Vroege psychose ABC

Voor jongeren en jongvolwassenen met een kwetsbaarheid voor psychose

 

‘Mijn leven was helemaal zoek. Bij ABC werk je aan wat je wil in je leven, en ze ondersteunen je bij het bereiken van je eigen doelen’

Een psychose zet je hele wereld op zijn kop. Soms kun je als jongere nauwelijks meer functioneren, bijvoorbeeld op school, op je werk, bij je hobby’s en met je vrienden of thuis. ABC is gespecialiseerd om jou te ondersteunen bij je herstel: je gewone dagelijkse leven weer op te pakken, je kwaliteiten te ontwikkelen en daarbij rekening te houden met je kwetsbaarheid. Dat doen we vanuit je eigen woonomgeving. Maar als dat echt nodig is, kun je ook een tijdje bij ons worden opgenomen.

Je bent bij ABC welkom als:

 • je als jongere/jongvolwassene,
 • actiever wil worden/jouw participatie wil verbeteren (bijvoorbeeld naar school gaan, werken, zelfstandig wonen), en
 • er sprake is van een psychische kwetsbaarheid die je leven serieus ontregelt. Het kan om een ernstige psychische aandoening gaan, maar ook om te voorkomen dat de aandoening ernstig gaat worden. Bijvoorbeeld een psychose, maar ook eventueel ermee gepaard gaande klachten, zoals angst, somberheid, verslaving, een ontwikkelingsstoornis of persoonlijkheidsstoornis.

Herstelondersteuning via rehabilitatie, behandeling en leefstijl

ABC biedt ondersteuning bij je persoonlijk herstel, maatschappelijk herstel en herstel van de aandoening door middel van rehabilitatie, behandeling en leefstijlcoaching. Wat houdt dat in?

We streven ernaar dat je ondanks je kwetsbaarheid zoveel mogelijk deelneemt aan de samenleving, dus in opleiding, werk, wonen en sociale contacten. Daarnaast richt onze behandeling zich op het zoveel mogelijk terugdringen van de je psychische klachten en kijken we daarbij samen naar jouw leefstijl (zoals gezond voedsel, lichaamsbeweging, dagritme en middelengebruik). Relevante richtlijnen en zorgstandaarden zijn daarbij leidend, waarbij wij continu streven naar innovatie.

Dit alles binnen het verband van het persoonlijk herstel, waarbij je met lotgenoten en ervaringsdeskundigen kan delen wat je situatie voor jou en voor jouw persoonlijke identiteit betekent.

Samen maken we een plan hoe we je het beste bij je herstel kunnen ondersteunen. Dit kan zijn door (groeps-)gesprekken, medicijnen en aandacht voor je leefstijl. Voorop staat dat er systematisch aandacht is voor het stellen en bereiken van je eigen doelen in jouw leefomstandigheden, en hoe je bijvoorbeeld functioneert in je opleiding, werk en vrijetijdsbesteding. Dit betekent dat we samen zoeken naar wat het beste bij jou past (wat zijn je toekomstwensen precies?). En naar hoe deze wensen het beste bereikt kunnen worden (dit noemen wij individuele rehabilitatie).

Wie werken bij ABC?

ABC is 7 x 24 uur bereikbaar, in een doorsnee herenhuis aan de Lange Nieuwstraat.

Wie kun je er zoal verwachten?

 • (ex-)cliënten met diverse ervaringen, inclusief een ervaringsdeskundig medewerker
 • trajectbegeleiders voor opleiding en werk
 • leefstijlcoaches
 • casemanagers
 • persoonlijk begeleiders en gastvrouw
 • rehabilitatie-medewerkers (voor hulp bij het stellen en nastreven van jouw doelen)
 • psychiaters en psychologen

Contacten kunnen individueel zijn of via groepen. Familie wordt in principe altijd bij de behandeling betrokken. De casemanager of persoonlijk begeleider is jouw vaste aanspreekpunt.

Jouw (ervarings-)kennis

Je kan bij ABC dus van verschillende hulpverleners gebruikmaken. Het streven van ABC is om ook jouw kwaliteiten te benutten voor medecliënten. Ben jij bijvoorbeeld goed in bepaalde sporten, muziek of heb je een andere specialiteit waar anderen van kunnen leren of die anderen leuk vinden? Heb je goede ervaringen met bepaalde behandelingen of tips over medicatiegebruik? Geef het aan en dan kijken we samen hoe we dat kunnen benutten. Het onderlinge contact vinden cliënten vaak erg belangrijk, dus als jij daar een steentje aan wil bijdragen, is dat erg welkom! Mensen lijken namelijk het meeste op te steken van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Ervaringskennis staat bij ons hoog in het vaandel.

