Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Hoe meneer Prins zijn gedachten kwijtraakte

Verhalen uit de spreekkamer van de neuropsycholoog

Twee klinisch neuropsychologen van Altrecht (Josje Kal en Haike van Stralen) zijn mede-auteur van het boek ‘Hoe meneer Prins zijn gedachten kwijtraakte’. Een boek waarin gekeken wordt naar en aandacht is voor patiënten met hersenletsel. Het boek verschijnt 21 maart maar is ook alvast te reserveren via deze link. Hersenletsel is een veel voorkomend ziektebeeld, ook in de GGZ.

In het boek bespreken elf klinisch neuropsychologen ‘die ene patiënt’. Die patiënt die hen aan het denken zette, die hun altijd is bijgebleven, die hen verbaasde of hun iets leerde over veerkracht. Het verhaal van Lizzy, wier wereld van plastic lijkt; van Anja voor wie woorden hun betekenis verliezen; van meneer Pietersen die ten onrechte vreest voor dementie; en van meneer Prins, wiens angst bewaarheid wordt. Het levert een bont gezelschap op van mensen die vechten voor hun leven, leren leven met een beperking, zich noodgedwongen neerleggen bij een onvermijdelijk einde, of zich juist in al hun veerkracht laten zien.

‘Hoe meneer Prins zijn gedachten kwijtraakte’ is niet alleen een bron van troost, herkenning en hoop voor (de naasten van) de steeds grotere groep mensen die leeft met niet-aangeboren hersenletsel maar is zeker ook interessant voor iedereen die zich verwondert over hoe wij mensen functioneren en wat daar allemaal bij komt kijken.