Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

COVID update

Altrecht houdt de ontwikkelingen rondom Covid in de gaten en probeert de zorg, die onder grote druk staat, waar mogelijk te continueren. Dit betekent dat we behandelingen zoveel mogelijk proberen door te laten gaan. Wel treffen wij een aantal voorzorgsmaatregelen. Omdat de omstandigheden snel kunnen veranderen, houden wij iedereen op de hoogte.

Overzicht maatregelen tijdens lockdown

De aangekondigde extra maatregelen door de overheid zijn ingegaan op 18 december. Altrecht is hier ook in meegegaan, omdat de zorg onder grote druk staat, terwijl het continueren van die zorg juist van groot belang is. Er wordt per afdeling gekeken naar wat dat betekent voor onder andere de bezoekregeling. Rekening houdend met de beperkende maatregelen worden per afdeling of kliniek afspraken gemaakt. Als u vragen heeft, neemt u dan even contact op met betreffende afdeling. 

Bij Altrecht geldt:
– een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes
– handhaving van de anderhalve meter afstand
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– hoest en nies in elleboog en schud geen handen
– blijf thuis bij klachten en laat je testen

Stand van zaken boostervaccinaties Altrecht

Altrecht heeft haar cliënten geboosterd. Ook het personeel heeft deze boost (via de GGD) gekregen of daarvoor een afspraak ingepland. Voor informatie hierover, verwijzen we door naar het landelijke programma: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie

Klinieken
De klinieken van Altrecht zijn geen openbare ruimte. Hier wordt een chirurgisch mondkapje gedragen als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw behandelaar, telefonisch of per e-mail. Heeft u geen telefoonnummer of email van uw behandelaar? Bel dan naar het algemene telefoonnummer van de afdeling waar u in behandeling bent. Alle telefoonnummers vindt u hier: https://www.altrecht.nl/contact.

Wilt u meer informatie over het coronavirus?

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk op de website van het RIVMRijksoverheid of Thuisarts.nl.

Richtlijnen en actuele informatie voor medewerkers zijn te vinden op Altraplein (met inlog).