronder de vlog die gaat over hoe het beleidsplan tot stand is gekomen.

Contact met cliënten

De meningen en signalen van cliënten zijn onze voedingsbodem. Wij kunnen cliënten het beste vertegenwoordigen als zij hun ideeën, adviezen en suggesties met ons delen. Daarom bezoeken wij afdelingen waar in gesprek gaan met cliënten hoe zij de zorg ervaren en over specifieke thema’s die spelen.

Overleggen

De Cliëntenraad vergadert regelmatig. Tijdens deze overleggen bespreken we de ontwikkelingen binnen Altrecht en toetsen deze aan onze missie. Knelpunten, signalen en meningen van de cliënten bespreken we. De raad neemt in de vergaderingen beslissingen over acties en bereid adviezen voor. Ook gebruikt de raad de vergadering om meer kennis op te doen over bepaalde zaken. Zij nodigt dan iemand uit om zaken toe te lichten.

Projecten cliëntenbelangen

Om extra aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen start de Cliëntenraad regelmatig speciale projecten en voert deze uit. Lopende en nieuwe projecten zijn:

De kleine dingen
Het zijn de kleine dingen die het doen, die het verschil maken. Anderen met zorg en aandacht tegemoet treden zit ’em vaak in kleine dingen. Maar die dingen kunnen een groot verschil maken.

Niet alleen voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn maar ook voor hun naasten en voor medewerkers van Altrecht. Met ‘De kleine dingen’ wil de Cliëntenraad, samen met de Familie- en Ondernemingsraad, het gesprek hierover op gang brengen. Wat zijn die kleine dingen eigenlijk? En hoe vertaal je die naar de praktijk?

Waarom? Om in deze tijden van veranderingen en verzakelijking ook aandacht te blijven houden voor de menselijke maat. We willen dat de cliënten en hun naasten onze zorg positief beleven. Ook is een plek waar aandacht is voor de kleine dingen een plezierige plek om te werken.

Wilt u meer weten over het project? Of wilt u over dit onderwerp meepraten en meedenken? Neem dan contact op met Mariecken Groeneveld, ma.groeneveld@altrecht.nl of 06 15852574.

Altrecht Vloggers
De cliëntenraad is gestart met vloggen. We willen met dit project een inkijkje geven in de psychiatrie. Openheid leidt tot meer begrip en dat is belangrijk. Veel cliënten hebben last van het stigma en hier willen we met het vloggen wat aan doen. Ook gebeuren in Altrecht dagelijks veel mooie en ontroerende dingen die het verschil maken. Cliënten worden echt verder geholpen en medewerkers zijn trots op hun werk. Jammer is dat deze mooie dingen niet altijd even goed zichtbaar zijn en daar willen we graag wat aan doen. We geven cliënten en medewerkers een gezicht en zo maken we samen de ggz minder beladen. Want ieders verhaallijn kan ooit verward raken.

Wilt u meer weten over het project? Of bent u geïnteresseerd in het vloggen en wilt u een bijdrage hieraan leveren? Neem dan contact op met Mariecken Groeneveld, ma.groeneveld@altrecht.nl of 06 15852574.

Mis niets van onze vloggers en abonneer je op ons vlogkanaal!

 

Heeft u een goed idee voor een project?
U kunt zelf ideeën aandragen voor projecten. Bent u een (ex-)cliënt van Altrecht en heeft u een idee dat de zorg verbetert of het persoonlijk herstel kan bevorderen? Dan kunt u dit idee bij ons indienen. De Cliëntenraad kijkt dan of het idee tot een project uitgewerkt kan worden. U kunt, als u dit wilt, zelf een rol spelen in het realiseren van het idee. De Cliëntenraad zorgt dan voor begeleiding en coaching. Wilt u een idee indienen of heeft u een vraag hierover? Dan kunt u contact opnemen met Mariecken Groeneveld, coördinator projecten cliëntenbelangen: Ma.groeneveld@altrecht.nl, 06 15852574.

Wat kunt u voor ons betekenen?

De Cliëntenraad is er voor u als cliënt van Altrecht. Wij kunnen u het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, ervaringen suggesties met ons deelt.

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich vanuit ervaring en achtergrond willen inzetten voor de gezamenlijke belangen van cliënten van Altrecht. U kunt dit doen door lid te worden van de Cliëntenraad of u aan te melden als cliënteninterviewer of vrijwilliger voor de projecten.

>> In deze folder leest u meer over de verschillende rollen die u kunt vervullen als vrijwilliger.

Heeft u interesse of wilt u iets kwijt aan ons? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met Pieter Stapels, ondersteuner/coach van de Cliëntenraad. Tel. 030 – 225 6398 of 06 – 5185 8759. E-mail: clientenraad@altrecht.nl

De Wensenboom

wensenboomTakken die wensen dragen,
Vruchten van betrokkenheid
In kosten vaak bescheiden,
maar waarde tekent zich door de bloesem
die opent met de lach van een mens.

Door: Jan Folkert, GGZ dichter                                           

De wensenboom vervult wensen van cliënten van Altrecht en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt heel klein, maar is heel belangrijk. Het is goed om af en toe in het middelpunt te staan. Het helpt om zelfvertrouwen op te bouwen.

Vrijwilligers van de Cliëntenraad zetten zich in om wensen uit te laten komen.

De Wensenboom is afhankelijk van donaties en vrijwillige hulp van anderen. We doen het dus met de middelen die we hebben en mensen en bedrijven die ons willen helpen.

Kijk op de website Altrecht Wensenboom voor meer informatie of stuur een e-mail naar: wensenboom@altrecht.nl.

Datingsite Durf jij met mij?

Durf jij met mij? is een gratis contact – en ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening. Initiatiefnemer is Parnassia. Inmiddels zijn er 25 GGZ organisaties aangesloten, waaronder ook Altrecht. “Ben je op zoek naar vrienden om samen iets te ondernemen of durf je een stap verder te gaan en zoek je een date of relatie, dan zit je bij ons goed. Blijf niet langer alleen, doe er wat aan en schrijf je in.”

Zeg het ons!

Wij zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt de zorg die u of uw naaste ontvangt. Wat zijn die kleine dingen die voor u het verschil maken? Heeft u ideeën? Suggesties? Laat het ons weten! Met uw inbreng kunnen we samen proberen ‘de kleine dingen’ in de praktijk brengen.

Vertel ons uw ideeën en suggesties.

 • U gegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Een link naar ons privacybeleid staat onderaan de pagina in de zwarte balk.

Contact

Heeft u interesse of wilt u iets kwijt aan ons? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met Pieter Stapels, ondersteuner/coach van de Cliëntenraad: clientenraad@altrecht.nl of 030 – 225 6398 / 06 – 5185 8759.

Volg ons op Sociale media: