Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Jongvolwassenen met psychotische stoornis hebben baat bij leefstijlinterventies

Uit het onderzoek ‘Leefstijl bij jongvolwassenen met en zonder psychotische stoornis’ blijkt dat jongvolwassenen met een psychotische stoornis aanzienlijk ongezondere leefstijlkenmerken dan de vergelijkingsgroep hebben. Volgens senior onderzoeker bij Altrecht en lector Interprofessionele zorg in de ggz, Wilma Swildens is het voor behandelaren daarom belangrijk om meer te screenen en al vroeg in de behandeling aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl.

Het doel van het onderzoek was het beschrijven van de leefstijl van cliënten (90) van een behandelafdeling, Altrecht afdeling ABC, voor jongvolwassenen (18-28 jaar) met een psychotische stoornis, vergeleken met jongvolwassenen uit de algemene bevolking zonder psychotische stoornis (137). Daarbij werden onderdelen van het anamnese-instrument Leefstijl-in-beeld gebruikt. Daarnaast waren er interviews met leefstijlcoaches werkzaam bij Altrecht ABC.

Verhoogd BMI & meer roken
Uit de resultaten bleek dat bij de jongvolwassenen met een psychotische stoornis veel vaker sprake is van een verhoogde body mass index (BMI; 53% tegen 18%), roken, middelengebruik, en een gebrek aan gezonde voeding en beweging. Ook waren zij minder tevreden over hun lichamelijke en psychische gezondheid. Wilma over deze resultaten: “De uitkomsten laten zien dat zelfs voor een jonge groep patiënten leefstijlinterventies noodzakelijk zijn.”

ABC voorloper op het gebied van leefstijl
De leefstijlanamnese vormde volgens de leefstijlcoaches een goed startpunt om aan verbetering te werken; hiermee kunnen patiënten inzicht krijgen in gezonde en ongezonde aspecten van hun leefstijl. Volgens Wilma blijkt in de praktijk dat de verandering naar gezond(er) gedrag wel lastig te realiseren is. Ze pleit daarom ook voor meer samenwerking tussen verschillende (zorg)professionals op het gebied van leefstijl zoals sportcoaches en diëtisten in de wijk. Wilma noemt ABC van Altrecht een voorloper op het gebied van leefstijl, omdat er onder andere leefstijlcoaches werken. Ook is er veel aandacht voor bewegen en sport.

Leefstijlinterventies al vroeg inzetten
Wiepke Cahn is hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen aan het UMC Utrecht. Volgens Wiepke laat dit onderzoek verder zien dat jonge mensen met een psychotische kwetsbaarheid door hun ongezonde leefstijl ook een hoog risico lopen op gewichtstoename en dus op suikerziekte en hart- en vaatziekten. “Om erger te voorkomen is inzet van leefstijlinterventies al voor- en bij het starten van de behandeling van groot belang. Leefstijlinterventies bij psychische aandoeningen zijn effectief, in het bijzonder bewegen. Kennis over de effecten van leefstijlinterventies moet standaard een plek in het onderwijs en in vervolgopleidingen krijgen.”

Lees hier het onderzoeksartikel: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13276_Leefstijl-bij-jongvolwassenen-met-en-zonder-psychotische-stoornis

Lees hier Effecten van beweeginterventies bij vroege psychose: een kwalitatieve review’ door verpleegkundig specialist Diana van der Poel:
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-12835_Effecten-van-beweeginterventies-bij-vroege-psychose-een-kwalitatieve-review

Lees meer over het zorgprogramma Lijf & Leven van het UMC Utrecht en Altrecht: https://www.umcutrecht.nl/nl/behandeling/zorgprogramma-lijf-leven