Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Promotie Caroline Kwee over toegevoegde waarde van cannabidiol bij bestrijden angst 

Over een week, op 19 april, promoveert Caroline Kwee om 12.15 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek gaat over de toegevoegde waarde van cannabidiol (CBD) bij het bestrijden van angst. UU-promovenda Caroline voerde haar onderzoek onder andere uit binnen het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA). 

Huidige behandelingen van angststoornissen zijn voor een aanzienlijk deel van de patiënten niet of onvoldoende effectief. Het optimaliseren van huidige, en ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën is daarom van groot belang. Een van die nieuwe strategieën is het toevoegen van Cannabidiol aan de behandeling van angst. Cannabidiol (CBD), een bestanddeel uit cannabis, wordt veel gebruikt door patiënten om angst te bestrijden, maar is nog weinig onderzocht op daadwerkelijk effect.

Zoeken bestaande onderzoeken

Promovenda Caroline en collega’s zochten bestaande onderzoeken naar angstverminderende effecten van CBD om de therapeutische mogelijkheden te onderzoeken en om uit te vinden bij welke doseringen van CBD een angstverminderend effect verwacht zou kunnen worden.

Daarnaast onderzochten ze of het toevoegen van CBD aan exposure therapie patiënten met een paniekstoornis met agorafobie of met een sociale angststoornis die onvoldoende van eerdere behandelingen hadden geprofiteerd kan helpen. 

Mooie stappen voor vervolgonderzoek

Caroline: “In ons onderzoek vonden wij dat CBD, wanneer telkens gegeven voorafgaand aan een exposure therapie-sessie, niet effectief is. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de juiste dosering van CBD bij angstklachten. Met dit promotieonderzoek zijn wel mooie stappen gezet naar mogelijke andere therapeutische toepassingen van CBD. Vervolgonderzoek moet dit verder uitwijzen.”

Voor meer informatie: https://www.uu.nl/agenda/promotieonderzoek-naar-effect-cannabidiol-bij-bestrijden-angst 

Volg hier de promotie live: https://video.uu.nl/lives/senate_hall_phd_defense_2023_2024/ 

Lees hier het proefschrift: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/437505