Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Het zorgprestatiemodel

Word je in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Dan krijg je te maken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe Altrecht die in rekening moet brengen.

Het zorgprestatiemodel

Je behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die Altrecht aan jou of je zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg je betaalt.

Wat merk ik ervan?

De zorg die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijg je in 2021 een behandeling en loopt je behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert Altrecht volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

Vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op de rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Meer weten

Ga naar www.zorgprestatiemodel.nl voor meer informatie of download de folder: