Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Martijn Tubbergen nieuw lid van de raad van toezicht Altrecht

Martijn Tubbergen is per 1 april benoemd tot lid van de raad van toezicht van Altrecht voor een periode van 4 jaar.  Zij volgt Hein Abeln op, die aftreedt omdat zijn tweede zittingstermijn afloopt.

Achtergrond Martijn Tubbergen

Klinisch psycholoog en communicatiewetenschapper Martijn Tubbergen (1968) is sinds 2015 directeur nationaal primair proces  bij de Dienst Terugkeer en Vertrek. Daarvoor vervulde zij directiefuncties bij het Facilitair Bedrijf Antonie van Leeuwenhoek-terrein, de instelling voor gesloten jeugdzorg Almata en de Penitentiaire Inrichting Almere Binnen. Daarnaast is Martijn een ervaren toezichthouder. Op dit moment is zij voorzitter van de raad van commissarissen van Cuídate, een behandelcentrum voor psychiatrische zorg in  Zwolle en lid van de raad van toezicht bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnland. 

Gert-Jan van der Vossen, voorzitter van de raad van toezicht, is enthousiast: “Martijn beschikt over relevante bestuurlijke ervaring op ingewikkelde maatschappelijke dossiers. Ze heeft  een heldere visie op de ontwikkelingen in de ggz en is direct en toegankelijk in haar wijze van communiceren. Daarnaast draagt Martijn bij aan de diversiteit van de raad van toezicht. Wij zijn erg blij dat zij haar tijd en aandacht in Altrecht wil steken.”  

Martijn kijkt uit naar haar rol als lid van de raad van toezicht van Altrecht: “Ik voel me vereerd dat ik straks kan bijdragen aan het belangrijke werk dat Altrecht doet. De grote mate van complexiteit van problematiek maakt dat je écht het verschil kunt maken voor de cliënt”. 

Afscheid Hein Abeln

Voorzitter Gert-Jan van der Vossen: “De komst van Martijn betekent ook dat we afscheid nemen van Hein Abeln. Ik wil hem hartelijk danken voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren. Met name zijn grondige kennis van de zorg en de bestuurlijke dilemma’s, zijn scherpe strategische blik, zijn vermogen om vraagstukken vanuit het belang van cliënten en zorgprofessionals te bezien én zijn humor, zullen we missen”

Over de raad van toezicht

De raad van toezicht van Altrecht houdt toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Altrecht en volgt de ontwikkelingen van Altrecht op de voet. Hierbij worden de belangen van cliënten, hun naasten, zorgprofessionals, medewerkers en samenwerkingspartners zorgvuldig afgewogen. Met de komst van Martijn Tubbergen bestaat de raad uit 6  leden. Alle leden beschikken over relevante ervaring in de zorg en/of de publieke sector en het bedrijfsleven. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en geven onafhankelijk advies.