Buurt en locaties

Altrecht vindt het belangrijk om goede contacten te hebben met haar buren. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij onze terreinen (Het Sanatoriumterrein in Zeist, de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder en het Willem Arntsz Huis in Utrecht) open stellen voor iedereen.

We organiseren activiteiten voor omwonenden, onderhouden het groen op een goede manier (bijvoorbeeld ook door het aanleggen van mooie wandelroutes over de terreinen), en zorgen voor een open communicatie over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast nemen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van overlast.

Utrecht, Willem Arntsz Huis

Het Willem Arntsz Huis ligt midden in het oude stadshart van Utrecht, aan alle kanten is het terrein ingesloten door woningen. Een goed contact tussen de buurtbewoners en medewerkers en patiënten van het Willem Arntsz Huis vinden we van groot belang.

Algemene informatie

In het Willem Arntsz Huis zijn de klinische units voor acute opname, vervolgbehandeling, deeltijdvoorziening en de hostelvoorziening gehuisvest. Daarnaast vindt ook ambulante hulpverlening, waaronder de crisisopvang plaats in dit gebouw.

Informatie over veiligheid

In de zuidelijke binnenstad hebben Altrecht, Catharijnehuis en Leger des Heils afspraken gemaakt om overlast van hun patiënten/bezoekers terug te dringen. Op verzoek van omwonenden van deze instellingen is er één gemeenschappelijk telefoonnummer en e-mailadres ingesteld om overlastmeldingen aan door te geven.
Overlastmeldingen kunt u doorgeven aan de buurtcoaches van Altrecht via telefoonnummer 06 – 13 64 88 86 (bereikbaar tussen 11.00 en 19.00 uur). Buiten deze tijden kunt u ook bellen met de centrale receptie via nummer 030 – 225 6222 en een e-mail sturen naar: communicatie@altrecht.nl.
Uiteraard kunt u bij overlast ook met de politie bellen: 0900 – 8844.
Voor bedreiging, poging tot autokraak, harddrugs gebruik, vernielingen, openbare dronkenschap, etc. belt u met 112.

Bij overlast is het belangrijk dat u direct meldt! Genoemde partijen kunnen dan direct actie ondernemen. Als u de volgende dag een melding doorgeeft wordt deze voor registratiedoeleinden gebruikt.

Klienteam

Het Klienteam heeft tot taak om het terrein van het Willem Arntsz Huis en de omliggende straten schoon te houden. Het is een samenwerkingsproject van Altrecht en Victas. Het Klienteam werkt op vrijdagmorgen, ze zijn te herkennen aan de gele hesjes met Altrecht-logo.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de zorg of de locatie, stuur dan een e-mail naar communicatie@altrecht.nl.

Den Dolder, Willem Arntsz Hoeve

In Den Dolder ligt het grootste terrein van Altrecht: de Willem Arntsz Hoeve.

Altrecht en het dorp den Dolder zijn al 100 jaar verbonden. Altrecht voelt zich vooral verantwoordelijk voor het minimaliseren van overlast. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de overlastbeleving onder de bewoners van Den Dolder. Er is regelmatig overleg met de belangenvereniging Den Dolder, waarin verschillende groepen uit de dolderse samenleving vertegenwoordigd zijn.

Buurtcoach voor omwonenden en winkeliers Den Dolders

De buurtcoach (06-51 42 3309 en buurtcoach@fivoor.nl) is voor inwoners en winkeliers in Den Dolder het aanspreekpunt. U kunt bij de buurtcoach terecht met uw zorgen en ideeën. De buurtcoach is zeven dagen per week actief op het terrein, in het dorp en rondom het station, doordeweeks van 7.30 tot 23.00 uur en in het weekend van 15.00 tot 23.00 uur. Het 06-nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Buiten de genoemde tijden wordt de telefoon doorgeschakeld naar een collega.

Veiligheid en meldpunt

In principe wordt van alle incidenten aangifte gedaan bij de politie . Een aantal aangiften kan tegenwoordig zelfs via internet worden gedaan: www.politie.nl.
Als u in uw omgeving incidenten signaleert die niet gevaarlijk zijn maar wel overlast bezorgen, neem dan contact op met het meldpunt van Altrecht via telefoonnummer 030 – 225 6207 of meldpunt@altrecht.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Fiets- en wandelroute WA Hoeve

Via de fotoborden op het terrein kunt u langs de geschiedenis wandelen en fietsen van de WA Hoeve. Meer informatie leest u hier

Website WA-Hoeve

De website https://www.wa-hoeve.nl is vooral bedoeld voor inwoners en ondernemers in Den Dolder. Op het terrein WA Hoeve zijn meerdere (zorg)organisaties gehuisvest en dan is een duidelijk aanspreekpunt belangrijk. U vindt op deze website extra informatie, bijvoorbeeld over de verkoop van het terrein WA Hoeve. En heeft u specifieke vragen met betrekking tot de WA Hoeve? Maak dan gebruik van het contactformulier.

 

Zeist, Sanatoriumterrein

Het Sanatoriumterrein ligt in de bewoonde kern van de gemeente Zeist. Het betreft bosgebied, en een deel met zorglocaties.

Op het Sanatoriumterrein in Zeist zijn enkele specialistische en topspecialistische klinische afdelingen gevestigd. Ook is er een afdeling voor ouderen. Een groot deel van het terrein is bosgebied. Omwonenden kunnen hier vrij wandelen.