Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Virtual reality behandeling

Virtual reality cognitieve gedragstherapie

Virtual reality (VR) cognitieve gedragstherapie is een betrekkelijk nieuwe op maat gemaakte behandeling voor mensen die angst hebben voor (het verblijf in) openbare ruimtes en/of tussen de mensen. Deze ruimtes kunnen mensen dan gaan vermijden of doorstaan ze met veel angst. Het kan gaan om bijvoorbeeld de straat, een supermarkt, een café, het openbaar vervoer, etc. 

Voor wie?

De VR-behandeling is er voor cliënten die moeite hebben om in openbare ruimtes en/of tussen de mensen te zijn. Dat kan zijn vanwege achterdocht / paranoïde opvattingen, maar tevens vanuit andersoortige angstige verwachtingen, zoals mensen met een ernstige sociale fobie of sterke pleinvrees (agorafobie), al dan niet gekoppeld aan paniek. Daarnaast kunnen mensen met autisme, OCD (obsessieve compulsieve stoornis) en met PTSS (posttraumatisch stress-syndroom) er baat bij hebben. Ten slotte is voor mensen die ‘gewone’ exposure nog niet aandurven, de VR-behandeling een geschikt alternatief.  

Werkwijze

De virtual reality-therapie vindt plaats in een aparte ruimte in het Willem Arntsz Huis in Utrecht centrum (Altrecht). Cliënt en behandelaar bepalen samen de VR-omgeving(en), de details en de oefeningen. De cliënt krijgt een VR-bril en een koptelefoon op en kan vervolgens oefenen in de diverse VR-omgevingen en met verschillende sociale interacties. Dit onder voortdurende begeleiding van de behandelaar. Zo kan de cliënt angsten overwinnen die hem of haar mogelijk al jarenlang beperken.

Bijdrage aan herstel

In de regio Utrecht is Altrecht de enige organisatie die VR-behandeling biedt voor de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De therapie past uitstekend binnen de herstelvisie van Altrecht: niet alleen gericht op diagnosen en klachten, maar vooral op het vrijer en sterker maken van cliënten om in openbare ruimtes te kunnen functioneren en ze minder zorgafhankelijk te maken, ongeacht de diagnose. 

Voorwaarde

De VR-behandeling komt niet altijd de basisverzekering. Daarom hebben we met verzekeraars aanvullende afspraken gemaakt. De verzekeraars zijn:

  • VGZ (Univé, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, AON, Bewuzt, MVJP, IZZ, IZA, UMC, IptiQ, AON, Promovendum, BEsured, National Academic)
  • CZ (OWM CZ Groep, CZ NZV, Just, CZDirect, Nationale Nederlanden, OHRA) 
  • Menzis (Anderenzorg, Hema)
  • ONVZ, voorheen VRZ (Jaah, VvAA, PNO Zorg)
  • ENO, voorheen VRZ (Salland, HollandZorg, ZorgDirect)
  • Zorg en Zekerheid, voorheen VRZ (AZVZ)
  • DSW (krijgsmacht, SZVK, InTwente)
  • a.s.r. (De Amersfoortse, Ditzo)
  • Caresq (EUCARE, Aevitae)

Staat je verzekeraar hier niet tussen? Vraag dan je behandelaar om hulp. 

Contact

Contactinformatie vind je hier.