Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom neemt TOPGGz-keurmerk in ontvangst

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom kreeg dinsdag 27 september het TOPGGz-keurmerk uitgereikt door Monique van Bueren, senior adviseur van de Stichting Topklinische GGz. Dit is de vierde keer dat het bestuur van de Stichting TOPGGz het keurmerk aan de afdeling heeft toegekend. 

Vier jaar

Het is voor mij een eer om het keurmerk weer te mogen uitreiken aan deze unieke hoogspecialistische afdeling die het behandelaanbod voortdurend innoveert.”, aldus Monique van Bueren tijdens een voor de gelegenheid georganiseerde feestelijke bijeenkomst. Het is de mix van een hoogspecialistisch zorgaanbod, het ontwikkelen van innovatieve behandelmethoden door wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht waardoor Altrecht Psychosomatiek Eikenboom het TOPGGz-keurmerk de komende vier jaar weer mag voeren.

Tobben

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die jarenlang tobben met (ernstige) aanhoudende lichamelijke klachten waarvoor bij eerdere, vaak vele behandelingen geen duidelijke oorzaken zijn gevonden. De klachten leiden tot ernstige fysieke en sociale beperkingen en gaan vaak samen met psychische klachten.

Veerkracht

Stefan de Kort, lid van de raad van bestuur: ‘We zijn trots op het harde werk van onze collega’s van Psychosomatiek Eikenboom dat weer heeft geleid tot dit mooie TOPGGz-keurmerk. Dit team heeft ook veerkracht getoond en maakt nu een innovatieve ontwikkeling door. Naast de klinische behandeling gaan we meer inzetten op intensieve deeltijd- en ambulante behandelvormen. Zodat er uiteindelijk meer behandelplekken komen en patiënten die nu op de wachtlijst staan ook een passende behandeling kunnen krijgen.”

Altrecht heeft naast Psychosomatiek Eikenboom nog drie andere TOPGGz-afdelingen. Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Altrecht Bipolair hebben dit voorjaar ook voor de vierde keer het keurmerk gekregen; Altrecht Academisch Angstcentrum krijgt volgend jaar weer een hervisitatie.