Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Lex de Grunt stopt als bestuurder van Altrecht

Lex de Grunt (64) stopt voor de zomer bij Altrecht en sluit hiermee zijn loopbaan als bestuurder af. Hij maakt sinds 2016 onderdeel uit van de raad van bestuur, die hij vanaf 2019 samen met Mariëlle Ploumen vormt. De Grunt is trots op Altrecht als regionaal georiënteerde netwerkorganisatie en heeft veel vertrouwen in het nieuwe directieteam dat klaar is om de gekozen richting verder vorm te geven.

Naast de complexe en drukke baan als bestuurder heeft digitale transformatie in de zorg altijd zijn bijzondere aandacht gehad. Dat tekent zich af in de ontwikkeling die Altrecht mede onder zijn aansturing heeft doorgemaakt. O.a. in het interne meerjarenprogramma Samen Passend Herstel maar ook door zijn voorzitterschap van het regieteam Informatiebeleid bij de Nederlandse ggz. Namens de branche maakt De Grunt deel uit van het Informatieberaad Zorg van het ministerie van VWS en zit hij in de Eigenaars Raad van Stichting Medmij, die de randvoorwaarden van de aankomende Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) vaststelt. Ook zit Lex de Grunt in het bestuur van Stichting Topklinische GGZ en vertegenwoordigt hij de geestelijke gezondheidszorg in het bestuur van IZZ.

Meest recent is zijn voorzitterschap van Trijn, een zgn. regionale samenwerking organisatie (RSO) in de regio Utrecht met als doel informatie uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en het sociaal domein te verbeteren. Waarbij de focus van De Grunt altijd is om van landelijke strategie naar regionale implementatie en praktische toepassingen te komen: voor de mentale gezondheidszorg in Nederland, voor Altrecht maar ook voor de andere zorgbranches en het sociaal domein.

Jacobine Geel (ex-voorzitter van de Nederlandse ggz en presentatrice) sprak met Lex de Grunt over zijn keuze om te stoppen, over zijn drijfveren en over zijn toekomst.