Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht ondertekent Green Deal 3.0

Afgelopen donderdag ondertekende onze bestuurder Stefan de Kort de Green Deal 3.0. Daarmee verbindt Altrecht zich aan de afspraken die zorgorganisaties, zorgverzekeraars en brancheorganisaties samen maken voor versnelling van een ‘duurzame zorg’.

In de Green Deal 3.0 hebben zij afspraken gemaakt rondom vijf doelen:

  1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en de eigen medewerkers;
  2. Vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat bij zorgprofessionals en cliënten; 
  3. 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en klimaatneutraal in 2050 in lijn met de Klimaatwet;
  4. 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 en 100% circulaire zorg in 2050;
  5. Verminderen van de milieubelasting door medicatie.

Zilveren certificaat

Vanuit de bestaande Green Deal 2.0 heeft Altrecht sinds 2019 het zilveren certificaat van Milieuthermometer Zorg (MTZ) voor de locaties Utrecht en Zeist. Met de ondertekening van de nieuwe Green Deal 3.0 wordt een stap naar voren gezet. In de oude deal lag de focus  op gebouwen, faciliteiten en inkoop. In deze nieuwe deal zijn de thema’s verbreed naar het primaire zorgproces. Begin 2023 start Altrecht met een breed intern dialoog over onze impact op een duurzame zorg, waarbij we ook de kennis van medewerkers inzetten om samen stappen te zetten op de 5 thema’ s uit de Green Deal 3.0. 

Impact

Bestuurder Stefan de Kort: ‘Duurzaamheid past bij de toekomst van Altrecht. In gesprekken met onze (nieuwe) collega’s merk ik ook dat zij dit thema belangrijk vinden. Het is belangrijk dat wij ons meer bewust worden van onze impact en hier samen verantwoordelijkheid in nemen, Altrecht wil hier graag in voorop lopen.’