Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Deel gebruikers Carenzorgt bij Altrecht getroffen door beveiligingsincident Nedap

Bij Altrecht is een deel van de cliënten dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gebruikt getroffen door een beveiligingsincident. Het gaat om een incident bij Carenzorgt, de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van softwareleverancier Nedap. Gebruikers kunnen hierin hun medische gegevens bekijken.

Nedap heeft direct maatregelen genomen; de kwetsbaarheid in Carenzorgt is opgelost en er is aangifte gedaan. Momenteel loopt er een politieonderzoek en er is een verdachte aangehouden. Helaas kon niet voorkomen worden dat informatie uit Carenzorgt is gedownload. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de gedownloade informatie ook is verspreid. De politie doet hier nog verder onderzoek naar. 

Op 25 oktober heeft Nedap ons hierover geïnformeerd. Op dit moment weten wij nog niet wat dit beveiligingsincident precies betekent voor onze cliënten die gebruik maken van dit PGO. Het lopende politieonderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven. Getroffen gebruikers van Carenzorgt ontvangen vanaf donderdag 3 november nader bericht.

Vanzelfsprekend betreurt de raad van bestuur van Altrecht dit incident ten zeerste. Privacy en beveiliging van cliëntgegevens vinden wij uitermate belangrijk en wij hebben hier voortdurend aandacht voor. We doen er samen met onze leveranciers alles aan om situaties als deze te voorkomen. Uiteraard zijn wij ook met de leverancier van Carenzorgt (Nedap) in gesprek over dit incident.

Meer informatie
Cliënten en naasten die vragen hebben kunnen bellen met telefoonnummer 030-2308886 of mailen naar privacy@altrecht.nl.

Meer informatie over hoe Altrecht omgaat met persoonsgegevens vind je op onze website

Meer informatie over het beveiligingsincident vind je op de website van Carenzorgt.

Over Carenzorgt en Nedap
Nedap is leverancier van Carenzorgt.nl, een digitale omgeving waar mensen en zorginstellingen informatie met elkaar uitwisselen. Bijna een half miljoen mensen en ruim 1400 zorgaanbieders gebruiken dit systeem.