Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Toevoeging aan ART Monitor

Op 10 februari kwamen bij Altrecht 6 GGZ instellingen samen om een eerste verkenning te doen op het ontwikkelen van een addendum op de ART monitor (https://art-psy.nl/art-monitor/), specifiek voor de groep ouderen die langdurig in behandeling zijn binnen de SGGZ. Deelnemende instellingen waren GGzE, Altrecht, Dimence, Reinier van Arkel, Amsterdam UMC en GGz Breburg.

ART is een methode die ingezet wordt bij mensen die langdurig in zorg zijn bij een geestelijke gezondheidszorginstelling. In navolging van FACT en HIC is er met experts op meerdere bijeenkomsten nagedacht over een vernieuwend kader voor de langdurige GGZ. Voor deze vergeten doelgroep was er behoefte aan een andere vorm van behandeling en zorg. De uitkomst is ART. De zorg dient breder en meer open te worden. Het is de kunst mensen uit te dagen om te (mogen, willen, kunnen) ‘worden wie je bent’, met onophoudelijk vertrouwen. Gewoon doen en gewoon praten. Echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn.

Wil je meer weten over de ART monitor? Wil je actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de ART-werkvorm voor ouderen? Neem contact op met Mieke van Boxtel; m.van.boxtel@altrecht.nl (Lead Expert Netwerkzorg/HOZ)

NB: De ART werkvorm wordt geïmplementeerd binnen VKB en de langdurige zorgafdelingen van Ouderen. ART staat voor Active Recovery Triad. Altrecht is betrokken bij de landelijke effectstudie door het VU Medisch Centrum.