Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Donderdag 14 juli arriveren eerste bewoners vluchtelingenopvang Rembrandthage

Voor inwoners van Oekraïne is er nog steeds behoefte aan opvanglocaties. Ook Altrecht wil zich graag inzetten waar dat kan. Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Nieuwegein heeft Altrecht samen met hen en projectontwikkelaar Vorm, met wie al een koopovereenkomst is afgesloten, onderzocht of het leegstaande deel van onze locatie aan de Rembrandthage geschikt is als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

De locatie is geschikt bevonden maar omdat het bouwdeel al zo lang leeg heeft gestaan en niet over alle benodigde faciliteiten beschikte moest er nog veel gedaan worden. De afgelopen weken is er in een uitstekende samenwerking tussen Altrecht, onze installateur SPIE en de Gemeente Nieuwegein heel hard gewerkt om het bouwdeel geschikt te maken. Zo zijn er o.a. keukenblokken geplaatst, is er een vloer van een algemene ruimte vervangen, sanitair vervangen en hersteld, is er geschilderd en is de brandveiligheid op orde gebracht.

Intussen zijn de werkzaamheden afgerond en kunnen er ca. 75 vluchtelingen geplaatst worden. Deze zullen vanaf 14 juli gefaseerd hun intrek nemen en daar tot het einde van dit jaar verblijven.

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Doordat onze zorg in een ander gedeelte van het pand aan de Rembrandthage plaatsvindt en er voor het deel voor de vluchtelingen een eigen ingang is gecreëerd, verandert er voor onze patiënten in Nieuwegein niks. Onze zorg en dienstverlening loopt gewoon door zoals we gewend zijn. De Gemeente Nieuwegein heeft een huismeester op locatie aangesteld die de eerste contactpersoon is voor de vluchtelingen.

Meer informatie voor omwonenden via de gemeente

De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk de inwoners goed te informeren over deze ontwikkeling. In de afgelopen periode hebben er dan ook inloopspreekuren in de wijk Galecop plaatsgevonden, waar de bewoners de gelegenheid kregen om vragen te stellen. De gemeente zal ook alle verdere communicatie richting de omwonenden voor haar rekening nemen.

Altrecht is blij dat we een bijdrage kunnen leveren in het bieden van hulp aan hen die dat nodig hebben.