Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Update beveiligingsincident Carenzorgt

In oktober 2022 is een deel van de cliënten dat Carenzorgt gebruikt getroffen door een beveiligingsincident. Voor meer informatie zie eerdere berichtgeving.

Het Openbaar Ministerie heeft recent medegedeeld dat de verdachte bekend heeft. Hij heeft verklaard de documenten te hebben gedownload en vervolgens te hebben verwijderd. De verdachte geeft aan de documenten niet verder te hebben verspreid. Uit het politieonderzoek aan de gegevensdragers is naar voren gekomen dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaringen; bij het onderzoek is ook geen verspreiding vastgesteld.

Nedap heeft naar aanleiding van het incident verschillende interne en externe evaluaties uitgevoerd die het risico op herhaling verkleinen. Ook heeft Nedap begin dit jaar opnieuw aangetoond te voldoen aan de wettelijk vereiste informatiebeveiligingskaders.


Op basis van deze informatie is dit de laatste update die Altrecht zal doen met betrekking tot dit incident.