Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht jeugd start een suïcide-expertiseteam voor jeugd (SET-j)

Sinds deze week is het suïcide-expertiseteam van Altrecht jeugd telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals uit de regio. Hulpverleners die met suïcidale jongeren in aanraking komen, kunnen bij hen terecht voor advies, consultatie en scholing. De negen experts van SET-j zijn telefonisch bereikbaar en kunnen daarnaast ook aanschuiven bij een team of bij een (behandel)gesprek. 

Handelingsverlegenheid bij suïcidaliteit

Jacquelijne Schraven is klinisch psycholoog bij Altrecht en initiatiefnemer van SET-j. Ze deed onderzoek naar de ketensamenwerking rondom Utrechtse jongeren met suïcidale gedachten. Hieruit kwam naar voren dat de behoefte aan specialistische, laagdrempelige kennis en ondersteuning op dit gebied groot is. “Hulp- en zorgverleners geven aan zich onzeker te voelen in de omgang met suïcidale jongeren. De angst om een cliënt te verliezen door zelfdoding is vaak de grootste nachtmerrie van een behandelaar. Zeker als het gaat om jonge mensen, wanhopige ouders en een maatschappij die geneigd is een schuldige aan te wijzen als er een zelfdoding plaatsvindt.” 

Ketensamenwerking

Het is belangrijk dat zorgverleners in het werken met jongeren met suïcidale gedachten er niet alleen voor staan en snel de expertise van ketenpartners kunnen inschakelen. Met dit expertiseteam wil Jacquelijne specialistische kennis toegankelijker maken voor zorgprofessionals. Hierdoor verbetert de ketensamenwerking en voelen zorgverleners zich meer gesteund en bekwaam in de omgang met jongeren met suïcidale gedachten. Dit kan leiden tot minder behandelbreuken, efficiëntere doorverwijzingen en minder crisisdienstbeoordelingen.  “Samen hopen we  jongeren in een vroeg stadium de juiste hulp te bieden.”

Steun van een expert

Wat kunnen de experts van SET-j voor deze professionals betekenen? Jacquelijne schetst een voorbeeld: “Stel, een jongere vertelt aan de POH of een  zorgcoördinator op school dat hij suïcidale gedachten heeft en de professional vragen heeft op welke wijze hiermee om te gaan. In dat geval kan hij contact opnemen met een expert van SET-j. Die denkt vervolgens met hem mee.”

De experts van SET-j zijn bereikbaar via 030 280 9350, op werkdagen tussen 10.00 – 11.00 uur en 14.00 – 15.00 uur.

Bekijk hier de folder.