Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht in gesprek met netwerkpartners

Eindelijk was het dan zover (na twee keer uitstel vanwege corona) ging Mariëlle Ploumen, lid van raad van bestuur Altrecht, in gesprek met al onze netwerkpartners over de nieuwe koers van Altrecht en het belang van domeinoverstijgende netwerksamenwerking. Altrecht beweegt dichter naar patiënten en naasten, in de regio én in intensievere samenwerking met netwerkpartners. Zodat mensen met complexe mentale gezondheidsproblemen zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Integraal, transdiagnostisch en herstelgericht.

Bekijk de impressie van de bijeenkomst Samen Passend Herstel.