Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Zilveren certificaat voor Duurzaam Altrecht

Onlangs heeft Altrecht het Zilveren duurzaamheidscertificaat van de Milieuthermometer Zorg (MTZ) weten te bestendigen. Voor het verkrijgen van het zilveren certificaat moet een zorginstelling voldoen aan duurzaamheidseisen op in totaal 15 thema’s, zoals energie, mobiliteit, vastgoed, reiniging en groenonderhoud. Altrecht-bestuurder Stefan de Kort: “Wij vinden het thema duurzaamheid erg belangrijk. Wij gaan verspilling zoveel mogelijk tegen, verwerken afval op een goede manier en doen ingrepen aan de panden waar we onze zorg in verlenen. Dit certificaat toont aan dat we met duurzaamheid nog steeds op de goede weg zijn. En daar ben ik reuze trots op.”

Altrecht en duurzaamheid
Ook in 2019 ontving Altrecht dit certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Het nieuwe certificaat geldt ook voor 3 jaar. De Kort: “De komende 3 jaar willen wij bewijzen dat we het certificaat ook waard zijn. Thema’s als energiebesparing, mobiliteit, afvalpreventie maar ook duurzaam inkopen hebben wij hoog op de agenda staan, zodat we daar de nodige verbeteringen in realiseren. Want met duurzaamheid ben je nooit klaar, dat blijft voortdurend in ontwikkeling.” 

In december 2022 ondertekende Altrecht de Green Deal 3.0. Daarmee verbindt Altrecht zich aan de afspraken die zorgorganisaties, zorgverzekeraars en brancheorganisaties samen maken voor versnelling naar ‘duurzame zorg’. De Kort: “Met de ondertekening van de nieuwe Green Deal 3.0 zetten we een volgende stap in duurzaamheid. Eerst lag de focus  op gebouwen, faciliteiten en inkoop. Nu zijn de thema’s verbreed naar het primaire zorgproces, de zorg voor onze cliënten en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. In 2023 gaan we aan de gang met een brede interne dialoog over onze impact op een duurzame zorg.”

Milieuthermometer Zorgsector 
De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Het zorgspecifieke milieumanagementsysteem omvat de onderwerpen binnen het thema Planet van het People-Planet-Profit-gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).