Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Stefan de Kort nieuwe bestuurder van Altrecht

Stefan de Kort (1973) is met ingang van 1 juli benoemd tot lid van de raad van bestuur van Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met Mariëlle Ploumen zal hij het collegiaal bestuur van Altrecht vormen. De Kort volgt Lex de Grunt op.

De afgelopen maanden heeft Altrecht al kennis kunnen maken met De Kort. Vanaf oktober 2021 was hij interim-directeur Financiën, Control & Zorgcontractering. Vanwege het aangekondigde vertrek van Lex de Grunt in een periode van interne organisatieveranderingen was hij vanaf februari dit jaar ook interim-lid van de raad van bestuur van Altrecht. 

Lerend vermogen

Na een uitgebreid sollicitatietraject heeft de raad van toezicht unaniem voor De Kort gekozen. Voorzitter Gert-Jan van der Vossen: ‘Juist door de combinatie van zijn uitgebreide financiële en bedrijfskundige ervaring in de ggz, zijn leiderschap en vermogen om een strategische koers ook tot uitvoering te brengen, hebben wij het volste vertrouwen dat Stefan klaar is voor de rol van bestuurder. Zijn lerend vermogen maakt indruk; een belangrijke eigenschap voor een bestuurder in deze tijd waarin er zoveel in onze omgeving verandert.’ Collega-bestuurder Mariëlle Ploumen: ‘Ik kijk er erg naar uit om samen met Stefan Altrecht als netwerkorganisatie verder uit te bouwen. De eerste maanden van onze samenwerking waren daarin veelbelovend.’

Trots en complex

Over zijn benoeming zegt Stefan de Kort: ‘Ik vind het een eer om nu ook de bredere rol van bestuurder bij Altrecht permanent te mogen vervullen. Altrecht is een prachtige, trotse en complexe organisatie die een centrale rol in de regio speelt. Met betrokken medewerkers en veel ambitie. Samen met Mariëlle geef ik graag richting aan de regionale doorontwikkeling waar Altrecht nu voor staat. De inhoud van de zorg is hierbij leidend, maar ook de bedrijfsvoering moet goed op orde zijn. Allemaal met het doel om samen met onze professionals de best passende zorg aan onze cliënten te geven.’

Zorghart

Econoom Stefan de Kort is certified public controller en heeft veel ervaring in de zorg. Zo was hij ondermeer 10 jaar directeur Financiën, Control & Vastgoed bij GGZ Oost Brabant waar hij de financiële positie van de instelling aanzienlijk heeft versterkt en verantwoordelijk was voor meerjarenafspraken met zorgverzekeraars en diverse vastgoedtrajecten. Ook was hij werkzaam bij het hoogspecialistische expertisecentrum Kempenhaeghe. De Kort is daarnaast vicevoorzitter van de raad van toezicht van Surplus en lid van de raad van toezicht bij Maria-oord, twee Brabantse vvt-instellingen.

Over Altrecht

Altrecht is er voor mensen met ernstige, complexe mentale gezondheids-problemen. Jong en oud, in alle fasen van het leven. We bieden (hoog)specialistische behandelingen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de cliënt, familie en naasten, onze (ervaringskundige) professionals én onze netwerkpartners zoals het wijkteam en de huisarts, zoeken we waar de beste mogelijkheden liggen voor de juiste herstelondersteunende, integrale behandeling. Dichtbij huis als het kan of op één van onze locaties als dat nodig is. Alles op maat voor die unieke cliënt.