Stichting Cliëntensteunfonds Altrecht

Het Cliëntensteunfonds helpt patiënten van Altrecht die moeten rondkomen van een (te) krap budget. Hierdoor heeft men vaak onvoldoende financiële mogelijkheden. Het Cliëntensteunfonds Altrecht biedt cliënten weer perspectief! Zij kunnen onder voorwaarden geld krijgen van het Cliëntensteunfonds Altrecht.

Beperkingen/voorwaarden

  • Voordat een verzoek wordt ingediend moet duidelijk zijn dat er op geen enkele andere instantie een beroep kan worden gedaan.
  • Een bijdrage mag niet dienen om een structureel tekort in een begroting op te lossen.
  • Het Cliëntensteunfonds is niet bedoeld voor schuldsanering. Bij een tijdelijke overbruggingstoelage moet altijd al schuldsanering zijn ingezet.
  • Het Cliëntensteunfonds geeft geen geld voor vakanties/familiebezoek.

Voorbeelden van aanvragen zijn: (ex)patiënt wil muziek maken, maar zijn gitaar is stuk. Eindelijk weer woonruimte, maar een eigen kamer inrichten blijkt erg duur. Een cursus zou erg nuttig of gewoon leuk zijn om verder te komen. Of de patiënt heeft een bril nodig, of een fiets. Een zwemabonnement aanschaffen of een cursus volgen, ligt vaak ook buiten hun financiële mogelijkheden. Bij diverse geldproblemen kan het Cliëntensteunfonds soms uitkomst bieden.

Eva:
“Door mijn psychose heb ik mijn studie moeten staken. Ik ben nu weer zo ver opgeknapt dat ik met een nieuwe opleiding wil beginnen, maar ik heb geen geld om een laptop te kopen. En die heb ik echt nodig voor mijn studie. Mijn hulpverlener heeft een aanvraag voor me ingediend bij het Cliëntensteunfonds en die is goedgekeurd. Dankzij deze schenking kan ik een nieuwe start maken!”

Mohammed:
“Ik wil graag geregeld naar mijn broer, omdat hij een van de weinige mensen is met wie ik nog contact heb, maar ik kan de bus niet betalen. Een fiets zou voor mij een uitkomst zijn. Daarom heb ik een aanvraag ingediend bij het Cliëntensteunfonds. Die is gehonoreerd, nu fiets ik wekelijks naar hem toe. Het is nog goed voor mijn gezondheid ook.”

Aanvragen lopen altijd via de (voormalige) hulpverlener van de (ex)patiënt.

Over het Cliëntensteunfonds

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan activiteiten op het gebied van ontspanning en dienstverlening in de ruimste zin van het woord ten behoeve van (ex)psychiatrische patiënten, met name ten behoeve van (ex)psychiatrische patiënten van de Stichting Altrecht, alsmede het verlenen van financiële steun teneinde hun deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Vacant – onbezoldigd
Secretaris: A.J. van Scharrenburg – onbezoldigd

Jaarrekening 2017

Inschrijvingsnummer KvK:
41184526

RSIN/fiscaal nummer ANBI:
810068291

E-mailadres:
clientensteunfonds@altrecht.nl

Doneren aan het Cliëntensteunfonds

Wilt u een steentje bijdragen aan een beter leven voor patiënten? Dat kan met een gift aan het Cliëntensteunfonds Altrecht! Groot of klein, het maakt niet uit, uw schenking kan het verschil maken!

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL14FVLB0699400708 (Van Lanschot)
t.n.v. Stichting Cliëntensteunfonds Altrecht.

Voor meer informatie over het Cliëntensteunfonds Altrecht kunt u een e-mail sturen naar clientensteunfonds@altrecht.nl.

Namens de patiënten heel hartelijk dank!