Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht krijgt opnieuw TOPGGz-keurmerk voor bipolair, eetstoornissen en psychosomatiek

Op 15 maart heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het TOPGGz-keurmerk na hervisitatie opnieuw toegekend aan Altrecht Bipolair, Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Altrecht Psychosomatiek Eikenboom. Ook de komende vier jaar mogen deze afdelingen zich TOPGGz noemen. 

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten met dergelijke problemen terecht kunnen. TOPGGz-afdelingen bieden hoogspecialistische patiëntenzorg, in combinatie met nieuwe, innovatieve behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Vierde keer

Het is al de vierde keer dat Altrecht Bipolair, Altrecht Eetstoornissen Rintveld en Altrecht Psychosomatiek Eikenboom voor vier jaar het TOPGGz-keurmerk krijgen*. Elke vier jaar toetst de Stichting Topklinische GGz aan de hand van strenge criteria of een afdeling het keurmerk mag blijven gebruiken. Hiervoor leveren de afdelingen uitgebreide documentatie aan bij TOPGGz, met daarin onder andere de resultaten van de voorgaande jaren en de toekomstplannen. Vervolgens gaat de onafhankelijke visitatiecommissie daarover met vertegenwoordigers én een patiënt van de verschillende afdelingen in gesprek. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze gesprekken vorig jaar november online plaats. Op grond van de schriftelijke informatie, de gesprekken met de afdelingen en het gesprek met de raad van bestuur heeft het bestuur van TOPGGz vandaag de keurmerken opnieuw toegekend. 

Mariëlle Ploumen, raad van bestuur Altrecht: “Het is geweldig nieuws dat Altrecht opnieuw het TOPGGz-keurmerk krijgt voor Bipolair, Eetstoornissen Rintveld en Psychosomatiek Eikenboom. Dank aan al onze collega’s voor hun enorme inzet om dit voor elkaar te krijgen. We zijn bijzonder trots dat zij elke dag weer topzorg bieden aan patiënten met zeer complexe mentale gezondheidsproblemen.”

De datum van de feestelijke uitreiking van het keurmerk volgt binnenkort.

*) De vierde TOPGGz-afdeling, het Altrecht Academisch Angstcentrum, krijgt in 2023 een hervisitatie.