Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Aanvullende samenwerkingsafspraken familievertrouwenspersoon nu voor alle familie en naasten van patiënten van Altrecht

Voor Altrecht is er een familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is daarmee volledig onafhankelijk. Recentelijk zijn er aanvullende samenwerkingsafspraken gemaakt tussen deze stichting en Altrecht, waar we erg blij mee zijn. Dit zorgt ervoor dat de familievertrouwenspersoon niet meer alleen beschikbaar is voor een specifieke groep, maar voor alle familieleden en naasten van patiënten van Altrecht.

Hoe waren de afspraken eerder?
Sinds 2022 is als gevolg van wet- en regelgeving de dienstverlening vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen aangescherpt en was de familievertrouwenspersoon binnen Altrecht beschikbaar voor een specifieke groep: voor familie en naasten van patiënten die verplicht in zorg zijn of voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid en voor familie en naasten van patiënten die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven. 

Aanvullende samenwerkingsafspraken
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en Altrecht hebben aanvullende afspraken gemaakt, waarbij de familievertrouwenspersoon nu ook beschikbaar is voor familie en naasten van patiënten in vrijwillige en ambulante zorg. 

Door de aanvullende afspraken wordt er geen onderscheid meer gemaakt en hebben alle familieleden en naasten van patiënten van Altrecht recht op de ondersteuning van een familievertrouwenspersoon. 

De familievertrouwenspersoon binnen Altrecht: Peter Brakel
Peter Brakel is de familievertrouwenspersoon bij Altrecht en te bereiken via 06-2532 2605 of p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl. 

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor familie en naasten doen?

  • de weg wijzen naar informatievoorziening en hulp
  • een luisterend oor bieden
  • adviseren en ondersteunen bij het contact met hulpverleners
  • advies en ondersteuning bij een klachtenprocedure

Lees hier meer over samenwerking en ondersteuning voor familie en naasten.

Foto: Matthijs Girisch ondertekent de nieuwe afspraken in het bijzijn van de familieraad van Altrecht.