Early Detection and Intervention Team (EDIT)

Sommige mensen hebben af en toe vreemde belevingen of ervaringen. Je hebt bijvoorbeeld een keer vreemde gedachten. Of signalen in je omgeving vallen je meer op dan normaal. Of je hoort af en toe gekke dingen. Dit hoeft geen probleem te zijn. Maar je kunt er wel onrustig of gespannen van worden. En het kan betekenen dat je risico loopt op toekomstige psychische klachten.

Specialisten van ABC spannen zich in om duidelijk te krijgen of iemand een verhoogd risico heeft om psychische klachten te krijgen. Als er een hoger risico is, dan zijn er mogelijkheden om dit risico of de gevolgen ervan te verkleinen. De specialisten van ABC die zich hiermee bezighouden, vallen onder EDIT. EDIT staat voor Early Detection and Intervention Team. De medewerkers gebruiken hierbij een korte vragenlijst soms aangevuld met een interview. En als dat nodig is, kun je een korte cognitieve gedragstherapie volgen. Hiermee worden de risico’s namelijk kleiner.

Wil je meer informatie over deze zorg, klik dan hier. Je kunt ook bellen met 030 – 239 9070 of een mail sturen aan: zaabc@altrecht.nl. 

Activiteiten- en groepsprogramma

Overzicht activiteiten en groepen

Voor familie

Als familieleden of andere naastbetrokkenen te maken krijgen met iemand met een vroege psychose, kan dat dat veel invloed op hun leven hebben. Zij hebben behoefte aan informatie en willen ondersteuning bieden bij het herstel. ABC vindt het belangrijk om familie – vaak zijn dit de ouders – al vanaf het eerste moment bij de behandeling te betrekken. Want naastbetrokkenen hebben meestal een belangrijk aandeel in het herstel.

ABC nodigt de familie uit om vanaf het eerste gesprek betrokken te zijn. Familie kan helpen om het verhaal van de jongere aan te vullen. Dat kan gaan over de aandoening én voor alle inspanningen om deze te bestrijden en de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Ook krijgt familie de ruimte om te vertellen over de invloed die de aandoening van hun naaste op hun eigen leven heeft.

Enkele keren per jaar houdt ABC een speciale familieavond. Voor familie van nieuwe patiënten zijn er voorlichtingsavonden. Hiervoor wordt u persoonlijk uitgenodigd.

Daarnaast heeft ABC een familie-ervaringsdeskundige die contact zoekt met nieuwe families om ondersteuning en voorlichting aan te bieden.

Lees hier meer over wat de mogelijkheden voor familieleden/naastbetrokkenen binnen Altrecht zijn.

Nieuwsbrief

Hieronder vind je de meest recente aflevering van onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief december 2016

 

Voor verwijzers

De verwijzer (vaak de huisarts) meldt een patiënt aan voor een intake of overname van behandeling bij Altrecht Entree.

Voor informatie over een aanmelding bij Vroege psychose ABC, kunt u mailen naar ABC-aanmeldingen@altrecht.nl of contact opnemen met Sabina van den Hoek, aanmeldcoördinator, bereikbaar via telefoon 030 – 239 9070.

Indicaties

Jongeren/jongvolwassenen met een (ernstige) psychische aandoening die samengaat met inactiviteit en participatieproblemen op meerdere levensgebieden. Het kan gaan om een eerste psychose die korter dan twee jaar geleden is ontstaan. Ook als een andere aandoening (zoals verslaving, ontwikkelingsstoornis of persoonlijkheidsstoornis) meer op de voorgrond staat dan de psychose, kan ABC geïndiceerd zijn.

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Management

Afdelingsmanager: Milly van Rooden
Aanmeldcoördinator: Sabina van den Hoek

Beiden zijn bereikbaar via 030 – 239 9070.

