Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht gaat anders werken. Wat betekent dit voor patiënten, naasten en verwijzers?

Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. We willen onze patiënten sneller de juiste behandeling bieden. Dichter bij huis en in intensievere samenwerking met de patiënt, familie en naasten en andere professionals zoals de huisarts of het wijkteam. Een behandeling die past bij de vraag van de patiënt, herstelgericht, vanuit verschillende invalshoeken. We noemen dit netwerkzorg.

Om dit goed te kunnen doen, verandert onze organisatie in een netwerkorganisatie. Vanaf januari 2022 gaan alle behandelteams van Altrecht vanuit vier regio’s werken. Dit zijn Stad Utrecht, Zuidoost Utrecht, Lekstroom en Utrecht-West. De Acute psychiatrie blijft beschikbaar voor patiënten uit alle regio’s. Nieuwe patiënten bij Altrecht verwijzen we op basis van hun postcode naar een regionaal loket. 

Voor patiënten en naasten
Voor patiënten die al bij Altrecht in behandeling zijn verandert er niets. De patiënt houdt dezelfde behandelaar en volgt de behandelingen zoals afgesproken in het behandelplan. Mocht dit om organisatorische redenen echt niet meer mogelijk zijn, dan bespreekt de behandelaar dit met de patiënt. Patiënten die vanaf 1 januari 2022 bij ons worden aangemeld, verwijzen we op basis van hun postcode direct naar de juiste plek dichtbij huis. Daar krijgen zij de behandeling die past bij hun vraag.   

Voor verwijzers
Vanaf 2022 werken wij vanuit vier regio’s en zijn wij voor u bereikbaar via vier regioportalen:

  • Altrecht Start Stad Utrecht 
  • Altrecht Start Zuidoost Utrecht
  • Altrecht Start Lekstroom
  • Altrecht Start Utrecht West

Patiënten worden op basis van postcode verwezen naar de juiste regio. Zorgdomein en aanmeldingsformulieren worden hierop ingericht. Alle vier de regio’s zijn voor u bereikbaar via het vertrouwde nummer: 030 – 2308555 en het e-mailadres: entree@altrecht.nl.

De Acute psychiatrie blijft onveranderd beschikbaar voor patiënten uit alle regio’s. 

Altrecht Start
Twijfelt u of Altrecht de juiste keuze is voor uw patiënt, dan kunt u eerst met Altrecht Start contact opnemen voor consultatie. Besluit u daarna om uw patiënt bij ons aan te melden, dan volgen we onderstaande route.  

  1. Na aanmelding nemen we altijd (telefonisch) contact met uw patiënt en/of zin netwerk om te bevestigen dat de aanmelding is binnengekomen.
  2. In dat gesprek verduidelijken we de hulpvraag van de patiënt. We onderzoeken samen met de patiënt wat zijn behoefte is. En we kijken kritisch of Altrecht bij zijn hulpvraag past of dat een andere netwerkpartner deze hulpvraag beter kan beantwoorden. Denk daarbij aan partners uit het sociaal domein, de basis ggz of de poh ggz. Als blijkt dat Altrecht niet bij de hulpvraag past, dan onderzoeken we in afstemming met u als verwijzer, welke organisatie uw patiënt beter kan helpen.
  3. Als Altrecht past bij de hulpvraag, kijken we samen met uw patiënt waar de beste mogelijkheden liggen voor een specialistische behandeling. In eerste instantie gebeurt dit door een triagist van Altrecht Start. Heeft de patiënt een complexere hulpvraag, dan kijkt een specialistische behandelaar mee.
  4. Als de hulpvraag duidelijk is en Altrecht ook voor deze vraag een passende behandeling kan bieden, krijgt uw patiënt een uitnodiging voor een intake bij het behandelteam in de regio waar hij/zij woont. Helaas hebben we nog steeds te maken met wachttijd tot de intake. Afhankelijk van de hulpvraag kijken we of uw patiënt alvast kan beginnen met generieke online zelfhulp. Na de intake start uw patiënt meteen met de behandeling.

U wordt over alle stappen in dit aanmeldproces per e-mail op de hoogte gehouden. We streven ernaar om uw patiënt binnen twee weken duidelijkheid te geven of we binnen Altrecht een passende behandeling kunnen bieden. In deze informatiesheet voor verwijzers leest u meer.