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  hallucinaties, psychose, psychosegevoeligheid, schizoaffectief, schizofrenie, wanen

  Achter elke boom kan een moordenaar zitten. Dat denk je als je net een heftige thriller hebt gezien, en je loopt door een donker bos. In de wind hoor je iemand gillen. Je hebt milde psychotische ervaringen: een waandenkbeeld van bedreiging, een hallucinatie van stemmen. Maar je hebt geen volle psychose, omdat je afstand kunt nemen. Je bent in staat om te toetsen wat echt is en wat niet.

  We kunnen allemaal bang zijn, en we hebben allemaal het vermogen om ons dingen in te beelden. Dat moet. Om flexibel te kunnen reageren op de wereld om ons heen moeten we er voortdurend betekenis aan geven: waarom doet mijn baas zo vervelend? Hebben die twee iets met elkaar? Lachen de passagiers in de bus me uit? Om goed om te gaan met zulke vragen is het heel gezond om soms een beetje achterdochtig te zijn, of om in je hoofd met jezelf te praten.

  Maar extreme achterdocht (wanen) en het waarnemen van stemmen waar je geen controle meer over hebt (hallucinaties) belemmeren je functioneren. De achterdocht of stemmen zijn dan geen normale ervaringen meer, maar psychotische symptomen waar je hulp voor nodig hebt.

  Wat is een volle psychose?

  Als je een psychose hebt, heb je niet alleen last van wanen of hallucinaties. Een psychose is een mengbeeld (syndroom) van verschillende soorten symptomen. De mix ziet er bij iedereen anders uit. De één heeft bijvoorbeeld vooral gevoelens van wantrouwen, de ander hoort vooral vijandige stemmen. Weer een ander heeft juist last van stemmingswisselingen en is de ene keer diep somber en traag (depressie) en de volgende keer abnormaal uitgelaten en hyperactief (manisch). Nog weer andere patiënten ervaren onvoldoende motivatie om dagelijkse taken uit te voeren (motivatieproblemen), gebrek aan aandacht en concentratie, en kunnen minder goed plannen en leren (cognitieproblemen).

  Psychosegevoeligheid

  Hoewel elke psychose dus anders is, gaan we uit van één enkel begrip: psychose, of, nog correcter: psychotisch syndroom.

  In de psychiatrie zijn traditioneel zo’n 20 verschillende soorten ‘schizo’-diagnosen in gebruik voor mensen met een psychose: van schizofrenie en schizoaffectief tot kortdurende psychotische stoornis en psychotische stoornis NAO. Wij kiezen echter voor het eenvoudige begrip psychose of psychosegevoeligheid, omdat deze term alle 20 diagnostische groepen met elkaar verbindt.

  Met dank aan de PsychoseNet, de website over psychose, stemming en de weg naar herstel.

  PsychoseNet

Medewerkers

Sanne Martha

Begeleider/Ervaringsdeskundige

Marleen Heijs

Casemanager

Suus Nobel

Casemanager

Sabina van den Hoek

Casemanager

Hans den Houdijker

Familiecoach

Sietske Jentjens

Jobcoach

Contact

Locaties
 • Vroege psychose ABC

Lange Nieuwstraat 52 / 52a
3512 PK Utrecht
tel. 030-2399070
fax. 030-2308550
zaabc@altrecht.nl
Postadres
ABC-straat 8
3512 PX Utrecht

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Altrecht Vroege psychose ABC eerste afdeling met 3 Familieminded-sterren

Categorie: Actueel

Als eerste in Nederland is het Altrecht Vroege psychose ABC gelukt om de derde ster in de wacht te slepen van het sterrentraject Familieminded. Daarmee krijgt de afdeling voor jongvolwassenen de hoogste waardering voor haar inspanningen om familie en naasten een permanente plek in de behandeling te geven. De ster…

Decembernieuwsbrief ABC verschenen

Categorie: Actueel

De nieuwsbrief ABC van december is verschenen. In deze aflevering onder meer het herstelverhaal van Tofik, ouders vertellen hun ervaringen met de behandeling van hun kind bij ABC en bijdragen over e-health en ervaringsdeskundigheid. Nieuwsbrief ABC december 2016.

Nieuwsbrief ABC september verschenen

Categorie: Actueel

De nieuwsbrief van Vroege psychose ABC van september is verschenen. Deze keer met onder meer: het verhaal van Ronyllio: psychose en het herstel de nieuwe 'topgroep' in oktober is er weer een familieavond vijf jongeren haalden hun WRAP-certificaat psycho-educatie voor ouders. Lees de nieuwsbrief hier.